Dopravní opatření

V této sekci, bychom se chtěli věnovat dopravním změnám, opatřením a dalším událostem, které se dotýkají našeho města.

Informace o dopravním omezení v městysu Zápy dne 27.9.2023 od 13.00 hod. do 19.00 hod

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při konání sportovní akce – fotbalové utkání SK Zápy a FC Baník Ostrava v městysu Zápy, bude od 13.00 hod. do 19.00 hod. dne 27.9.2023 uzavřena sil. č. II/101 (průjezd obcí) – viz grafika v příloze. Vjezd do tohoto úseku bude povolen pouze pro příjezd k fotbalovému hřišti. Pro průjezd Zápy doporučujeme využít nový obchvat Záp.

Prosíme, vezměte toto omezení v úvahu při plánování Vašich cest tímto směrem.

-raf- 26.9.2023


INFORMACE O DOPRAVNÍM OMEZENÍ V UL. U VODÁRNY A U PŘELÍZKY OD 2.10.-31.12.2023

Z důvodu provádění výkopových a stavebních prací na zkapacitnění a prodloužení vodovodního řadu v ul. U Vodárny, bude v ul. U vodárny a U Přelízky nutné dopravní omezení. Práce budou prováděny ve dvou etapách, ale nelze přesně určit termíny těchto etap, neboť to je závislé na zjištěné situaci po výkopových pracích a následném postupu prací. Toto omezení bude v termínu 2.10.2023 do 31.12.2023.

Při první etapě budou tato omezení v zákazu vjezdu do ul. U Vodárny, a to jak od křížení s ul. U Přelízky (při příjezdu Janáčkovou ulicí), tak v úseku od křižovatky s ul. U Přelízky směrem k MŠ. Další omezení bude v zákazu zastavení v ul. U Vodárny a U Přelízky, po obou stranách komunikací. Ještě bude zl. U Vodárny (úsek od křižovatky s Janáčkovou ul. po křížení s ul. U Přelízky zaveden obousměrný provoz a nebude možná z této ulice vyjet na ul. U Přelízky.

Při druhé etapě bude omezení zúženo jen v zákazu vjezdu do ul. U Vodárny v úseku od křížovky s ul. U Přelízky směrem k MŠ. Všechna omezení jsou vyznačena graficky v obrázcích v příloze.

-raf- 25.9.2023


DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI 27.9.-1.10.2023

Vážení spoluobčané,tím, jak se blíží termín tradiční Svatováclavské pouti, která proběhne ve dnech 27. 9. – 1.10.2023 (všechny akce s tím spojené), bychom Vás chtěli informovat o dopravních opatřeních, která s tím budou souviset.Začneme hezky postupně, jak budou omezení přibývat.Od 21. 9. 2023 bude zakázáno zastavit v ulicích Lázeňská, Průhon, U Starého Labe, Šarochova a Na Dolíku – viz obrázek níže

 

Od 21. 9. 2023 bude zákaz vjezdu na ulici Lázeňská. Ulice Šarochova bude v úseku po spojení s ul. Lázeňská obousměrná – viz obrázek níže.

Od 21. 9. 2023 bude zákaz vjezdu na ulici Lázeňská od křižovatky od Hluchova po křižovatku s ul. V Houštce. Ostatní cesty budou po dobu omezení obousměrné.

 

Od 28.9.2023 bude zakázáno zastavit v centrum města na Mariánském náměstí (před budouvou MěÚ a v části ul. Mělnická  – viz obrázek níže.

V den vyvrcholení oslav dne 28. 9. 2023, bude uzavřena sil. II/610 od křižovatky s ulicemi Na Celné a Na Prádle až po křižovatku s ul. Jezdecká ve Staré Boleslavi, ul. Mělnická a silnice u městského úřadu od 06:00 do 24:00 hod. Objízdná trasa je obousměrně vedena před dálnici D10 a bude zakázán vjezd na Mariánské náměstí a ul. Mělnická – viz grafiky níže.

 

 

 

 

 

Dne 28. 9. 20223 bude taky zakázáno stavit v těchto ulicích, z důvodu využití těchto míst pro oficiální hosty:

 • Komenského po křižovatku s ul. Školní
 • Jungmannova od ul. Boleslavská po ul. Hálkova
 • Školní – celá
 • Maxe Švabinského od baziliky sv. Václava po rotundu sv. Rocha
 • Na Celné a Na Prádle od křižovatky s ul. I Olbrachta po kamenný most
 • Plantáž

Bližší určení úseků viz grafiky níže.

Autobusová doprava PID v době dopravního omezení:

Dotčeným úsekem silnice II/610 dne 28. září 2023 v době od 06:00 do 23:00 hod. jsou vedeny autobusové linky PID 367, 375, 478 a 667. Ostatní linky provozované v dotčeném úseku nejsou v termínu uzavírky v provozu.

 • Autobusové linky 367 a 667 budou uzavřený úsek objíždět obousměrně po trase Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická – Zápská – II/101 – D10 – II/610 – Boleslavská – AS Stará Boleslav. Pro tyto linky budou zrušeny zastávky „Most“ a „U Brány“ a na objízdné trase budou zřízeny zastávky „U Soudu“, „Pekárny“, „Na Panském“ a „Sídliště“
 • Autobusová linka 375 bude po dobu uzavírky zkrácena do zastávky „Most“. Pro linku 375 budou zrušeny zastávky „U Brány“, „Školní“, „Autobusové stanoviště“, „Sídliště“, „Kasárna“ a „Železniční stanice“. Nástupní zastávka „Most“ bude přemístěna dle navrženého DIO v ulici Maxe Švabinského o cca 100 metrů vpřed po směru jízdy, cca 30 metrů za křižovatku s ulicí U Přístavu.
 • Autobusová linka 478 bude odkloněna obousměrně po trase Průmyslová – II/101 – D10 – II/610 – Boleslavská – AS Stará Boleslav. Pro linku 478 budou zrušeny zastávky „Pekárny“, „U Soudu“, „Most“ a „U Brány“. Na objízdné trase bude zřízena zastávka „Na Panském“.
 • U linek 666, 669 a 670 dojde pouze k úpravě jízdních řádů pro zajištění návaznosti na výlukou dotčené linky.

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za dodržování dopravního značení, tak aby mohla celá akce zdárně proběhnout.

-raf- 19. 9. 2023


INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU V UL. NA NIŽSÍM HRÁDKU A V ZAHRADÁCH Z DŮVODU REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU 1.9. – 31.10.2023

Z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Na Nižším hrádku, bude v termínu od 1.9.2023 do 31.10.2023 omezen provoz v této ulici. Práce budou probíhat ve dvou etapách, jejichž přesné termíny nejde odhadnout, neboť budou záviset na postupu stavebních prací. Tyto etapy se mohou i návaznosti prolínat, tak aby bylo možné akci realizovat.

V první etapě se první bude pracovat v úseku od ul. Martinovská po vjezd k bytovému domu. Následně bude zákaz zastavení v úseku ulice od ul. Martinovská po příjezd k bytovému domu. Dále bude uzavřen úsek ul. Na Nižším hrádku od příjezdu k bytovému dobu po odbočku ke kostelu sv. Vavřince. Od odbočky ke kostelu u sv. Vavřince po křižovatku s ul. V Zahradách, bude zaveden po tuto dobu obousměrný provoz – viz grafika 1.

V druhé etapě bude uzavřela celá ulice Na Nižším hrádku, a to od křižovatky s ul. Martinovská až ke křížení s ul. V Zahradách. Ul. V zahradách bude mít v této etapě zúženou vozovku u křižovatky s ul. S.K. Neumanna a Na Nižším hrádku – viz grafika 2.

Příjezd k bytovému domu a svoz odpadů bude umožněn. K ostatním nemovitostem bude zajištěn přístup. Děkujeme za dodržování dopravního značení v tomto místě a za pochopení.

-raf- 21.8.2023


INFORMACE O ÚPLNÉ UZAVÍRCE UL. P. JILEMNICKÉHO A KOSTELECKÉ ULICE OD 10.7. DO 30.7.2023

Z důvodu obnovy povrchu komunikace II/101 a opravy kanalizačních poklopů bude od 10.7. do 30.7.2023 úplná uzavírka na silnici č. II/101 ul. Petra Jilemnického (s částí Masarykova náměstí) a ul. Kostelecká v k. ú. Brandýs nad Labem.

Toto omezení bude probíhat ve třech etapách a ty jsou naplánované takto:

 etapa 1: ul. Masarykovo náměstí a Petra Jilemnického od vjezdu do ul. F. X. Procházky k ul. Zahradnická v termínu: 10.7.2023 – 23.7.2023

 

► etapa 2: ul. Masarykovo náměstí a Petra Jilemnického od křižovatky se sil. č. II/610 k ul. Zahradnická v termínu: 21.7.2023 – 23.7.2023 

 

► etapa 3: křižovatka ul. Petra Jilemnického a ul. Kostelecká v termínu: 24.7.2023-30.7.2023

 

Jako objízdné trasy v návaznosti na uzavírku se stanovují objízdné trasy:

 

Pro etapu č. 1 a 2: Sil. č.: II/101 ul. Kostelecká, ul. Brázdimská, Kralupská, sil. II/610 ul. Pražská a ul. Masarykovo náměstí, obousměrně (cca 2 km)

 

Pro etapu č. 3: ul. Pavla Lista (bude zde zákaz zastavení v celé délce ulice, oboustranně), Neratovická, Kralupská, sil. II/610 ul. Pražská, Masarykovo náměstí a ul. Petra Jilemnického, obousměrně (cca 2 km)

 

Objízdná trasa pro nákladní vozidla pro všechny etapy: sil. č. II/610 ul. Masarykovo náměstí, Pražská a ul. Kralupská

 

Další dopravní opatření z důvodu uzavírky:

Po dobu trvání I. a II. etapy bude v ul. S.K. Neumanna zaveden obousměrný provoz v úseku od Krajířského náměstí ke křižovatce s ul. Na Prádle.

 

Při III. etapě bude v celé délce ulice, oboustranně zakázáno zastavení v ul. Pavla Lista.    

Autobusová doprava PID: 

·  Dotčeným úsekem silnice II/101 jsou vedeny linky PID 346 a 367, ve 3. etapě se při uzavírce křižovatky Petra Jilemnického x Kostelecká x U Hřbitova budou dotčeny i linky PID 477, 478 a 657.

· Linka 346 bude ve všech etapách odkloněna ulicí Pražská. Pro tuto linku budou zrušeny zastávky Pražská, Sídliště u nádraží, V Olšinkách, Brázdimská a Nemocnice. Náhradou bude zřízena zastávka Náměstí.

· Linka 367 bude odkloněna po trase Pražská – Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická – Zápská – Průmyslová – Pražská. Pro tuto linku budou zrušeny zastávky Pražská, Sídliště u nádraží, V Olšinkách, Brázdimská a Nemocnice. Náhradou budou zřízeny zastávky Náměstí, U Soudu, Pekárny, Zápy, Tesco Brandýs n/L, Baumit a Continental.

· Ve 3. etapě budou linky 477 a 657 odkloněny ve směru do Brandýsa po trase Kostelecká – Neratovická – Kralupská. Pro tyto linky budou v uvedeném směru zrušeny zastávky Dům pečovatelské služby, Rychta a Nemocnice. Zastávka Brázdimská bude přemístěna dle návrhu DIO do ulice Neratovická cca 40 metrů před křižovatku s ulicí Brázdimská. V opačném směru tyto linky dotčenou křižovatkou neprojíždí.

Ve 3. etapě bude linka 478 odkloněna ve směru do Záryb po trase Brázdimská – Kostelecká – Spořilov I – Martinovská. V opačném směru bude linka vedena po trase Martinovská – Pavla Lista – Neratovická – Kralupská. Pro tuto linku budou zrušeny zastávky Dům pečovatelské služby a Rychta obousměrně a Nemocnice ve směru do Staré Boleslavi. Zastávka Brázdimská bude přemístěna dle návrhu DIO do ulice Neratovická cca 40 metrů před křižovatku s ulicí Brázdimská.

 

-raf- 29. června 2023


INFORMACE O DOPRAVNÍM OMEZENÍ V SOUVISLOSTI S AKCÍ OBNOVA POVRCHU UL. BOLESLAVSKÁ 25. 5. – 11. 6. 2023

V souvislosti s prováděním potřebných prací při akci Obnova povrchu ul. Boleslavská sil. II/610 v úseku od ul. Okružní po kruhový objezd u Jaselských kasáren.

Průběh prováděných prací bude následovný:

25. 5. – 4. 6. 2023 bude probíhat frézování a lokální sanace povrchu vozovky, za pomoci mobilního pracovního místa o délce cca 30 m – za běžného provozu (řízení provozu dopravním značením nebo signály pověřených osob zhotovitele.

5. 6. – 11. 6. 2023 bude částečná uzavírka (vždy jednoho směru) s kyvadlovým provozem řízeným světelným signalizačním zařízením (SSZ).

 

Po dobu stavebních prací bude vyznačena obousměrná objízdná trasa (odklon) po obchvatu města sil. II/331, Mělnická, Okružní a Boleslavská.

Děkujeme za pochopení a trpělivost v době dopravního omezení.

-raf- 9. května 2023


INFORMACE O DOPRAVNÍCH OMEZENÍ V SOUVISLOSTI SE STAVEBNÍMI PRACEMI PŘI OPRAVĚ KANALIZACE A ARCHEOLOGICKÉHO PRŮZKUMU V CENTRU STARÁ BOLESLAV OD 15. KVĚTNA DO 29. ZÁŘÍ 2023

V souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci rekonstrukce kanalizace a archeologického průzkumu budou pokračovat práce takto:

15.5. – 30.6.2023 bude provoz na ul. Boleslavská (procházející Mariánským náměstím) omezen na JEDEN JÍZDNÍ PRUH a doprava zde bude kyvadlově řízena světelným signalizačním zařízením (SSZ). Přitom budou probíhat stavební práce i v ul. Šarochova, tak aby mohlo být co nejrychleji provedeno napojení prací z Boleslavské ulice do ul. Šarochova. To proběhne při plné uzavírce, které je další etapou těchto prací – viz další odstavec.

