Střípky

Nebyla to kráva, ale bejk´

6.1.2024 02:20 hod. strážníci v noci pojali podezření, že mají vidiny. Uprostřed cesty na Brázdimské ulici proti nim stála kráva. Po chvilce ovšem zjistili, že jsou zcela při smyslech a že se jedná o býka. S ohledem na blízkost farmy, bylo jasné, že asi utekl odsud. Strážníci býka zahnali k oplocení a služebním vozem mu zabránili v odchodu. Následně bylo provedeno šetření a několik telefonátů, po kterých se podařilo zastihnout odpovědnou osobu. Pracovnice farmy se dostavila na místo a společně se strážníky zvíře zahnali do areálu farmy. K útěku došlo z důvodu poškození oplocení.

Porucha vozu by blokovala provoz

2.1.2024 v 15:15 hod. strážníci při hlídce v boleslavské části města jeli za vozem, který z ničeho nic zastavil. Bylo patrné, že se jedná o technickou závadu. Strážníci rozsvícením majáků označili překážku a následně zjistili, že se skutečně jedná o závadu na elektroinstalaci vozidla. S ohledem na to, že vozidlo bylo odstaveno na velni nepřehledném a úzkém úseku, pomohli muži s odtažením vozu na parkoviště a nechali jej odpojit baterii. Řidič si poté v klidu zajistil odtah vozu.

Na co vše se parkovací dům nehodí?

2.1.2024 ve 14:50 hod. nám oznámil občan, že v parkovacím domě je skupinka 4 mladíků, kteří zde kopou míčem mezi vozidly. Hlídka dorazila na místo a nalezla zde mladíky, kteří sdělil, že zde nekopou míčem, ale protože venku prší, tak zde trénují box pomocí lapačů úderů a toto může zvukově připomínat kopání do míče. Mladíkům bylo doporučeno, aby si pro trénink našli lepší místo a poté z místa odešli.

Nezvaný host

31.12.2023 v 00:20 hod. byli strážníci požádáni o součinnost Policií ČR, a to v boleslavské části Na Dolíku, kde mělo dojít k narušení jedné z provozoven a pachatel by se měl nacházet ještě na místě. Strážníci dorazili na místo, kde již byli dvě policejní hlídky. Strážníci proto přivezli odpovědnou osobu provozovny a následně bylo zjištěno, že v uzavřené venkovní části prodejny se nachází žena, bývalá zaměstnankyně prodejny. Policie ČR si celou věc ponechala ve vlastním vyšetřování a budou zjišťovat důvod „návštěvy“ bývalého zaměstnavatele zadrženou ženou.

Protipovodňová hlídková činnost

Od 25.12.2023 strážníci spolu s ostatními složkami prováděli kontrolu stavu hladiny Labe a jeho rozlévání z koryta a hlásili toto na krizový štáb města, z důvodu vyhlášení 2. a 3. stupně stavu povodňové aktivity.

Vánoce v parkovacím domě

24.12.2023 v 00:25 hod. si obsluha kamerového systému povšimla dvou vozidel, u kterých bylo evidentní, že nehledají místo k parkování, ale jen projíždí a mohlo by jít o „tipaře“. Proto byla na místo vyslána hlídka, která obě vozidla i s osádkami nalezla. Na místě byl proveden dotaz, co zde dělají, tak sdělili, že venku je ošklivo a jen si povídají. Kontrolou zaparkovaných vozidel nebylo zjištěno žádné protiprávní jednání. Tak po perlustraci, byly osoby vyzvány k opuštění parkovacího domu dle provozního řádu.

Úspěšné pátrání

23.12.2023 23:35 hod. jsme byli Policií ČR požádáni o spolupátrání po vozidle a jeho řidiči, který je podezřelý z násilné trestné činnosti a měl by se pohybovat v okolí ul. Zápská. Strážníci po chvilce našli vozidlo na ul. Průmyslová a jeho blízkosti se pohyboval i mladík, kterého MP již zná a mělo se hledat o hledaného. Po potvrzení jeho totožnosti, byla o věci spravena Policie ČR, které se dostavila na místo a muže si převzala.