Pravidla pro umisťování reklamy a bannerů ve městě

S ohledem na návrat společenských, kulturních a sportovních akcí, se množí žádosti o informace jak a kde umisťovat reklamní poutače a bannery v našem městě a zejména okolo pozemních komunikací.

Rada města schválila svým usnesením Pravidla pro umisťování reklamních poutačů a bannerů okolo pozemních komunikacích ve městě od 1. 10. 2020. Celé znění těchto pravidel, včetně grafické přílohy najdete ZDE.

Dodržováním těchto pravidel předejdeme živelnému a nevkusnému umísťování reklam v našem městě a co víc, ještě se tím zamezí tomu, že reklama bude překážkou ve výhledu řidičům nebo chodcům, jak k tomu často docházelo.

Děkujeme za respektování těchto Pravidel.

-raf- 8. 6. 2022