Objízdná trasa je navržena mezi ulicemi Mělnická a Boleslavská před MěÚ (neslouží pro odbavení celé ul. Mělnické, ale pro obyvatele části za výjezdem z areálu Norma a pro návštěvníky MěÚ). Pokud pojedete ulicí Mělnická směrem od křižovatky s Okružní, v ul. Mělnická budete muset odbočit do ul. Třebízského a U Staré Kovárny. Při výjezdu z areálu Norma budete muset odbočit vpravo a následně vjet do ul. Třebízského a U Staré Kovárny – viz grafiky v příloze.

1.7.2023 – 29.9.2023 (předpokládaný termín, pokud nebude prodloužen archeologický průzkum) – bude úplná uzavírka ul. Boleslavská u křižovatky s ul. Šarochova a po tuto dobu bude úplně uzavřen provoz mezi Brandýsem a Boleslaví po sil. II/610 a bude objízdná trasa po D10.

Objízdná trasa pro obyvatele části Mělnické ulice (za výjezdem z areálu Norma po prádelnu) bude určena spojnice mezi ulicemi Mělnická a Boleslavská před MěÚ (neslouží pro odbavení celé ul. Mělnické, ale pro obyvatele části za výjezdem z areálu Norma a pro návštěvníky MěÚ). Pokud pojedete ulicí Mělnická směrem od křižovatky s Okružní, v ul. Mělnická budete muset odbočit do ul. Třebízského a U Staré Kovárny. Při výjezdu z areálu Norma budeme muset odbočit vpravo a následně vjet do ul. Třebízského a U Staré Kovárny. Ostatní doprava bude odkloněna na ulici Boleslavská a přes exit 14 na D10 směr Praha a na sjezdu exit 10 do Brandýsa. V opačném směru bude již od křižovatky ul. Ivana Olbrachta x Na Celné x Na Prádle odkláněn provoz na objízdnou trasu přes D10 – viz opačně  směr ze Staré Boleslavi, protože za mosty bude silnice č. II/610 uzavřena a komunikace bude slepá.

od 30.9.2023-bude uzavřena část ul. Šarochova až k prostoru bývalé vrátnice Kovopodniku, kde budou pokračovat stavební práce. Část ul. Šarochova bude v tuto dobu obousměrná a bude zde v užších částech zakázáno zastavení.

-raf- 9. května 2023


INFORMACE O UZAVÍRCE ČÁSTI KŘIŽOVATKY ULIC KRÁLOVICKÁ A ZÁPSKÁ

V termínu od 18.5. 2023 do 4.6.2023 bude z důvodu nutnosti realizovat kanalizační přípojku přístavby ZŠ Palachova, uzavřena část křižovatky ulic Královická a Zápská. Uzavřený úsek bude v místě před křižovatkou s ul. Zápská a jeden pruh ul. Zápská. Z toho důvodu bude uzavřen směr jízdy od ul. Královická na Zápskou – směr Zápy. Směr z a na Lázně Toušeň, bude obousměrně průjezdný a bude zde provedeno přechodné dopravní značení.

Objízdná trasa pro směr na a ze Záp bude vedena po ul. Průmyslová, Pražská, Masarykovo náměstí, Komenského náměstí – obousměrně.

S ohledem na nutnost odklonu veřejné autobusové dopravy, bude jejich trasa vedena ul. Na Celné a Jiskrova (obousměrně) a proto bude v této ulici, v úseku od Kamenného mostu po Fakultní provoz kyvadlově řízen za pomoci světelného signalizačního zařízení.

V rámci této uzavírky proběhne v termínu 22.-26.5.2023 oprava (včetně zjištění příčiny) výtluku na ul. Zápská, za odbočkou z Královické.

Děkujeme za pochopení a trpělivost během dopravního omezení.

-raf- 9.5.2023


INFORMACE O UZAVÍRCE UL. NA NIŽŠÍM HRÁDKU Z DŮVODU OPRAVY KANALIZAČNÍHO ŘADU OD 11.4.2023

Z důvodu nutné opravy kanalizačního řadu budou ve třech etapách probíhat potřebné stavební práce, při kterých bude uzavřen vždy úsek ul. Na Nižším hrádku.

Etapy a úseky budou následovné- viz i grafika v příloze:

I. etapa – ul. Na Nižším hrádku od ul. V Zahradách (stávající jednosměrná část ulice)

zahájení: 11.4.2023 – celková uzávěra úseku

II. etapa – ul. Na Nižším hrádku (stávající jednosměrná část ulice)

zahájení: předpoklad 06/2023 – celková uzávěra úseku

III. etapa – u. Martinovská od křížku do ul. Martinovská směr Záryby cca 20 bm

termín: 1.7.-31.8.2023 – částečná uzávěra úseku

Děkujeme za pochopení a trpělivost a také za dodržování dopravního značení v dotčených místech.

-raf- 5.4.2023


Informace k uzavření úseku ulice Generála Selnera od 1.4.-.15.4.2023

V rámci akce „Realizace vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky“, ve Staré Boleslavi, v ul. Generála Selnera, bude v termínu od 1.4. do 15.4.2023 (na max. 5 dní) uzavřen úsek této pozemní komunikace – viz grafika v příloze.

Děkujeme za pochopení a dodržování dopravního omezení v tomto místě.

-raf- 21.3.2023


Informace o dopravních omezení v souvislosti se stavebními pracemi při opravě kanalizace v centru Stará Boleslav od 1. března do 31. května 2023

V souvislosti s prováděním stavebních prací v rámci rekonstrukce kanalizace v centru Staré Boleslavi, budou muset být od 1.3. do 31.5.2023 dopravní omezení v dopravě. Celá akce bude probíhat ve třech etapách, které se budou prolínat a postupně se budou komunikace otevírat.1.etapa od 1.3.2023 – bude uzavřeno Mariánské náměstí před čp. 5, od přechodu pro chodce u areálu Ledecký, po parkoviště před Labínem. V tuto dobu nebude možno parkovat na parkovišti v tomto místě. Chodník u Labína bude po dobu této etapy uzavřen a bude nutné použít chodník na druhé straně (u lékárny). Po dokončení stavebních prací v tomto úseku bude komunikace stále uzavřená z důvodu pokládky dlažby dle instrukcí památkové péče.Objízdná trasa je navržena mezi ulicemi Mělnická a Boleslavská před MěÚ (nebude sloužit pro odbavení celé ul. Mělnické, ale pro obyvatele části za výjezdem z areálu Norma a pro návštěvníky MěÚ). Pokud pojedete ulicí Mělnická směrem od křižovatky s Okružní, v ul. Mělnická budete muset odbočit do ul. Třebízského a U Staré Kovárny. Při výjezdu z areálu Norma budete muset odbočit vpravo a následně vjet do ul. Třebízského a U Staré Kovárny – viz grafiky v příloze.2. etapa (část A) od 1.4.2023 – po dokončení napojení kanalizace na Mariánském náměstí před areálem Ledecký se postupně budou práce přesouvat do prostoru před staroboleslavskou bránou naproti ul. Šarachova a v průběhu staveních prací bude uzavřena i silnice č. II/610. Díky této uzavírce nebude možné vyjet z ul. Šarachova, a proto sestane obousměrnou, kde v užších místech ulice, budezákaz zastavení.Objízdná trasa pro obyvatele části Mělnické ulice (za výjezdem z areálu Norma po prádelnu) bude určena spojnice mezi ulicemi Mělnická a Boleslavská před MěÚ (nebude sloužit pro odbavení celé ul. Mělnické, ale pro obyvatele části za výjezdem z areálu Norma a pro návštěvníky MěÚ).Pokud pojedete ulicí Mělnická směrem od křižovatky s Okružní, v ul. Mělnická budete muset odbočit do ul. Třebízského a U Staré Kovárny. Při výjezdu z areálu Norma budeme muset odbočit vpravo a následně vjet do ul. Třebízského a U Staré Kovárny. Ostatní doprava bude odkloněna na ulici Boleslavská a přes exit 14 na D10 směr Praha a na sjezdu exit 10 do Brandýsa. V opačném směru bude již od křižovatky ul. Ivana Olbrachta x Na Celné x Na Prádle odkláněn provoz na objízdnou trasu přes D10 – viz opačně směr ze Staré Boleslavi, protože za mosty bude silnice č. II/610 uzavřena a komunikace bude slepá. Viz příloha.Autobusová doprava bude od 3.4.2023 odkloněna na objízdnou trasu přes D10 a dojde k posunutí zastávky BUS Mosty až k prostoru u plavební komory.2. etapa (část B) – navazující na část A – po dokončení napojení kanalizace na Mariánském náměstí před areálem Ledecký se postupně budou práce přesouvat do prostoru před staroboleslavskou bránou naproti ul. Šarachova a v průběhu staveních prací bude uzavřena i silnice č. II/610. Z důvodu pokračování výkopových prací bude uzavřena i část ul. Šarochova a až k prostoru bývalé vrátnice Kovopodniku. S tím dojde i k uzavření prostoru pro chodce. Bude uzavřen i chodník vycházející z boleslavské brány (na straně lékárny) u ústí ul. Šarochova. Chodci budou muset použít chodník podél hotelu Praha. Ulice Šarochova bude v tuto dobu obousměrná a bude zde v užších částech zakázáno zastavení.Objízdná trasa zůstává ve stejném režimu jako v předchozí etapě.3. etapa od 1.5.2023 – bude uzavřena i část ul. Šarochova až k prostoru bývalé vrátnice Kovopodniku, kde budou pokračovat stavební práce. Část ul. Šarochova bude v tuto dobu obousměrná a bude zde v užších částech zakázáno zastavení.Stavební práce se v 2. a 3. etapě budou prolínat. Prioritou je obnovení provozu na silnici č. II/610. Je nutný rychlý přesun do ul. Šarachova a prostor před staroboleslavskou bránou uvést do původního stavu. Nejtěžší bude pokládka dlažby dle instrukcí památkové péče.

-raf- 20. února 2023


INFORMACE O UZAVŘENÍ ÚSEKU DÁLNICE D10 OD 19:00 DNE 19. 11. 2022 DO 10:00 DNE 20. 11. 2022 MEZI EXITY 3 A 10

V souvislosti s demolicí mostu č. 01011-1 na silnici III/01011 přes dálnici D10 v katastru městyse Zápy, bude obousměrně uzavřen úsek dálnice D10 mezi exitem 3 (na Radonice a Horní Počernice) a exitem 10 (na Zápy a Brandýs n/L). Dálnice bude uzavřena od 19:00 dne 19. 11. 2022 (sobota) do 10:00 dne 20. 11. 2022(neděle).

Objízdné trasy jsou vedeny po okolních silnicích nižších tříd č. 101, 611 a D11 – viz grafické znázornění v příloze.

Děkujeme za pochopení a za to, že k tomuto omezení přihlédnete při plánování cest tímto úsekem, v danou dobu.

-raf- 16. listopadu 2022


INFORMACE O DOPRAVNÍM OMEZENÍ V UL. RIEGROVA 21. 11. – 27. 11. 2022

Z důvodu provádění stavebních úprav u rodinného domu, bude v termínu od 21. 11. 2022(pondělí) do 27. 11. 2022(neděle) omezen provoz v ul. Riegrova. Toto omezení bude v uzavření části ulice a to od vjezdu do mateřské školy, po dům č. p. 367. Další omezení bude v obousměrném zákazu zastavení v úseku od hranice pozemku domu č. p. 373, po dům č. p. 367 – viz grafika v příloze.

S ohledem na omezení vjezdu v daném úseku, budou statní části ul. Riegrova a (úsek od ul. Pražská a Palachova) a úsek ul. Palachova od Komenského náměstí, po křižovatku s ul. Riegrova, obousměrně průjezdné, tak jak je vyznačeno v grafice v příloze.

Děkujeme za pochopení a dodržování dopravního značení v uvedeném místě.

-raf-  15. 11. 2022


INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU NA SILNICI II/101 Z KOSTELCE NAD LABEM DO BRANDÝSA NAD LABEM 24. 10. – 12. 12. 2022

Chtěli bychom Vás informovat, že od 24. 10. 2022 (pondělí) do 12. 12. 2022 (pondělí) bude prováděna oprava povrchu silnice II/101 mezi km 100,410 – km 104,040 a s tím dojde k omezení provozu na této komunikaci. Jedná se o akci KÚSK Středočeského kraje. Stavební práce budou prováděny v těchto termínech a tímto způsobem:

24. 10. – 28. 10. 2022 celý úsek  – km 100,410 – km 104,040 – viz grafika, budou prováděny přípravné práce (frézování, oprava krajnic a další práce). Toto bude prováděno vždy v jednom jízdním pruhu, formou posuvného pracovního místa o max. délce 50m , kdy kyvadlový provoz bude řízen náležitě poučenými a označenými pracovníky.

1. etapa: 29. 10. – 3. 11. 2022 úsek 4 –  km 100,410 – km 101,198 – viz grafika.

Práce budou vždy prováděny v jednom jízdním pruhu, kdy ve volném směru bude kyvadlový provoz řízen světelnými signalizačními zařízeními – semafory. Bližší označení ve spodní části grafiky.

2. etapa: 4. 11. – 9. 11. 2022 úsek 3 – km 101,198 – km 101,986 – viz grafika

Práce budou vždy prováděny v jednom jízdním pruhu, kdy ve volném směru bude kyvadlový provoz řízen světelnými signalizačními zařízeními – semafory. Bližší označení ve spodní části grafiky.

3. etapa: 10. 11. – 15. 11. 2022 úsek 2 – km 101,986 – km 103,067 – viz grafika

Práce budou vždy prováděny v jednom jízdním pruhu, kdy ve volném směru bude kyvadlový provoz řízen světelnými signalizačními zařízeními – semafory. Bližší označení ve spodní části grafiky.

4. etapa: 16. 11. – 21. 11. 2022 úsek 1 – km 103,067 – km 104,040 – viz grafika

Práce budou vždy prováděny v jednom jízdním pruhu, kdy ve volném směru bude kyvadlový provoz řízen světelnými signalizačními zařízeními – semafory. Bližší označení ve spodní části grafiky.

22. 11. -12. 12. 2022 – celý úsek, kde budou prováděny dokončovací práce za pomocí posuvného pracovního místa a plného provozu (dopravní značení, povrchová úprava krajnic atd.).

Děkujeme za pochopení, trpělivost a za dodržování dopravního značení, zařízení, signálů pracovníků a zvýšenou opatrnost při průjezdu místy kde bude probíhat stavební činnost.

