Co dělat v tísni

Tísňové linky

112 – jednotná linka tísňového volání
spojuje všechny složky integrovaného záchranného systému, operátoři komunikují také v cizích jazycích,

150 – hasiči
volejte při požárech, nehodách, vždy když je třeba provést záchranné a likvidační práce,

155 – záchranná služba
volejte při selhání základních životních funkcí člověka, závažném úrazu nebo onemocnění,

158 – Policie ČR
volejte pokud je ohrožena bezpečnost nebo máte-li podezření na jakoukoliv formu terorismu,

156 – městská policie
volejte v případě narušení veřejného pořádku v obci, kde je zřízena.

V případě vzniku požáru

 • Snažte se zachovat klid a jednejte s rozvahou
 • Pokuste se jej uhasit – využijte hasící přístroje, hydrant na chodbách, kusy látek, apod
 • Nepodaří-li se požár uhasit vlastními silami, varujte ostatní např. voláním („hoří“) vyhledejte únikovou cestu
 • Snažte se pomoci těm, kteří si pomoci nemohou (staří lidé, děti, imobilní osoby, sluchově nebo zrakové postižení)
 • Volejte tísňovou linku 150 nebo 112 – v obou případech se dovoláte k hasičům
 • Při předávání tísňové informace se snažte být trpělivý, dbejte pokynů operátora. Informace, na které se ptá, vám mohou připadat nedůležité (ovlivňují však volbu techniky, počtu jednotek atd.)
 • Operátor vám může podat základní informace „co dělat“
 • Nevracejte se do hořícího nebo zakouřeného prostoru (můžete ztratit orientaci, ztratit vědomí v důsledku nadýchání toxických zplodin hoření)
 • Vyčkejte příjezdu hasičů na viditelném místě, velitel zásahu se vás bude ptát na doplňující informace
 • Máte-li v důsledku požáru znemožněn únik
 • Zachovejte klid
 • Uzavřete všechny dveře. Snažte se spáry utěsnit namočenými kusy látky (ručníky, závěsy, apod.)
 • Snažte se dostat k oknu. Mávejte, aby vás hasiči viděli
 • Otevření okna zvažte, může způsobit průvan a rychlejší pronikání zplodin do vašeho prostoru
 • Odstraňte hořlavé předměty z místa úkrytu, aby se po nich nemohl požár šířit
 • V případě silného zakouření si lehněte na zem
 • Ústa kryjte kusy látky jako improvizační filtr
 • Snažte se dýchat klidně.