Městský kamerový dohlížecí systém

S budováním městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) bylo v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi započato v roce 2006. Výstavba probíhala postupně ve třech etapách a její výstavba byla a je spolufinancována ze získaných dotací. V současné době MKDS disponuje níže uvedenými body.

Mapa umístění kamerových bodů