-raf- 19. 10. 2022


INFORMACE O UZAVÍRCE ÚSEKU UL. JIŘÍHO MACHÁČKA V BRANDÝSE NAD LABEM – KRÁLOVICÍCH 26.9. -30.9.2022

Z důvodu realizace kanalizační přípojky, bude v termínu od 26. září do 30. září 2022 uzavřen úsek ulice Jiřího Macháčka v Královicích. Uzavřený úsek bude od křižovatky s ul. Vlastimila Šacha k č. p. 1787 – viz grafika v příloze. Jako objízdnou trasu uzavřeného úseku lze využít ul. Královická nebo ul. Husova.

Děkujeme za dodržování dopravních značení a zvýšenou opatrnost při průjezdu uvedeným místem.

-raf- 19. září 2022


NÁRODNÍ SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ – DOPRAVNÍ OMEZENÍ

Už příští pátek 23. září se v Houštce rozjedou kolotoče a otevřou se stánky na Lázeňské. Národní svatováclavská pouť pak vyvrcholí duchovním programem včetně dopolední bohoslužby na Mariánském náměstí ve středu 28. září.
S tím se samozřejmě pojí řada dopravních omezení, ať už zákazů stání či úplných uzavírek. Nejvýraznější omezení nás čeká ve středu 28. září, kdy se na dobu od 6:00 do 14:00 pro osobní i veřejnou dopravu uzavře celá spojnice mezi Brandýsem a Boleslaví.
Ve fotogalerii najdete přehled všech dopravních omezení včetně náčrtů.

ZÁKAZ VJEZDU – LÁZEŇSKÁ

Od středy 21. září bude platit zákaz vjezdu do ulice Lázeňská. Ulice Šarochova (v úseku po spojení s Lázeňskou) bude zobousměrněna.

ZÁKAZ VJEZDU – LÁZEŇSKÁ

Zákaz vjezdu na Lázeňskou bude od 21. září platit i v úseku od křižovatky s ulicí U Hluchova po letní kino.

ZÁKAZ ZASTAVENÍ NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ

Od středy 27. září bude platit záKaZ zastavení na Mariánském náměstí. V části ulice Mělnická nebude možné zastavit dokonce již od pondělí 26. září.

 

UZAVŘENÉ MOSTY A MARIÁNSKÉ NÁMěSTÍ VE STŘEDU 28. ZÁŘÍ

Ve středu 28. září se na dobu od 6:00 do 14:00 zcela uzavře spojnice mezi Brandýsem nad Labem a Starou Boleslaví.

Ve směru z Brandýsa nepůjde vjet na Most Generála Lišky, uzavřena bude ulice M. Švabinského, Mariánské náměstí a část Boleslavské až po křižovatku s ulicí Jezdecká (uzavřen bude i areál Normy).

Objízdná trasa i pro autobusy bude obousměrně vedena před dálnici D10. DOPRAVA BY MĚLA BÝT OBNOVENA PO 14:00.

Až do 18:00 bude uzavřena část ulice Mělnická (podél Mariánského náměstí).

UZAVŘENÍ – MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – detail

ZÁKAZY ZASTAVENÍ VE STARÉ BOLESLAVI – STŘEDA 28. ZÁŘÍ

Zákaz zastavení bude ve středu 28. září platit také pro tyto staroboleslavské ulice:

Komenského po křižovatku s ul. Školní
Jungmannova od ul. Boleslavská po ul. Hálkova
Školní – celá
Maxe Švabinského od baziliky sv. Václava po kapli sv. Rocha

ZÁKAZ ZASTAVENÍ V BRANDÝSE NA CELNÉ A NA PRÁDLE – STŘEDA 28. ZÁŘÍ

ZÁKAZ ZASTAVENÍ PLANTÁŽ – STŘEDA 28. ZÁŘÍ

-raf – 15.9.2022


INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU NA ÚSEKU UL. TŘEBÍZSKÉHO OD 19. 9. 2022

Od pondělí 19. 9. 2022 budou cca 10 dní, probíhat práce na úpravě a ochraně vodovodu a tlakové kanalizace v místě křížení staroboleslavského obchvatu s ulicí Třebízského- viz grafika v příloze.

Protože se stávající inženýrské sítě nachází v těsné blízkosti zpevněného povrchu komunikace, může při provádění stavebních prací docházet k dočasnému omezení průjezdnosti.

Z tohoto důvodu bychom Vás chtěli požádat, abyste toto vzali na vědomí a při cestě do zahrádkářské kolonie, můžete využít příjezd ulicí Lhotecká.

-raf- 14. 9. 2022


INFORMACE O OMEZENÍ DOPRAVY A VSTUPU V UL. PALACHOVA OD 10. 10. 2022 DO 10. 10. 2023

Z důvodu zajištění bezpečnosti, s ohledem na zahájení výstavbu nové tělocvičny Základní školy Palachova v Brandýse nad Labem, bude od 10. října 2022 do 10. října 2023 omezen pohyb chodců a vjezd motorových vozidel, v horní části ulice Palachova (od křížení s ul. Zápská) – viz grafika v příloze.

Omezení bude spočívat v tom, že chodci se nebudou moci pohybovat ve vymezeném prostoru na straně, kde se nachází staré hřiště ZŠ a bude zakázán vjezd a parkování vozidel v tomto úseku.

-raf- 14. 9. 2022


INFORMACE O UZAVÍRCE ULICE JISKROVA A KRÁLOVICKÁ 22. 8. 2022 A 23. 8. 2022

Od 22. 8. 2022 do 23. 8. 2022 bude probíhat akce ,,Oprava kanalizačních a vodovodních poklopů“. Tyto opravy budou probíhat v ul. Královická a Jiskrova. V ulici Královická (ve střední části úseku od křížení s ul. U Zastávky a výjezd z parkoviště sídliště Královice), bude v průběhu oprav sveden provoz do jednoho jízdního pruhu a pracovní místo bude vyznačeno dopravním značením a zařízením. V ul. Jiskrova dojde uzavření jejího úseku od křižovatky s ul. Královická až ke křižovatce s ul. Josefa Kožíška. I zde bude uzavírka označena dopravním značením a zařízením.

Prosím, věnujte v tuto dobu na těchto místech zvýšené pozornosti a řiďte se dopravním značením nebo pokyny pracovníků stavby.

-raf- 16. srpna 2022


UPOZORNĚNÍ NA ZAHÁJENÍ II. ETAPY VÝSTAVBY OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY VE STARÉ BOLESLAVI (U KASÁREN) – ÚPLNÁ UZAVÍRKA SIL. Č. II/610.

Od dne 31. 7. 2022 do 7. 8. 2022  bude probíhat II. etapa výstavby okružní křižovatky ve Staré Boleslavi (u kasáren)  – úplná uzavírka sil. č. II/610. Situace na místě bude v tuto dobu probíhat takto.

31. 7. 2022 (neděle) se budou od rána měnit dopravní značky a bude častý pohyb pracovníků stavby a velkých vozidel z důvodu přemístění betonových zábran. V průběhu dne bude zcela uzavřen dálniční most (část komunikace II/610) ve směru na Sojovice.

Nájezd na D10 směr na Mladou Boleslav a sjezd z dálnice na Starou Boleslav UZAVŘEN NEBUDE. Abyste se ale dostali do města či na dálnici, budete muset využít sojovickou stranu. Nebo jet samozřejmě přes Brandýs. Objízdné trasy a další Vám ozřejmí mapky v příloze.

Na nádraží ČD a ke kasárnům, bude vjezd možný.

I nadále je potřeba, aby si řidiči uvědomovali, že když tímto místem projíždí, tak se pohybují na staveništi a je nutné dbát zvýšené pozornosti a být ohleduplný k ostatním účastníkům provozu a osobám zde se pohybujícím (pracovníkům stavby).

Změny v PID:

Kvůli uzavření mostu přes D10 bude odkloněna autobusová linka 379. Tato etapa se dotkne cesty z Prahy. Z dálnice sjede v Brandýse u Teska a dále bude pokračovat přes město až na autobusové stanoviště ve Staré Boleslavi. I v tomto případě bude zcela zrušena zastávka na Panském. Sled zastávek bude následující: Na Prahu: Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Aut. St. – Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Sídliště, Černý most. Z Prahy: Černý Most – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut. st.

Linky 666, 667 a 670 budou odkloněny a k objízdným trasám bude využita ulice 17. listopadu. Po dobu objížďky bude v této ulici platit zákaz zastavení.

Pro linky 667 a 670 bude zrušena zastávka Na Panském obousměrně a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Sídliště ve směru do Benátek, resp. Hlavence.

Pro linku 666 bude zrušena zastávka Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Sídliště obousměrně.

Linky 367, 375, 477 a 478 k a ze staroboleslavského vlakového nádraží budou už vedeny po nové komunikaci, a tudíž bez omezení.

Situace v místě II. etapa

Objízdná trasa při II. etapě

-raf- 28.7.2022


INFORMACE O UZAVŘENÍ SILNICE Č. III/0103 V K.Ú. OSTROV – ZÁPY (SPOJNICE DO SVÉMYSLIC)

4. 7. 2022 – 30. 9. 2022 bude uzavřena silnice č. III/0103 v k.ú. Ostrov – Zápy. Jedná se o spojnici mezi obcemi Svémyslice a Zápy. K uzavření dojde z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „II/101 Brandýs nad Labem – přeložka silnice u obce Zápy“.

Obousměrná objízdná trasa je vedena po silnici 33310 ze Svémyslic do Dřevčic, kde silnicí č. 01011 na silnici II/610 do Brandýsa nad Labem, kde na kruhovém objezdu pokračuje sil. 101 – Průmyslová ulicí. Zde přes další kruhový objezd vede sil. 101 – Zápská do obce Zápy. Pro jízdu z obce Zápy vede v opačném směru- viz grafika v příloze.

Kompletní DIO k akci:

     

 

-raf- 16. 6. 2022


INFORMACE O ZAHÁJENÍ I. ETAPY VÝSTAVBY OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY VE STARÉ BOLESLAVI (U KASÁREN)

Chtěli bychom Vás informovat o zahájení výstavby okružní křižovatky ve Staré Boleslavi (u kasáren) na sil. II/610, která jako první přinese omezení provozu v místě výstavby. Již v neděli 29. 5. 2022 budou v místě probíhat přípravné práce s přestavbou betonových bariér a dopravního značení a zařízení.

Samotná I. etapa je plánována od 30. 5. 2022 do 30. 7. 2022 a omezení provozu bude takto.

Během této etapy bude zcela uzavřen nájezd na dálnici D10 ve směru na Prahu. Na Mladou Boleslav najedete bez problémů, jen na dálničním mostě dojde k zúžení.

Sjezd z D10 na Starou Boleslav ve směru od Mladé Boleslavi bude možný, okolo kasáren ovšem pojedete po provizorní komunikaci v zúženém režimu. Po stejné komunikaci v zúženém režimu se dostanete také ze staroboleslavského vlakového nádraží a opačně. Z Prahy na Starou Boleslav sjedete z D10 více méně bez problémů. Situace je pro lepší představu zachycena na přiložené grafice.

Změny v autobusové dopravě

V rámci etapy č. I dojde k odklonu autobusové linky 379. Ta bude ve směru na Prahu vedena přes Brandýs nad Labem, kde v Zápech (za Teskem) najede na D10. Úplně bude tedy zrušena zastávka Na Panském. Změněn pak bude sled zastávek: Na Prahu: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut.st. – Černý Most. Z Prahy: Černý Most – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut. st.

Zastávka Na Panském bude zrušena i pro linky 667 a 670.

Linky 367, 375, 477 a 478 směrem k a ze staroboleslavského nádraží budou vedeny po provizorní komunikaci, ke změně zastávek nedojde.

-raf- 26. 5. 2022


INFORMACE O ZJEDNOSMĚRNĚNÍ ULICE DR. JÁNSKÉHO VE STARÉ BOLESLAVI

Chtěli bychom Vás informovat, že dne 13. května 2022 bude přechodně vyznačen jednosměrný provoz v ul. Dr. Jánského ve Staré Boleslavi. Tento jednosměrný provoz bude veden ve směru od ul. J. Komenského k ul. Boleslavská. S tím bude spojeno i zjednosměrnění uličky u prodejny uzenin mezi ulicemi Jiráskova a Dr. Jánského. Směr provozu bude právě ve směru z Jiráskovy ulice do ul. Dr. Jánského – blíže viz grafika v příloze.

K tomuto kroku bylo přistoupeno z důvodu umožnění rychlého výjezdu Hasičského záchranného sboru – stanice Stará Boleslav ze zbrojnice, který je nyní omezen nedokončenou rekonstrukcí ul. Okružní. Proto se musí provoz omezit do jednoho směru, aby ul. Dr. Jánského byla dobře průjezdná.

Děkujeme za pochopení a dodržování dopravního značení.


-raf- 11. května 2022

INFORMACE O DOPRAVNÍCH OMEZENÍCH V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ – SPOŘILOV

V souvislosti v výstavbou inženýrských sítí, bude v době od 16. 5. 2022 do 31. 5. 2022 na silnice č. III/10159 ul. Martinovská a místních komunikacích ul. Spořilov, Spořilov I.,Šippichova, V Zahradách vše v k.ú. Brandýs nad Labem, dopravní omezení. Toto spočívá v uzavření ul. Šippichova a části ul. V Zahradách. Další omezení bude v první části zúžením jízdních pruhů v křižovatkách ul. Martinovská, Spořilov I a Šippichova. Následně budou zúženy jízdní pruhy v ul. Spořilov I. a Martinovská – blíže viz na grafikách, kde je zachycena situace i s dopravním značením.

Děkujeme za pozornost a trpělivost při průjezdu těmito ulicemi v době dopravního omezení.

Celková situace dopravního omezení 

Detail uzavřeného úseku

Detail zúženého úseku I. 

Detail zúženého úseku II. 

-raf- 11.4.2022


DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – UZAVÍRKA Z DŮVODU KONÁNÍ SPORTOVNÍ AKCE MĚSTSKÝ BĚH BRANDÝSEM A BOLESLAVÍ.

Upozornění na úplnou uzavírku v termínu 14. 5.2022 od 14:30 do 18:00 hod. z důvodu konání důvodu sportovní akce Městský běh Brandýsem a Boleslaví.

Uzavírka bude na těchto pozemních komunikací ulice Ivana Olbrachta, most Generála Lišky, Maxe Švabinského, nám. Sv. Václava, Mariánské náměstí po křižovatku s ul. Šarochova.

