Sociální prevence

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou potencionálně ohroženy sociálním vyloučením z důvodu krizové sociální situace nebo pro jejich životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností.

Dále je sociální prevence určena osobám žijícím v sociálně znevýhodněném prostředí, jejichž práva a oprávněné zájmy jsou ohrožovány trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé životní situace, zamezovat prohlubování potíží a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

Nachází-li se člověk se v takové dlouhodobé nebo okamžité životní situaci (např. ztráta domova, závislost na návykové látce, rozpad rodiny, hrozba násilím, dlouhodobá nezaměstnanost a mnoho dalších závažných událostí), že potřebuje pomoc s jejím vyřešením a potřebuje pomoc s prosazováním svých oprávněných práv a zájmů a současně zabránit vyloučení z běžného života, přicházejí na řadu služby sociální prevence.