Ohlašování pálení

Pokud plánujete „pálení“ (tzn. spalování látek přírodního původu na hromadě), které už svým rozsahem přerůstá běžné opékání buřtů, můžete o tom dát hasičům vědět.

Pokud někdo nahlásí na Vámi udané adrese požár, operační středisko před vyhlášením poplachu hasičům kontaktuje Vás. Dá se tak předejít mnoha nedorozuměním a zbytečným výjezdům.