Provoz bude řízen dopravním značením a zařízením a pořadatelskou službou.

Průjezd vozidel autobusové dopravy a IZS bude zachován.

Objízdná trasa je vedena obousměrně po dálnici D10.

Děkujeme za trpělivost a využití náhradních tras při Vašich cestách.

Detailní vyobrazení dopravních opatření:

Uzavřený úsek

Detail 1 celková situace

Detail 2 Stará Boleslav

Detail 2-2 místo řízené pořadatelskou službou

Detail 3 – Houštka

 

2. 5. 2022 – raf-


DOPRAVNÍ OPATŘENÍ – UZAVÍRKA Z DŮVODU KONÁNÍ KULTURNÍ AKCE „KONCERT K MEZINÁRODNÍMU DNI RODINY“

Upozornění na úplnou uzavírku v termínu 13. 5. 2022 od 18:00 do 22:00 hod. (max. délka)z důvodu konání kulturní akce „Koncert k mezinárodnímu dni rodiny“. Uzavírka bude v tomto rozsahu: na silnici II/610 ul. Mariánské náměstí v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Šarochova po křižovatku s u. Jungmannova.

Průjezd vozidel autobusové dopravy a IZS bude zachován.

Objízdné trasy:

Směr Boleslav-Brandýs od ul. Boleslavská: objízdná trasa bude vedena po dálnici D10 přes exit 14 směr Brandýs nad Labem a na exitu 10 výjezd na Brandýs nad Labem a zde se vrátit do centra;

směr Brandýsa Boleslav – ul. Šarochova, Lázeňská, Jungmannova a ul. Boleslavská – viz mapa

 2.5.2022 – raf-


INFORMACE O DOPRAVNÍCH OMEZENÍCH V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKY NA SILNICI II/610 VE STARÉ BOLESLAVI

V souvislosti s výstavbou a následným napojením obchvatu Staré Boleslavi bude v termínu od 9. 5. 2022 do 30. 9. 2022 probíhat výstavba okružní křižovatky na silnici II/610 u staroboleslavských Jaselských kasáren.

Výstavba bude rozdělena do jednotlivých etap. Termíny jsou uvedeny, ale může dojít k posunům průběžně podle toho, jak rychle budou stavební práce postupovat.

Provozu ve staroboleslavské části města se výrazně dotknou zejména etapy II s III, kdy dojde k uzavírkám na komunikacích. Po dobu uzavírek bude platit také výlukový jízdní řád na linkách ROPID, který naleznete na: https://csad-sc.cz/. Výpis jednotlivých omezení autobusové dopravy najdete na konci článku.

Zde uvádíme přehled jednotlivých etap i s omezením a stručným popisem prací včetně grafiky dopravního značení při etapě.

0. etapa  – 9. 5. – 29. 5. 2022 – uzavírka účelové komunikace (u bývalé odstavné plochy u kasáren) a zřízení provizorní komunikace

Uzavřena bude účelová komunikace u bývalé odstavné plochy v blízkosti kasáren. Zde vznikne provizorní komunikace, po které se bude jezdit v průběhu realizace dalších etap. Tato etapa se provozu významně nedotkne.

I. etapa – 30. 5. – 30. 7. 2022 -částečná uzavírka sil. č. II/610 a úplná uzavírka sjezdu na dálnici D10 ve směru Stará Boleslav-Praha

Během této etapy bude zcela uzavřen nájezd na dálnici D10 ve směru na Prahu. Na Mladou Boleslav najedete bez problémů, jen na dálničním mostě dojde ke zúžení.

Sjezd z D10 na Starou Boleslav ve směru od Mladé Boleslavi bude možný, okolo kasáren ovšem pojedete po provizorní komunikaci ve zúženém režimu. Po stejné komunikaci ve zúženém režimu se dostanete také ze staroboleslavského vlakového nádraží a opačně. Z Prahy na Starou Boleslav sjedete z D10 více méně bez problémů.

V rámci etapy č. I dojde k odklonu autobusové linky 379. Ta bude ve směru na Prahu vedena přes Brandýs nad Labem, kde v Zápech (za Teskem) najede na D10. Úplně bude tedy zrušena zastávka Na Panském. Změněn pak bude sled zastávek: Na Prahu: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut.st. – Černý Most. Z Prahy: Černý Most – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut. st.

Zastávka Na Panském bude zrušena i pro linky 667 a 670.

Linky 367, 375, 477 a 478 směrem k a ze staroboleslavského nádraží budou vedeny po provizorní komunikaci, ke změně zastávek nedojde.

II. etapa  – 31. 7. – 7. 8. 2022 – úplná uzavírka sil. č. II/610

Zcela uzavřen bude dálniční most (část komunikace II/610) ve směru na Sojovice a nájezdu na D10 směr Mladá Boleslav.

Samotný nájezd na D10 na Mladou Boleslav a sjezd z dálnice na Starou Boleslav uzavřen nebude. Abyste se ale dostali do města či na dálnici, budete muset využít sojovickou stranu. Nebo jet samozřejmě přes Brandýs. Více ozřejmí tato mapka.

Kvůli uzavření mostu přes D10 bude odkloněna autobusová linka 379. Tato etapa se dotkne cesty z Prahy. Z dálnice sjede v Brandýse u Teska a dále bude pokračovat přes město až na autobusové stanoviště ve Staré Boleslavi. I v tomto případě bude zcela zrušena zastávka na Panském. Sled zastávek bude následující: Na Prahu: Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut. St. – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště, Černý most. Z Prahy: Černý Most – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Aut. st.

Linky 666, 667 a 670 budou odkloněny a k objízdným trasám bude využita ulice 17. května. Po dobu objížďky bude v této ulici platit zákaz zastavení.

Pro linky 667 a 670 bude zrušena zastávka Na Panském obousměrně a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště ve směru do Benátek, resp. Hlavence.

Pro linku 666 bude zrušena zastávka Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště obousměrně.

Linky 367, 375, 477 a 478 k a ze staroboleslavského vlakového nádraží budou už vedeny po nové komunikaci, a tudíž bez omezení

Mapa objízdné trasy a širších vztahů II. etapy

III. etapa (podetapy a, b, c) – 8. 8. – 16. 9. 2022 (časová rezerva do 30. 9. 2022) – částečná uzavírka sil. č. II/610 na SSZ (světelné signalizační zařízení)

Dojde k omezením na silnici č. II/610 (Boleslavská ulice). Doprava bude vedena kyvadlově semafory. Nájezd na D10 i sjezd na Starou Boleslav z obou směrů bude možný.

Autobusové linky již budou vedeny po svých trasách na nových komunikacích.

Pro linky 379, 667 a 670 bude nadále zrušena zastávka Na Panském.

Situace při III. etapě na D10 a celková situace

Veškerá dopravní opatření budou vyznačena dopravními značkami a zařízením, včetně objízdných tras.

Výpis změn v trasách linkových autobusů při jednotlivých etapách:

Etapa 0 – nemá na provoz autobusů vliv – všechna ramena původní křižovatky jsou pro autobusy průjezdná.

Etapa I.

a.    Při uzavření nájezdu z II/610 na D10 dojde k odklonění linky PID 379. Linka bude provozována po dobu uzavírky polookružně od Prahy po trase D10 – II/610 (Boleslavská) – průjezd AN Stará Boleslav – Josefa Truhláře – II/610 (Boleslavská, Ivana Olbrachta) – II/245 (Královická) – III/2542 (Zápská) – II/101 – D10.

b.    Pro linku 379 bude zrušena zastávka Na Panském. Současně dojde ke změně sledu zastávek Černý Most – Brandýs n/L-St. Boleslav, Sídliště – Brandýs n/L-St. Boleslav, Aut. st. – Černý Most.

c.    V souvislosti se změnou linkového vedení od 1. července bude zastávka Na Panském zrušena i pro linky PID 667 a 670.

d.    Linky PID 367, 375, 477 a 478 jedoucí ze Staré Boleslavi k nádraží budou vedeny po provizorní komunikaci a ke změně zastávek pro tyto linky nedojde.

Etapa II.

e.    Při uzavření silnice II/610 (v místě mostu ev. č. 610-018) dojde k odklonění linky PID 379. Linka bude provozována po dobu uzavírky polookružně od Prahy po trase D10 – II/101 – v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi III/2452 (Zápská) – II/245 (Královická) – II/610 (Ivana Olbrachta, Boleslavská) – průjezd AN Stará Boleslav – Josefa Truhláře – II/610 (Boleslavská) – D10.

f.     Pro linku 379 bude zrušena zastávka Na Panském. Současně dojde ke změně sledu zastávek Černý Most – Brandýs n/L-St. Boleslav, Aut. st. – Brandýs n/L-St. Boleslav, Sídliště – Černý Most.

g.    Linka PID 667 bude odkloněna ve směru do Benátek po trase Boleslavská (II/610) – MK 17. listopadu – Vestecká (III/2451) – MK Lesní – MK 5. května – II/610. V opačném směru bude linka odkloněna po trase II/610 – III/2752 – D10 – II/610 (Boleslavská).

h.    Linka PID 670 bude odkloněna ve směru do Hlavence po trase Boleslavská (II/610) – MK 17. listopadu – Vestecká (III/2451) – MK Lesní – MK 5. května – II/610 – D10. V opačném směru bude linka vedena po pravidelné trase.

i.      Pro linky 667 a 670 bude zrušena zastávka Na Panském obousměrně a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště ve směru do Benátek, resp. Hlavence.

j.      Linka PID 666 bude odkloněna obousměrně po trase Boleslavská (II/610) – MK 17. listopadu – Vestecká (III/2451).

k.    Pro linku 666 bude zrušena zastávka Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště obousměrně.

l.      Linky PID 367, 375, 477 a 478 jedoucí ze Staré Boleslavi k nádraží budou již vedeny po nových komunikacích a ke změně zastávek pro tyto linky nedojde.

Při odklonu autobusů ulicí 17. listopadu bude v této ulici stanoven zákaz zastavení dopravními značkami B 28 pro zajištění bezpečného a plynulého průjezdu autobusů.

Etapa III.

m. Všechny linky již budou vedeny po svých pravidelných trasách po nových komunikacích.

n.    Pro linky 379, 667 a 670 bude zrušena zastávka Na Panském.

Děkujeme za pochopení a trpělivost při Vašich cestách.

29. 4. 2022 -raf-


INFORMACE O UZAVŘENÍ ÚSEKU SIL. II/101 V K.Ú. OBCE ZÁPY 2. 5.-30. 9. 2022

Z důvodu provádění stavebních prací, bude v termínu od 2. 5. 2022 do 30. 9. 2022 úplně uzavřen úsek silnice II/101 (napojení obchvatu u obce Zápy). Oficiální objízdná trasa (v obou směrech) je stanovena na trase Mstětice, po silnici II/611 na Nehvizdy, zde odbočit na sil. III/2455 do Záluží a zde ul. Zálužská do Čelákovic a po sil. II/245 do Toušeně, Brandýsa. Zde odbočit na ul. Zápská a po sil. II/101 do Záp– viz grafika v příloze.

Veškeré omezení a objízdná trasa budou vyznačeny dopravními značkami a zařízeními.

Děkujeme za pochopení a dodržování omezení stanovených v souvislosti s touto uzavírkou.

27. 4. 2022 – raf –


INFORMACE O SPUŠTĚNÍ III. ETAPY SYSTÉMU PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ

Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás informovali v prosincovém čísle ML, tak se chystá spuštění III. etapy systému rezidentního a abonentního stání (dále jen RAS) a zón placeného stání (dále jen ZPS). Dovolte nám, abychom Vás seznámili s novinkami, které tato etapa, který bude na přelomu dubna a května 2022 spuštěna, přináší.

 • v ulici Královická bude nově umožněno placené stání a to v prostoru panelového parkoviště v režimu 24/7 (24 hodinový režim/ 7 dní v týdnu) z důvodu nemožnosti parkování pro návštěvy a služby v této lokalitě.
 • parkoviště OD Labe ul. F. X. Procházky se změní na zónu, kde bude možné také po zaplacení parkovného stát v režimu 24/7 oproti současnému stavu, kdy se zde může stát jen v době PO – PÁ 7-17 a SO 7-13, poté zde mohou stát jen vozidla s platnou parkovací kartou RAS. Stejný režim bude platit v ulicích Michalovická, Krajířské náměstí a v ul. Plantáž – dlouhé parkoviště podél kaštanové aleje. Důvodem pro tyto změny byl fakt, že v okolí těchto ulic se nachází cíle návštěvníků a služby pro občany. Po skončení provozu parkovacích automatů, zde nebylo možné zaparkovat a dost parkovacích míst zůstávalo, po tuto dobu, neobsazeno.
 • v ulici Palachova, před ZŠ bude nově zřízena RAS- modrá zóna pro obyvatele, kteří v dané ulici bydlí.
 • v ulici F. X. Procházky bude nově zřízena RAS – modrá zóna a to v celé délce od Masarykova náměstí po ulici Ivana Olbrachta, tak aby parkovací místa byla využita obyvateli této ulici.
 • v ulici Michalovická (pod sklady OD Labe) bude nově rozšířena ZPS a RAS v režimu 24/7, jedná se o neoficiální parkoviště, které je využíváno k celodennímu parkování lidí, kteří zde nechají vozidlo a odejdou. Rozšíření této zóny nabídne možnost stání obyvatelům, kteří zde bydlí nebo pracují.
 • v ul. Lázeňská po křižovatku s ul. U staré školy bude nově zřízena ZPS, neboť se tato ulice stala odstavným parkovištěm pro řidiče, kteří dříve využívali ulice Komenského a Jungmannova. Na základě této úpravy i zde budou moct parkovat obyvatelé, kteří sem potřebují zaparkovat při návštěvě města nebo zde pracují.

Další novinkou, se kterou Vás chceme seznámit, je využití zaplaceného parkovného a to jak přes parkovací automat nebo aplikaci MPLA, po celou dobu platnosti zaplacené doby ve všech stejných zónách ZPS (ne v zóně RAS!!!) v rámci našeho města.  Pro příklad, při zakoupení parkovacího lístku na jednu hodinu na ulici Pražská, můžete během této zaplacené hodiny přejet např. do ulice Slepá a parkovat zde do konce platnosti parkovacího lístku.

Chceme předeslat, že jsme připraveni k dílčím změnám a zapracování připomínek k dané věci, ale musíme chvilku nechat změny fungovat, tak aby se ukázalo jako změny nebo úpravy jsou třeba. Ale zase nechceme dělat změny tak často, aby se stále systém RAS a ZPS měnil. Tím, by se mohli obyvatelé v záplavě změn ztratit a přestat chápat jeho smysl.

Pro lepší orientaci stavu po zavedení změn, připojujeme mapky obou částí našeho města, kde jsou vyznačeny (rámečky) nové lokality ZPS a RAS. Kromě mapek připojujeme i přehled s popisem značek a seznam ulic, které tyto zóny označují (nově zřízené nebo upravené zóny jsou podtržené).

Mapa ZPS a RAS Brandýs nad Labem

Mapa ZPS a RAS Stará Boleslav

Legenda k dopravnímu značení v souvislosti se ZPS a RAS 

13. dubna 2022

Jaroslav Dušek – místostarosta

Radek Fedaček – preventista MP


INFORMACE O POSTUPU REKONSTRUKCE SILNICE II/331 – MĚLNICKÁ

Od dnešního dne 1. 10. 2021 postupuje rekonstrukce silnice II/331 do své třetí etapy. Při této bude uzavřen úsek od křižovatky s ulicí Generála Lišky (odbočka k Proboštským jezerům) po odbočku do Staroboleslavského dvora. Příjezd k jezerům bude umožněn ze směru od Staré Boleslav. Do Staroboleslavského dvora se bude moc přijet ze směru od Borku – viz grafika v příloze.

Takto etapa by měla být ukončena dne 31. 10. 2021 a následně bude do 31. 3. 2022 silnice II/331 plně průjezdná. 1. 4. 2022 bude zahájena IV. etapa rekonstrukce od vjezdu do Staroboleslavského dvora po odbočku na obec Borek

1. 10. 2021 -raf-


INFORMACE O DOPRAVNÍCH OMEZENÍCH V SOUVISLOSTI SE SVATOVÁCLAVSKOU NÁRODNÍ POUTÍ 2021

Vážení spoluobčané,

Tím, jak se blíží termín tradiční Svatováclavské pouti, která proběhne ve dne 23. 9. – 28. 9. 2021 (všechny akce s tím spojené), bychom Vás chtěli informovat o dopravních opatřeních, která s tím budou souviset.

Od 20. 9. 2021 bude zakázáno zastavit v ulici Lázeňská od ul. Maxe Švabinského po křižovatku u Hluchova.

Od 23. 9. 2021 bude zákaz vjezdu na ulici Lázeňská od křižovatky s ulicí Šarochova po křižovatku od Hluchova a Průhonu.  Ulice Šarochova bude v úseku po spojení s ul. Lázeňská obousměrná.

Od 23. 9. 2021 bude zákaz vjezdu na ulici Lázeňská od křižovatky od Hluchova po křižovatku s ul. V Houštce. Ostatní cesty budou po dobu omezení obousměrné.

Od 25. 9. 2021 bude zakázáno stavit v těchto ulicích, z důvodu využití těchto míst pro oficiální hosty:

–          Ul. Komenského po křižovatku s ul. Školní

–          Ul. Jungmannova od ul. Boleslavská po ul. Hálkova

–          Ul. Školní – celá

–          Ul. Maxe Švabinského od baziliky sv. Václava po rotundu sv. Rocha

–          Ul. Na Celné od křižovatky s ul. I Olbrachta po kamenný most

Omlouváme se za komplikace a děkujeme za dodržování dopravního značení, tak aby mohla celá akce zdárně proběhnout.

-raf- 14. 9. 2021


INFORMACE O ČÁSTEČNÉM OMEZENÍ PROVOZU V UL. MAXE ŠVABINSKÉHO 20. 9. – 25. 9. 2021

Z důvodu realizace nové plynové přípojky pro nemovitost, bude v termínu od 20. 9. do 25. 9. 2021 částečně omezen provoz na ulici Maxe Švabinského. Toto omezení bude spočívat v uzavření jednoho jízdního pruhu a chodníku (u prodejny Elektro).

Provoz v tomto úseku bude řízen světelným signalizačním zařízením a dopravními značkami omezujících rychlost a upozorňujících na stavební práce.

-raf- 6. 9. 2021


INFORMACE O ZRUŠENÍ OBOUSMĚRNÉHO PROVOZU V UL. MĚLNICKÁ

V souvislosti s dokončením první etapy rekonstrukce sil. II/331 (okružní, Mělnická) v úseku ul. Josefa Truhláře km 18,422 – ul. Generála Strankmüllera km 17,725, bude od 3. 9. 2021 (pátek), v dopoledních hodinách ukončen obousměrný provoz, který byl v ul. Mělnická v úseku od Mariánského náměstí po křížení s ulicí Okružní.

Prosíme o respektování dopravního značení na místě a zvýšenou opatrnost.

-raf- 1. 9. 2021


INFORMACE O UZAVÍRCE ULICE OKRUŽNÍ 1. 9. – 31. 12. 2021 – HAVÁRIE KANALIZAČNÍHO ŘADU

Z důvodu havárie kanalizačního řadu (při přívalových deštích minulých měsíců), bude v termínu od 1.9. do 31.12.2021 uzavřena ulice Okružní, v úseku od křižovatky s Boleslavskou ulicí po napojení na ulici Vestecká – viz grafika v příloze. Po tuto dobu budou probíhat stavební práce na odstranění následků havárie.

Objízdná trasa bude značena a vedena obousměrně, tak jako po celou dobu rekonstrukce sil. II/331 Okružní, Vestecká a to ulicemi: Lesní, 5. Května, Boleslavská.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto omezení.

-raf- 30.8.2021


INFORMACE O UZAVÍRCE ÚSEKU SIL. II/610 ULICE I. OLBRACHTA V TERMÍNU OD 16. 8. – 21. 8. 2021

Z důvodu havárie, bude v termínu od 16. 8. – 21. 8. 2021 uzavřen úsek úseku sil. II/610, ulice I. Olbrachta v Brandýse nad Labem, aby mohla být provedena rekonstrukce vozovky. Uzavřený bude úsek od křižovatky s ul. F. X. Procházky po křižovatku s ulicemi Na Prádle a Na Celné.

Jako náhradní trasa pro trasu Brandýs – Boleslav jsou určeny trasy ul. Michalovická, S. K. Neumanna, Na Prádle a zde po mostě Gen. Lišky pokračovat na Boleslav. Druhá trasa je vedena ulicemi Královická Fr. Kožíška, Jiskrova, Na Celné a přes most Gen. Lišky na Boleslav.

Jako náhradní trasa pro směr Boleslav – Brandýs je určena dálnice D10.

Obyvatelům ul. F. X. Procházky a neopravovaného úseku ul. I. Olbrachta (od křižovatky s ul. Komenského nám po výjezd z ul. F. X. Procházky) bude rezidentům umožněn průjezd těmito ulicemi do doby pokládky asfaltové vrstvy. Poté bude úplná uzavírka a rezidenti o tomto budou stavbou informováni.

Děkujeme za dodržování dopravního značení v místě a čase omezení a za pochopení.

-raf- 11. 8. 2021


ROZŠÍŘENÍ ZÓN PLACENÉHO STÁNÍ A REZIDENTNÍHO A ABONENTNÍHO STÁNÍ OD 1. 8. 2021

Od 1. 8. 2021 bude v platnosti rozšíření zón placeného stání a  držitele karet rezidentního a abonentního stání (dále jen ZPS a RAS). Jako nové jsou do systému zařazeny tyto místa:

–          tarif 24/7 v ulici Na Celné a Plantáž u Kočárovny (bude možno platit parkovné 24 hodin každý den)

–          po ukončení provozu parkovacích hodin možnost parkování  pouze držitele karty RAS (K. Tájka, P. Jilemnického, Michalovická, Plantáž, Mělnická ul. Ve Staré Boleslavi u rehabilitace)

–          nově začleněná místa v ul. P. Jilemnického u bývalého cykloservisu Bareš

–          nová zóna ZPS a držitele karty RAS Krajířské náměstí, Na Celné

–          modrá zóna Královická, J. Truhláře (pouze pro držitele karty RAS)

–          nově bude celé Mariánské nám. ZPS

–          nám. Svatého Václava pouze pro držitele RAS (placené stání zatím pouze přes aplikaci MPLA)

Chceme Vás požádat o spolupráci v respektování těchto zón a v případně zjištění nějakých nedostatků s funkčností systémů, abyste informovali Městskou policii. Pro lepší přehlednost připojujeme mapky, kde je vyznačeno kde a jaké zóny v našem městě od 1. 8. 2021 budeme mít.

Legenda způsobu využití jednotlivých parkovacích zón, které budou od 1.8.2021

Mapa zón placeného stání a rezidentního a abonentního stání od 1.8.2021 – Brandýs nad Labem

Mapa zón placeného stání a rezidentního a abonentního stání od 1.8.2021 – Stará Boleslav

23. 7. 2021

-raf-


INFORMACE O UZAVŘENÍ VÝJEZDOVÉ VĚTVE EXITU 10 NA D10 V BRANDÝSE NAD LABEM 12. 7. – 14. 7. 2021

12. 7. – 14. 7. 2021 bude, z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky, uzavřena výjezdová větev na exitu 10 na D10 ve směru Praha – Brandýs. Uzavírka se bude týkat pouze výjezdového pruhu. Objízdná trasa na výjezd do Brandýsa na exitu je po D10 na exit 14 ve Staré Boleslavi a zde se vrátit na D10 směr Brandýs a na exitu 10 vyjet – viz grafika.

-raf- 30. 6. 2021


INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU NA UL. ZÁPSKÁ OD 3. 7. – 11. 7. 2021

Z důvodu výstavby přechodu pro chodce na ulici Zápská, v bezprostřední blízkosti okružní křižovatky u Tesca, bude v době od 3. 7. – 11. 7. 2021 tato ulice uzavřena. Objízdná trasa pro osobní vozidla je vyznačena a vedena ulicemi Průmyslová – Pražská – Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická a Zápská. Objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena ulicemi Průmyslová – Strojírenská – Pražská – Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická a Zápská.

Veškeré podniky a provozovny na této ulici budou dopravně dosažitelné.  Autobusová doprava bude odkloněna již od 1. 7. 2021 z důvodu lepší orientace pro cestující.

– raf- 30. 6. 2021


ZMĚNY V DŘÍVE OZNÁMENÝCH OPRAV KOMUNIKACÍ

OPRAVA KŘIŽOVATKY BOLESLAVSKÁ x OKRUŽNÍ A DALŠÍ ETAPY REKONSTRUKCÍ

Krajská správa a údržba komunikací provede v souvislosti s rekonstrukcí „Mělnické“ a „Vestecké“ oproti původnímu plánu i opravu křižovatky Boleslavská x Okružní. Od 6. července do 9. července budou probíhat opravy úseku křižovatky směrem na Vesteckou. Od 12. července do 25. července pak přijde na řadu druhá strana (směrem k Mělnické). Provoz na křižovatce bude veden kyvadlově, vždy v jednom směru za pomoci semaforů.

Návaznost rekonstrukce silnice III/2451 – „Vestecká“

Současně se od 5. července uzavře i část Okružní od Boleslavské po napojení na Vesteckou, kvůli zjištěným technologickým komplikacím se také prodlouží aktuální uzavírka Vestecké od křížení s ulicí Komenského po most nad D10, a to až do 25. července. Do další etapy (od mostu nad D10 po ulici Káranská) přejde rekonstrukce „Vestecké“ až po skončení této zmíněné uzavírky. Poslední úsek by se měl tedy opravovat v období od 26. července do 16. srpna 2021. V této fázi bude zachován kyvadlový provoz vždy v jednom pruhu, autobus tak nebude mít žádnou objízdnou trasu a bude projíždět po své stálé trase.

 

Návaznost rekonstrukce silnice II/331 – „Mělnická“

S částí křižovatky Boleslavská x Okružní (směr Mělnická) se od 12. července uzavře i úsek ulice Okružní po ulici J. Truhláře (ta bude částečně zobousměrněna). Tato etapa rekonstrukce by měla skončit 25. července. Záhy poté již bude možné projíždět stavbou silnice, a to od Boleslavské až po ulici Lhoteckou. Stavba se posune k tzv. „esíčku“ ulic Mělnická x Lhotecká x Okružní. Mělnická zůstane pro osobní vozidla stále obousměrná až do konce srpna 2021.

29.6.2021 – raf- (zpracováno z více zdrojů)


INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATCE ULIC BOLESLAVSKÁ X OKRUŽNÍ

6. 7. – 25. 7. 2021 bude omezen na křižovatce ulic Boleslavská x Okružní a to z důvodu rekonstrukce povrchu komunikací. Toto omezení bude ve dvou etapách (po cca 10 dnech) a provoz v křižovatce bude veden kyvadlově, vždy v jednom směru za pomoci světelného signalizačního zařízení (semaforů).

Jedna etapa bude v jízdním pruhu ul. Boleslavská, přiléhající k Okružní ulici (směr Vestecká) a druhá etapa bude od křižovatky s ulicí Boleslavská po ul. J. Truhláře (včetně). Po dobu této etapy, bude provoz, v úseku ul. J. Truhláře od Okružní po ulici Boleslavská (smět autobusové nádraží), obousměrný – viz grafiky v příloze.

Uvedená rekonstrukce je prováděna vlastníkem komunikací, Krajskou správou a údržbou komunikací Středočeského kraje.

-raf- 24. 6. 2021


INFORMACE O NOVÉM DOPRAVNÍM REŽIMU V NAPOJENÍ ULICE J. MACHÁČKA NA UL. KRÁLOVICKÁ

Od dnešního dne, tj. 17. června 2021, bude platit nový dopravní režim v napojení ulice Jiřího Macháčka na ulici Královická (u výjezdu z královického sídliště). Nyní bude ulice J. Macháčka v tomto úseku jednosměrná a bude možné pouze z ulice vyjet na ulici Královická – viz grafika.  Nebude možné do ulice odbočit z Královické, taj jako doposud. Toto bude dopravním značení umožněno pouze cyklistům. K tomuto kroku se muselo přistoupit z důvodu zklidnění dopravy v tomto úseku, protože se jedná o napojení obytné zóny a díky parkování vozidel zde vznikaly kolizní situace při průjezdu dvou vozidel současně.

Věříme, že přes prvotní nesnáze a nezvyk, toto přinese zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti a plynulosti v provozu na komunikacích. Děkujeme, že v tomto místě budete věnovat zvýšenou pozornost dopravnímu značení.

 

-raf- 17. 6. 2021


INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU V ULICI RIEGROVA (ZÁKAZ ZASTAVENÍ) 25. 6. 2021 – 20. 11. 2021

Z důvodu provádění výkopových prací, při rekonstrukci vedení nízkého napětí, bude v ul. Riegrova v Brandýse nad Labem v termínu od 25. 6. 2021 do 20. 11. 2021 omezen provoz. Toto omezení spočívá v zákazu zastavení na parkovacích místech v této ulici. Toto bude prováděno tak, že vždy bude omezen úsek o délce cca 100m (oboustranně), tak aby se mohlo parkovat aspoň na zbylých parkovacích místech. Při změně úseku, bude vždy další úsek vyznačen dopravními značkami 7 dní dopředu. Práce na jednom úseku bude trvat vždy cca 1 měsíc.

Prosím, berte v potaz, že toto je předpoklad harmonogramu prací, který se může v průběhu provádění rekonstrukce změnit dle zjištěného stavu a podmínek výkopových a stavebních prací.

Děkujeme za respektování dopravního značení v této ulici v době provádění stavebních prací.

8. 6. 2021 -raf-


Informace o úplné uzavírce ulice Kollárova ve Staré Boleslavi od 15. 6. – 30. 9. 2021

Z důvodu rekonstrukce uličního prostoru, bude v termínu od 15. 6. 2021 do 30. 9. 2021 úplně uzavřena ulice Kollárova ve Staré Boleslavi. Uzavírka bude vyznačena dopravním zařízením a značením. Děkujeme za jejich respektování.8. 6. 2021 -raf-


INFORMACE O UZAVÍRKÁCH KŘIŽOVATEK NA SILNICI III/2451 VESTECKÁ, OKRUŽNÍ Z DŮVODU OPRAVY HAVARIJNÍHO STAVU VaK

Před velkou, plánovanou rekonstrukcí silnice III/2451 (Okružní, Vestecká), bohužel musí být provedeny uzavírky křižovatek na této komunikaci z důvodu opravy havarijního stavu vodovodního řadu a kanalizace.

Konkrétně se jedná o tyto úseky a termíny:

I. etapa v termínu 31. 5. – 6. 6. 2021 úplná uzavírka silnice č. III/2451 ul. Vestecká v křižovatce ul. Palackého a ul. Máchova – viz grafika v příloze;

II. etapa v termínu 10. 6. – 27. 6. 2021 úplná uzavírka silnice č. III/2451 ul. Okružní v křižovatce ul. Komenského a ul. 5. května – viz grafika v příloze.

Autobusová doprava bude fungovat  jak bylo plánováno pro hlavní uzavírku a to po objízdné trase sil. III/2451 ul. Vestecká – místní komunikace (dále jen MK) ul. Lesní – MK 5. května – sil. II/610 ul. Boleslavská.

Po dobu uzavírky budou zrušeny autobusové zastávky „Škola“ a „Sokolovská“. Jako náhrada bude zřízena zastávka „Sídliště“ v pravidelné zastávce v ul. Boleslavská.

27. 5. 2021 -raf-


UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKU ÚSEKU ULICE Z DŮVODU OPRAVY ŽELEZNIČNÍHO PŘEJEZDU NA UL. ZÁPSKÁ VE DNECH 2. 6. – 4. 6. 2021

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu, bude ve dnech 2. 6. – 4. 6. 2021 úplná uzavírka na silnici II/101 ul. Zápská. V místě se bude frézovat celá vozovka a bude opravena i propadlina u kolejí.  Uzavírka bude v úseku od křižovatky s ulicí Palachova za křižovatku s ulicí Tyršova (včetně křižovatky).  Na zastávku vlaku a k restauraci, bude příjezd možný.Objízdná trasa vedena od okružní křižovatky u Tesca – ul. Průmyslová – ul. Pražská – Masarykovo náměstí a dále dle potřeby. Pro nákladní dopravu bude objízdná trasa od okružní křižovatky u Tesca – ul. Průmyslová – ul. Strojírenská – ul. Pražská – Masarykovo náměstí a dále dle potřeby – viz grafika v příloze.V rámci této opravy provede správce komunikace (Krajská správa a údržba silnic StČ kraje) opravy i propadlin a děr na ulici Zápská.Prosíme o trpělivost a opatrnost při průjezdu těmito úseky.

-raf- 24. 5. 2021


INFORMACE O ČÁSTEČNÉ UZAVÍRCE ULICE KARLA LÍPY OD 24. 5. – 30. 5. 2021

Z důvodu provádění stavebních prací na přípojkách komunikačních sítí, bude v termínu od 24.5. do 30.5.2021 částečná uzavírka ulice Karla Lípy a to v úseku u domů č.p. 2352 a 2496 – viz grafika v příloze.

Po dobu stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup k dotčeným nemovitostem a uzavírka bude vyznačena dopravním značení a zařízením.

21.5.2021 -raf-


INFORMACE O DOPRAVNÍM OMEZENÍ NA ULICI MARTINOVSKÁ – STAVEBNÍ PRÁCE NA PRODLOUŽENÍ KANALIZAČNÍHO ŘADU

V souvislosti s prováděním stavebních prací na prodloužení kanalizačního řadu na ulici Martinovská, bude částečně omezen provoz na této komunikaci. K omezení dojde po 17. 5. 2021 a bude trvat cca 1 měsíc. S ohledem na fakt, že není jasné nelze tento termín více upřesnit. Provoz na ulici Martinovská bude omezen tak, že bude uzavřen jízdní směr z Martinova do města a provoz bude veden pouze jedním jízdním pruhem. V rámci těchto prací, dojde k zavírkám i bočních ulic a to Spořilov I., Šippichova  a Zárybská. Tyto boční ulice budou vždy uzavřeny pouze v době, kdy se zde bude napojovat kanalizace.

S ohledem na to, že nejdou moc upřesnit data jednotlivých uzavírek bočních ulic, věnujte v uvedenou dobu zvýšenou pozornost dopravnímu značení a řiďte se jím. Pro doplnění uvádíme, že ulici V Zahradách je neprůjezdná a tak se nepokoušejte o průjezd touto ulicí, pokud budete směřovat do ulice Šippichova.

-raf- 11.5.2021


REKONSTRUKCE UL. VESTECKÁ 7.6.- 31.7.2021

Vážení občané, dovolte nám, abychom Vás detailně informovali o tom, že jsme se po letech dočkali rekonstrukce ulice Vestecká. Tato rekonstrukce bude zahrnovat úsek od ulice Okružní (od křižovatky s ul. Boleslavská) až na začátek obce Nový Vestec.

Rekonstrukce bude probíhat v šesti etapách od 7. 6. 2021 a postup bude následovný.

I. etapa  – 7.6.2021 – 4.7.2021

– úsek od křižovatky Vestecká x 5.května x Komenského po přemostění D10  – úplná uzavírka úseku, objízdná trasa stanovena z ulice Vestecká na Lesní, 5. Května, sil. II/610 Boleslavská ulice (obousměrně).

II. etapa – 7.6.2021 – 20.6.2021

– úsek od křižovatky s ulicí Káranská x Lomná alej po křižovatku s ul. Karlova v Novém Vestci – částečná uzavírka úseku, provoz veden v pravém jízdním pruhu – provoz řízen světelným signalizačním zařízením (dále jen SSZ).

III. etapa – 21.6.2021 – 4.7.2021

– úsek od křižovatky s ulicí Káranská x Lomená alej po křižovatku s ul. Karlova v N. Vestci – částečná uzavírka úseku, provoz veden v levém jízdním pruhu – provoz řízen SSZ.

IV. etapa – 5.7.2021- 25.7.2021

– úsek od křižovatky s ul. Boleslavská a vyústění Komenského ul. do Vestecké – úplná zavírka úseku, objízdná trasa stanovena z ulice Vestecká na Lesní ulici, 5. Května, sil. II/610 Boleslavská ulice (obousměrně).

V. etapa 5.7.2021 – 18.7.2021

– úsek od přemostění D10 do úseku ulice Vestecká, vymezeného ul. Káranská a Kpt. Nálepky- částečná uzavírka úseku, provoz veden v levém jízdním pruhu – provoz řízen SSZ. V Opočenské ulici bude po dobu této etapy obousměrný provoz.

VI. etapa  26.7.2021-31.7.2021

– úsek od přemostění D10 do úseku ulice Vestecká, vymezeného ul. Káranská a Kpt. Nálepky- částečná uzavírka úseku, provoz veden v pravém jízdním pruhu – provoz řízen SSZ. Úsek ul. Lesní, vymezený ul. Vestecká a Opočenská bude uzavřený. Provoz V Opočenské ulici bude po dobu této etapy obousměrný provoz a bude navazovat na objízdnou trasu ul. Vestecká, Okružní, Boleslavská, 5. Května a Lesní (obousměrně).

Po dobu stavebních prací, prosím respektuje dopravní značení, signály dopravního zařízení a pracovníků stavby.

-raf- 10.5.2021


 INFORMACE K UZAVÍRCE UL. RIEGROVA V BRANDÝSE NAD LABEM OD 18. 4. DO 9. 5. 2021

Z důvodu výstavby přípojek inženýrských sítí bude v termínu od 18. 4. do 9. 5. 2021 uzavřena část ulice Riegrova v Brandýse nad Labem.  Uzavřený úsek je vymezen domy č.p. 373 a 367. Zbývající úseky ulice budou z důvodu zajištění dopravní obslužnosti, po dobu uzavírky obousměrné, stejně jako úsek ulice Palachova od křižovatky s ul. Slepá – viz grafika v příloze.

Prosíme, abyste respektovali dopravní značení a omezení.

-raf- 13. 4. 2021


INFORMACE O ÚPLNÉ UZÁVĚŘE SILNICE II/331 ZE STARÉ BOLESLAVI PO KŘIŽOVATKU NA OBEC LHOTA

Z důvodu nutnosti kompletní rekonstrukce silnice II/331, bude v termínu od 29. 3. 2021 – 24. 7. 2022 úplná uzavírka této komunikace. Uzavřená část pozemní komunikace bude od ulice Okružní (od křižovatky s ul. J. Truhláře) po odbočku na obec Lhota.

Vlastníkem komunikace a investorem akce je Středočeský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic.

Opravy komunikace budou probíhat v etapách a to následovně:

I. etapa Ul. Josefa Truhláře km 18,422 – ul. Generála Strankmüllera km 17,725

Termín: 29. 3. 2021 – 31. 8. 2021

II. etapa:  Ul. Generála Strankmüllera km 17,725 (včetně) – ul. Generála Lišky km 16,935

Termín:  1. 9. 2021 – 30. 9. 2021

III. etapa: Ul. Generála Lišky km 16,935 (včetně) – km 16,363

Termín:  1. 10. 2021 – 31. 10. 2021

IV. etapa:  Km 16,025 – km 15,180 (včetně křiž. Napojení III/24418)

Termín 1. 4. 2022 – 15. 5. 2022

V. etapa: Km 15,180 – km 13,900 mimo křižovatku Lhota

Termín 16. 5. 2022 – 24. 7. 2022

Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vedena přes Brandýs nad Labem směr Kostelec nad Labem – Ovčáry a zde na křižovatce pokračovat po silnici II/331 dle potřeby.   Informace o omezení bude na všech příjezdových komunikacích a objízdná trasa bude vyznačena dopravními značkami.

V důsledku uzavírky komunikace bude změně i provoz na linkách ROPID a to následovně dle podmínek přepravce:

 • Uzavřeným úsekem silnice II/331 je vedena linka PID 669.
 • Linka 669 bude vedena po objízdné trase II/610 – D10 – III/2752 – (vybrané spoje III/27211 – III/2752) – III/24424 – III/10158 – (vybrané spoje přímo do Křenku) – III/24417 – II/331 – III/24418 – bezejmenná MK v obci Borek – II/331 – III/10158.
 • U linky 669 dojde ke změně sledu zastávek takto Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Aut. St.; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Sídliště; Hlavenec, U 4 kamenů křižovatka; Hlavenec; Kostelní Hlavno, U Pomníku; Mečeříž; Kostelní Hlavno, U Kostela; Sudovo Hlavno; Sudovo Hlavno, Rozcestí k hájence; Konětopy; Dřísy; Dřísy, Žel. st.; Dřísy, U Vily; Lhota; Borek; Křenek, Rozcestí; Křenek.
 • Současně bude dočasně zrušena autobusová linka PID 670.

Prosíme všechny o trpělivost a dodržování dopravních značek.

19. 3. 2021 – raf-


INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU NA MOSTU PŘES D10 MEZI RADONICEMI A HORNÍMI POČERNICEMI

Z důvodu rekonstrukce mostu přes D10, na silnici III/0113, mezi obcemi Radonice a Horní Počernice, bude od 11. 4. 2021 do 31. 7. 2021 omezen provoz. Omezení spočívá v uzavření jednoho jízdního pruhu (levého, z pohledu jízdy od Radonic). Provoz bude v místě řízen světelným signalizačním zařízením a dopravním značením.

V daném místě se mohou tvořit kolony a tak zde projíždějte opatrně a s omezením počítejte při plánování svých cest.

-raf- 10. 3. 2021


INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU V BRANDÝSE NAD LABEM ULICI NA CELNÉ OD 3. 3. 2021

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci, při provádění prací na demolici opěrné zdi u obytného komplexu, byl od 3. 3. 2021 omezen provoz na ulici Na Celné. Omezení bude po dobu cca 14 dní.

Omezení spočívá v zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Místo je označeno dopravními značkami.

Prosíme o zvýšenou pozornost při projíždění tímto úsekem.

-raf- 3. 3. 2021


INFORMACE K DOPRAVNÍMU OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PROVOZEM OČKOVACÍHO CENTRA NEMOCNICE V BRANDÝSE NAD LABEM

V souvislosti s provozem očkovacího centra v brandýské nemocnici, bude v průběhu března 2021 provedena úprava režimu dopravy v okolí nemocnice. Tato úprava bude ve smyslu omezení parkování vozidel na ul. Brázdimská, na straně přivrácené k nemocnici. Zde bude povoleno stání od 7:00 do 16:00 hod. pouze pro objednané pacienty Očkovacího centra. Toto budou muset v případě kontroly řidiči prokázat buď potvrzovací SMS  z Očkovacího centra, e-mailem apod.

Další omezení bude v ulici U Nemocnice, kde se bude muset vyznačit zákaz zastavení po obou stranách ulice od křížení s ul. Brázdimská po vjezd do zásobovacího traktu nemocnice. Budou zde moci zastavit vozidla, která budou zajišťovat zásobování nemocnice a očkovacího centra.

Pro lepší představu popsaných úprav připojuji grafické znázornění situace v tomto místě.

Prosíme Vás o respektování dopravného značení, tak aby provoz očkovacího centra mohl být co nejplynulejší. S ohledem na vytíženost místa zde budou prováděny časté kontroly ze strany MP, tak Policie ČR.

-raf-

24. února 2021


INFORMACE O UZAVŘENÍ ULICE NA NIŽŠÍM HRÁDKU

Z důvodu jako havarijní stav, nebezpečného sjezdu v ulici Na Nižším hrádku, musela být  dne 4.2.2021 tato ulice opět uzavřena. Stav provizorního povrchu komunikace, po předešlé opravě, v důsledku klimatických podmínek, je bohužel v tuto chvíli nesjízdný.  Doba po jakou dobu bude ulice uzavřena, není zatím známa a jakmile tuto informaci získáme, budete o tom informováni.

-raf- 9. 2. 2021


INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU NA D10 OD 13. 3. – 19. 12. 2021 – OPRAVA MOSTU EV. Č. 10-016..(2)

V termínu od 13. 3. 2021 – 19. 12. 2021 bude na dálnici D10 (v úseku od přemostění ulicí Vestecká) obousměrně omezen provoz- viz obrázek v příloze. Toto omezení bude obousměrné a bude spočívat ke svedení provozu do dvou jízdních pruhů pro každý směr, s omezením rychlosti v opravovaném úseku. Práce budou rozděleny do tří etap a vždy při změně etapy, může být provoz sveden provozu dálnice do jednoho jízdního pruhu. Tyto změny budou prováděny o víkendech.

V daném úseku, během prací dbejte zvýšené pozornosti a řiďte se dopravním značením a signály.

-raf- 4. 2.2021


 PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ – REZIDENTNÍ A ABONENTNÍ KARTY

V pátek 15. ledna 2021 byl zahájen příjem žádostí o rezidentní a abonentní parkovací karty na placených zónách ve městě.

V brandýské části města jde o tyto ulice: Karla Tájka, Petra Jilemnického, spojnice mezi ulicemi K. Tájka a P. Jilemnického (přiřazena k ul. K. Tájka), Michalovická, parkoviště u obchodního centra Labe v ul. F. X. Procházky.

ulice počet stání celkem
Masarykovo náměstí 28
Petra Jilemnického 10
Karla Tájka 43
Michalovická 16
F. X. Procházky 32

Od 1. března 2021 bude systém rezidentního/abonentního parkování spuštěn i v dalších částech města. Konkrétně v těchto lokalitách:

ulice počet stání celkem
Plantáž 52
Rolnická (pouze rezidentní stání) 23
Družstevní (pouze rezidentní stání) 25
Jungmannova 37
Mělnická 5

Do konce ledna 2021 proběhnou informační schůzky s předsedy SVJ, BD a vlastníky domů v ul. Plantáž, kterých se bude týkat omezení parkování v okolí jejich bydliště.  V boleslavské části města se bude jednat o část ul. Mělnická (5 stání od č.p. 2 po výjezd z parkoviště před MěÚ) a ul. Jungmannova. Ulice Rolnická a Družstevní v brandýské části města, budou zařazeny pouze do zóny rezidentního stání.

O parkovací karty můžete žádat u Technických služeb Brandýs – Boleslav s.r.o. Kontaktní osobou je paní Tereza Ježková na emailu jezkova@tsbb.cz.

Prodej bude probíhat podle tohoto klíče: Nejprve budou vydávána povolení pro jedno vozidlo rezidenta. Až poté (pokud bude volná kapacita míst) bude možné žádat o povolenku také pro druhé vozidlo. Následně přijdou na řadu abonentní stání pro osoby, které mají v místě provozovnu, pracoviště, nemovitost, pronajatý byt atd.

Na daných placených zónách nebude již možné, aby po skončení doby zpoplatněného parkování (PO-PÁ 7-17, SO 7-13), parkoval na místě kdokolivTato místa budou i ve večerních a nočních hodinách (a o víkendech) určena pouze pro držitele oprávnění pro rezidentní či abonentní stání.

25.1.2021 -raf-


INFORMACE O UZAVÍRCE ÚSEKU ULICI KVĚTNOVÁ V BRANDÝSE NAD LABEM

V termínu od 9.12.2020 do 11.12.2020 proběhne výstavba vodovodní přípojky pro pozemek parc. č. 1758/5 v k.ú. Brandýs nad Labem, ulice Květnová. Tím dojde k úplné uzavírce úseku (viz grafické schéma) ul. Květnová po dobu stavebních prací.

Pro dopravní obsluhu nemovitostí v ulici za uzavřeným úsekem, je stanovena objízdná trasa po provizorní komunikaci z ulice Dřevčická. Uzavírka bude vyznačena na příjezdových komunikacích.

-raf- 8.12.2020


INFORMACE K PRŮJEZDU PŘES MASARYKOVO NÁM.

Jak jezdíte po městě Vy?

V poslední době bylo, v brandýské části města, zaznamenáno několik případů, kdy řidič jedoucí z ulice Petra Jilemnického na Masarykovo náměstí, v době, kdy není v provozu světelné signalizační zařízení – semafor, nedá přednost vozidlu jedoucí po hlavní ulici. Chceme tímto upozornit, že tah ulice Pražská přecházející do ulice Ivana Olbrachta je hlavní komunikace a ulice Petra Jilemnického je vedlejší a proto je řidič povinen jedoucí z této ulice dát přednost v jízdě všem vozidlům pohybujícím se po hlavní pozemní komunikaci.

Proto připomínám, že v případě, že není v provozu světelné signalizační zařízení – semafor, řídí se řidiči svislým dopravním značením. Prosíme o to, abyste při jízdě, nejen v tomto místě věnovali pozornost dopravnímu značení a řídili se jím a mysleli na pravidlo šťastného návratu.

16. 11. 2020 -raf-


INFORMACE K UZAVÍRCE SILNIC Č. III/10160 V K.Ú. ZÁPY A III/2453 V K.Ú. LÁZNĚ TOUŠEŇ

V souvislosti s prováděním stavebních prací při akci „1. Etapa oprava povrchu na objízdných trasách po rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň“ budou v uvedených termínech, uzavřeny tyto úseky komunikací:

 III/2453 v k.ú. Lázně Toušeň ul. Nehvizdská (spojnice do Mstětic), v termínu 17. 11. 2020 – 29. 11. 2020 a

II/10160 v k.ú. Zápy, ul. Kabelín (spojnice Zápy – Lázně Toušeň), v termínu 18. 11. 2020 – 20. 11. 2020 – obě situace viz grafika DIO.

 

Obě uzavírky budou vyznačeny na všech příjezdových komunikacích.

-raf- 16. 11. 2020


Uzavírka křižovatky ulic Skorkovská x Zdeňka Fibicha ve Staré Boleslavi

Od 1.11.2020 – 31.12.2020 bude uzavřena křižovatka ul. Skorkovská x Zdeňka Fibicha ve Staré Boleslavi. Uzavření křižovatky je nutné z důvodu napojení inženýrských sítí v tomto místě.

30.10.2020 – raf –


Informace o uzavření železničního přejezdu P2739 a silnice č. III/10160 v Zápech – Kabelíně

Z důvodu provádění stavebních a údržbových prací při akci „Uzavírka železničního přejezdu P2739“, bude uzavírka železničního přejezdu a komunikaci -silnice č. III/10160 v k.ú. Zápy, v termínu:

4. 11. 2020 – 11. 11. 2020

P2739 silnice č. III/10160 v k.ú. Zápy

Uzavřené místo a objížďka, budou označené dopravním značení a tímto žádáme o jejich dodržování a pochopení.

-raf- 15. 10. 2020


Informace o uzavření železničních přejezdů P2743 v ul. Zípecká a P2745 v ul. Husova

Z důvodu provádění stavebních a údržbových prací při akci „Uzavírka železničních přejezdů P2743 a P2745“, bude na železničních přejezdech křížících místní komunikace v k.ú. Brandýs nad Labem, ulicích Husova a Zípecká uzavírka a to v termínech:

26. 10. 2020 – 02. 11. 2020

P2743 místní komunikace ul. Zípecká v k.ú. Brandýs nad Labem;

a

19. 10. 2020 – 16. 11. 2020

P2745 místní komunikace ul. Husova v k.ú. Brandýs nad Labem.

Uzavřená místa budou označena dopravním značení a tímto žádáme o jejich dodržování a pochopení.

-raf- 14. 10. 2020


Informace o omezení provozu na ulici Vestecká u křížení s ulicí Kpt. Nálepky

V termínu od 19. 10. 2020 – 15. 11. 2020, bude z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce „Vodovodní přípojky pro parcely parc. č. 2811/8 a 2811/9“ omezen provoz na ulici Vestecká v boleslavské části města. Toto omezení bude spočívat v zúžení jízdního pruhu před křižovatkou s ulicí Kpt. Nálepky (z pohledu směrem k Novému Vestci). V místě bude pouze možný průjezd jen jedním jízdním pruhem a to dle dopravního značení.

Prosíme, abyste se v místě řídili dopravním značením. Děkujeme za trpělivost a pochopení.

-raf-

 1. 10. 2020

Informace k uzavírce ulice Vestecká ve Staré Boleslavi v termínu 6. 10. -31. 10. 2020

6. 10. – 31. 10. 2020 bude uzavřena ulice Vestecká  z důvodu rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Kollárova ve Staré Boleslavi, kde bude třeba provést překop komunikace a napojení sítí.

Po dobu uzavírky bude pro osobní dopravu do 3,5t, stanovena objízdná trasa ulicemi Okružní, 5. Května, Zborovská a na Vesteckou – obousměrně.

Pro vozidla nad 3,5t a autobusy je stanovena objízdná trasa ulicemi Boleslavská, přes přemostění D10 u exitu 14 po silnici II/610, Květnová, Lesní a Vestecká.

V příloze je grafické zpracování situace.

Děkujeme za respektování dopravního značení.

2. 10. 2020  -raf-


Informace k omezení provozu v městysu Zápy v říjnu 2020

V pátek 2. 10. 2020 bude omezen provoz vozidel na začátku městyse Zápy (v místě stavby okružní křižovatky). Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením a veden kyvadlově na pravé části (směrem do Záp) stávající komunikace (viz obrázek 1). Kyvadlový provoz bude v provozu v rozmezí od 9:00 do 10:00. Od 9. 10. 2020 bude provoz převeden na nově zbudovanou část okružní křižovatky a bude opět kyvadlový, řízen světelným signalizačním zařízením (viz obrázek 2). Délka trvání omezení dopravy je cca 1 měsíc, v závislosti na stavu počasí. V ranních a odpoledních dopravních špičkách počítejte se zdržením.

Děkujeme za pochopení.

STRABAG a. s.

Obrázek 1)

Obrázek 2)

(převzato z FB)


Dopravní omezení v souvislosti s konáním Národní svatováclavské poutě 2020 dne 28.9.2020

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vám jen připomenout, že v souvislosti s konáním s Národní svatováclavské poutě, budou v našem městě dopravní omezení. V rámci toho bude dne 28. září 2020 v době od 6:00 do 21:00 uzavírka mostu Generála Lišky, ulice Maxe Švabinského (od křižovatky s ulicemi Na Prádle a na Celné), náměstí Svatého Václava, Mariánské náměstí a ulice Boleslavská (po vjezd do areálu Norma) – viz mapa v příloze. Dále budou v ulicích v okolí centra města rozmístěné dopravní značky upravující zákaz zastavení. Proto Vás žádáme o jejich důsledné respektování.

Objízdná trasa je určena trasa po dálnici D10.

-raf- 22. 9. 2020


Informace k úplné uzavírce ul. Kollárova ve Staré Boleslavi 10. 8. 2019 do 31. 12. 2020

10. 8. 2019 do 31. 12. 2020 dojde k uzavírce ulice Kollárova a to z důvodu provádění stavebních prací v souvislosti s akcí ,,Obnova vodovodu Kollárova“. Uzavřený úsek je od křižovatky s ul. Vestecká po křížení s ulicí Průhon. Objízdná trasa je vedena obousměrně ul. Vestecká, Boleslavská, Jungmannova, Na Písku, Průhon. V rámci této akce dojde v období srpna nebo září 2020, na dobu max. 10 dnů (podle postupu prací), k uzavření úseku ulice Komenského v úseku za křížením s ul. Zahradníčkovou k napojení na ul. Vestecká – viz grafika.

Mapa dopravních omezení bude aktualizována.

6. 8. 2020 -raf-


Oznámení o uzavírce ulice Třebízského od 10. 8. -31. 10. 2020

Od 10. 8. 2020 do 31. 10 2020 dojde, z důvodu rekonstrukce a odvodnění komunikace, k úplné uzavírce úseku ulice Třebízského (od křižovatky s ulicí Okružní po křižovatku s ulicí U Prachárny). Objízdná trasa bude vedena ulicí Okružní, Josefa Truhláře a V Mýtkách a to obousměrně – viz grafické schéma v příloze.

V daném úseku dbejte zvýšené pozornosti a řiďte se dopravním značením.

-raf- 31. 7. 2020


INFORMACE O OMEZENÍ DOPRAVY NA SILNICI II/610 V INTRAVILÁNECH OBCÍ DŘEVCICE A PODOLANKA

V době od 3. 8. 2020 do 31. 10. 2020 bude omezen provoz na silnici II/610, z důvodu rekonstrukce živicového povrchu vozovky v intravilánech (zastavěných územích) v obcích Dřevčice a Podolanka. Oprava bude zakázkou Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje.

Práce budou prováděny v šesti úsecích, vždy v jednom jízdním pruhu. Na opravovaném úseku, bude vždy jeden jízdní pruh volný a po něm bude veden kyvadlový provoz, který bude řízen světelnými signalizačními zařízeními – SSZ (semafory).

Z bočních ulic, bude u vjezdu do opravovaného úseku, dopravní značka s informací o tom, že řidič vjíždí do úseku řízeného SSZ a že se musí zařadit za poslední vozidlo kolony jedoucí jeho směrem.

Úseky oprav:

 • Dřevčice oprava pravého jízdního pruhu (ze směru do Prahy) – celý úsek obce

 • Dřevčice oprava levého jízdního pruhu (ze směru do Prahy) – celý úsek obce

 • Podolanka oprava pravého pruhu (ze směru do Prahy) – od začátku obce po křižovatku s ul. Vítězná

 • Podolanka oprava levého pruhu (ze směru do Prahy) – od začátku obce po křižovatku s ul. Vítězná

 • Podolanka oprava pravého pruhu (ze směru do Prahy) – od křižovatky s ul. Vítězná na křižovatku s ul. Vinořská

 • Podolanka oprava levého pruhu (ze směru do Prahy) – od křižovatky s ul. Vítězná na křižovatku s ul. Vinořská.

 

Termíny etap v úsecích nejsou stanoveny, postup prací bude záviset na podmínkách stavby.

 

V uvedeném úseku věnujte zvýšenou pozornost při jízdě a řiďte se signály a dopravním značením.

-raf- 22. 7. 2020


Další novinky z dopravního značení

Vážení spoluobčané,

jak jsme Vás vždy informovali o novinkách v dopravě, tak v tom chceme pokračovat i v tomto příspěvku. Opět jsme revidovali a zjišťovali drobné nedostatky v dopravě a to zejména v oblasti parkování.

Křižovatka Na Vinici x V Olšinkách

Zde bychom chtěli uvést, že jsme nechali obnovit žluté čáry V 13c – zákaz zastavení v křižovatce ulic Na Vinici x V Olšinkách, kde dochází k tomu, že tím, že značení nebylo již tolik čitelné, tak řidič zde nechávali svá vozidla a křižovatka se tak stala nepřehlednou.

Na Kopečku a okolí

Další značení bylo provedeno v ulici Na Kopečku, kde jsme měli ,,dluh“ v označení parkovacích stání. Nově je vyznačený parkovací pruh v ulici směrem dolů, po prvé straně. Tudíž se legalizovalo dlouholeté stání v tomto místě.

K tomuto místu se váže další doplnění vodorovného dopravního značení a to v ulici Podkostelní, kde se v poslední době naučili řidič stát kolmo k chodníku podél budovy bývalé Čajovny (pro pamětníky i Pohotovosti). Toto ovšem vadí bezpečnému výjezdu z ulice Na Betháni, kudy je v současné době vedena objízdná trasa uzavřené ulice Pod Hrádkem. Přenosnou dopravní značku nám stále někdo přenáší a jinak ruší její platnost a tak se muselo přikročit k tomu to kroku.

U Vodojemu

Také se dokončilo označení místa před MŠ Rosa v lokalitě U Vodojemu, kde je snížena rychlost na 30 km/hod. a na vozovce jsou dopravní značky upozorňující na pohyb dětí. V tomto místě, konkrétně v ulici Za Dvorem se nově vyznačilo místo kde je zakázáno zastavit (u vjezdu do vnitrobloku) a vyznačila se parkovací stání, tak aby jich zde několik přibylo.

I nadále se budeme snažit v těchto krocích pokračovat, tak aby byla zvýšena bezpečnost a plynulost provozu na silnicích našeho města.

23.6.2020 -raf-


Informace o úplné uzavírce ulic Na Celné, Jiskrova a Fakultní dne 11. 6. 2020 8:00-15:00 hod.

Z důvodu provádění stavebních prací (umístění stavební mechanizace – nadměrného jeřábu) – výstavba objektu E v rámci realizace stavby: „Areál Zámecký dvůr Brandýs nad Labem III. etapa Objekt D, E“, budou dne 11. 6. 2020 od 8:00 do 15:00 hod uzavřeny části ulic Na Celné, Jiskrova – viz grafika.

Obousměrná objízdná trasa je vedena ulicemi Ivana Olbrachta, Komenského náměstí, Královická.

Děkujeme za pochopení.

8. 6. 2020 – raf-


Informace o uzavírce silnice III/33310 mezi obcemi Dřevčice a Svémyslice v době od 8. 6. – 12. 6. 2020

V termínu od 8. – 12. 6. 2020, bude z důvodu provádění opravy povrchu komunikace III/33310 mezi obcemi Dřevčice – Svémyslice, úplná uzavírka této komunikace.

Objízdná trasa je vedena obousměrně po trase za obcí Podolanka, ze silnice II/610 směr Jenštejn – Radonice – Dehtáry – Svémyslice (zde podle potřeby možno pokračovat na Zeleneč nebo Zápy a odtud dále na Brandýs n/L). Objízdná trasa je sice stanovena, ale předpokládá se, že před uzavřením silnice III/33310 mezi obcemi Dřevčice a Svémyslice, bude otevřena silnice II/610 mezi Dřevčicemi a Brandýsem n/L, kde budou probíhat dokončovací práce a řidiči budou informováni, že nadále projíždí stavbou.

4. 6. 2020 – raf –

D10 Stará Boleslav, Most ev. č. 10-016- úprava SDP

Ředitelství silnic a dálnic provede úpravu přejezdů středního dělícího pásu (SDP) na dálnici D10 Stará Boleslav, km 12,610- 13,218, v úrovni mostu ev. č. 10-016, který přemosťuje silnici II/610 přes dálniční těleso na severovýchodním okraji Staré Boleslavi.

Úprava SDP je další součástí celkové rekonstrukce dálnice D10, přičemž tato část prací předchází samotné rekonstrukci již zmíněného mostu ev. č. 10-016 u Staré Boleslav, která bude zahájena na jaře 2021.

Samotná úprava SDP bude spočívat v demontáži a montáži svodidel, frézování, provedení zemních prací a úpravě pláně, ochraně vedení CETIN, osazení štěrbinových žlabů, zásypu a pokládce asfaltových vrstev.

Vlastní realizace je plánována od pondělí 1. 6. 2020 do 20. 6. 2020, přičemž provoz v daném místě bude omezen od 31. 5. 2020 18:00 hodin do 20. 6. 2020 06:00 hodin. Provoz bude veden ve dvou provizorních jízdních pruzích, režim provozu 2/2, tedy v každém směru jízdy budou řidičům k dispozici 2 provizorní jízdní pruhy.

Samotným stavebním činnostem bude předcházet výstavba DIO (dopravně inženýrské opatření), v jehož průběhu dojde k instalaci svislého a přechodného VDZ. Na levé straně směrem na Prahu bude probíhat v neděli dne 31. 5. 2020 od 06:00-14:00 hodin, kde v 14:00 již musí být provoz směr Praha veden 2 provizorními pruhy. Na pravé straně směr Mladá Boleslav bude výstavba DIO probíhat rovněž 31.5.200 v čase mezi 07:00-18:00.

V průběhu výstavby DIO bude provoz veden vždy jedním jízdním pruhem v každém směru.

Žádáme řidiče, aby při průjezdu tímto místem dbali dopravního značení a zvýšené opatrnosti.

-raf- (převzato od ŘSD) 29.5.2020


Informace o uzavírce ulice Pod Hrádkem

Od 26.5.-30.9.2020 bude uzavřena ul. Pod Hrádkem. Uzavírka je z důvodu nutnosti provedení stavebních prací na akci „Rekonstrukce fasády domu čp. 191, Brandýs n.L.“. Objízdná trasa je označena dopravním značení a vedena ulice Na Kopečku, Horova, Na Betháni – viz grafika DIO v příloze.

-raf- 29.5.2020

Informace o úplné uzavírce ulice Třebízského ve Staré Boleslavi v termínu 11. 5. – 22. 5. 2020

V termínu od 11. 5. do 22. 5. 2020, z důvodu výstavby MŠ Třebízského a jejího připojení na inženýrské sítě, bude uzavřena ulice Třebízského – úsek viz přiložená grafika. Po dobu uzavírky je stanovena obousměrná objízdná trasa. Ta je vedena ulicemi Třebízského, Josefa Truhláře, V Mýtkách – viz grafika. Mapa dopravních opatření je aktualizována.

5. 5. 2020 – raf-


Informace o realizovaných změnách a opatření v dopravě – kooperace dopravní komise a prevence kriminality MP

Na základě požadavků občanů a vlastní činností jsou zjišťovány nedostatky v dopravním značení v našem městě. Tyto jsou pak předávány k projednání a navržení změn na dopravní komisi a nyní bychom Vás chtěli informovat o některých z těchto realizovaných změn, tak abyste o nich věděli i když nejsou ve vašem bezprostředním okolí. Někdy jsou tyto změny malé a tak chceme, aby se dostaly do podvědomí co největšímu okruhu obyvatel.

Výjezd sanitek z ulice Františka Melichara na Pražskou

Jako prvních bychom zmínili instalaci informačních cedulí na ulici Pražská, u křižovatky s ul. Fr. Melichara, které informují řidiče jedoucí po Pražské ulici, že z boční ulice může vyjet sanitní vůz Záchranné zdravotnické služby. Tyto značky v sobě mají instalovaná oranžová světla, která si sama ovládá osádka vozidla záchranářů a tak s předstihem začnou přerušovaně blikat a tak upozorní na výjezd vozidla před tím, než řidič uslyší sirény nebo uvidí samotnou sanitku.

Pěší zóna ve Slepé ulici

Další změnou, se kterou se můžete v našem městě setkat, je vytvoření pěší zóny v ulici Slepá (za pivnicí Koruna). Dlouho jsme se zde potýkali s neukázněnými řidiči, kteří zde odstavovali svá vozidla mimo vyhrazená místa, blokovali provoz v této ulici, omezovali vlastníky nemovitostí při vjezdu a výjezdu ze svých domů a hlavně ohrožovali i chodce. Proto se přistoupilo k omezení provozu v této ulici instalací dopravních značek, které zakazují vjezd do horní části ulice a tento je vyhrazen pouze pro vlastníky nemovitostí a dopravní obsluhu.

Zóna s omezením Na Kopečku

Podobný problém jsme řešili v lokalitě Na Kopečku, Horova ulice. Proto se do této lokality umístily dopravní značky zóny s dopravním omezením, kde je omezena rychlost na 30 km /hod, parkování je vymezeno jen na vyznačených parkovacích místech (v ulici Na Kopečku, po pravé stravě směrem dolů) a řidiči dostávají informaci, že se jedná o neprůjezdnou oblast a ulice jsou slepé. Ještě toto bude doplněno kovovými sloupky, tak jak to bylo před rekonstrukcí povrchu, při které se snesly a již se na místo nevrátily a uličky zůstaly průjezdné. Také se na místo vrátila dopravní značka B 2 – zákaz vjezdu všem vozidlům od Vyššího hrádku, tak aby vozidla neprojížděla touto úzkou uličkou do ulice Podkostelní.

Upozornění na chodce a děti u MŠ Rosa a lokalita U Vodojemu

Podnět, který jsme dále řešili, jsme obdrželi a to zčásti od občanů, tak od ředitelky MŠ Rosa, bylo zpomalení provozu u MŠ Rosa a úprava parkování na parkovišti u MŠ. První se nechaly instalovat dopravní značky upozorňující na pohyb dětí a dále se na místo umístily dopravní značky IP 13e Parkoviště K+R a E 13 dodatková tabulka s uvedením času platnosti (6:30 – 17:00) omezení na tomto parkovišti. Tato lokalita U Vodojemu bude ještě doznačena zónou s omezení rychlosti na 30 km/hod. a upozorněním na pohyb chodců.

Nový způsob parkování u Odběrového místa ve Výletní ulici

Také se nám po delší době podařilo vyřešit problém, který vznikl na ulici Výletní, naproti Odběrovému místu. Zde se naučili řidiči stát kolmo ke zdi protilehlého pozemku, ale tím omezovali chodce pohybující se na ulici Výletní. Proto jsme museli nechat po nějakou dobu místo zahradit panelovými bloky, tak aby se zde neparkovalo. To zase vzneslo vlnu kritiky, že lidé jdoucí na vyšetření na stomatologii anebo na odběry krve, nemají kde parkovat. Tento problém vznikl hlavně při uzavření Pražské ulice. Na základě toho byl zpracován návrh, kdy se zde vytvořila šikmá stání, tak aby za zaparkovanými vozidly vnikl prostor pro chodce, tak aby nemuseli vstupovat do vozovky.

Úprava režimu parkování v ulici Vrábská

Na základě požadavků občanů a častých stížností na špatné parkování v ulici Vrábská, byly nově vyznačeny parkovací stání a způsob stání (podélné stání). Také byly vyznačeny žlutou souvislou čárou místa, kde naopak je zastavení zakázáno. Věříme, že toto napomůže lepší průjezdnosti v dané lokalitě.

Místa k přecházení podél ulice Komenského

Z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců a zejména dětí, jsme nechali instalovat vodorovné dopravní značení do bočních ulic, podél ulice Komenského (Jungmannova, Školní, Dr. Beneše, Dr. Jánského) a to místo k přecházení. K tomuto jsme přistoupili, abychom upozornili řidiče, kteří odbočují z ul. Komenského do bočních ulic, na to že se zde přechází silnice. Zatím se jedná o provizorní řešení. Kompletní řešení bude provedeno v rámci kompletní rekonstrukce ul. Komenského.

Nová parkovací místa v ul. Dr. Jánského

Z důvodu častého chaotického a nesprávného parkování byla vytvořena nová vyhrazená stání pro zákazníky vedle zahradnictví a to tak, že jsou zde rozestupy mezi vozidly, aby se zde mohla vozidla bezpečně vyhnout zaparkovaným vozidlům a také aby řidiči nestály ve vjezdech do objektů.

Nové značení v ulici Za Dvorem

Na základě požadavků občanů a vlastních zjištění, bylo v ulici za Dvorem vytvořeno nové dopravní značení. Tímto byla vyznačena nová parkovací místa, hlavně pro návštěvníky v této lokalitě, protože v tomto místě jsou parkovací stání pouze vlastníky bytů. Chyběla zde stání pro návštěvy a zákazníky provozovny a proto se zde nechala vyznačit stání. K tomu se žlutými čárami určila místa, kde se nesmí zastavit, protože by zde mohl dojít k omezení nebo dokonce ohrožení provozu.

Nový přechod pro chodce na Mělnické ulici ve Staré Boleslavi

Na základě připomínek občanů, v okolí ulice Mělnická, byl na této ulici vybudován nový přechod pro chodce. Ten se nachází před křížením ulic Mělnická a Mikoláše Aleše. Jedná se o opticky zvýrazněný přechod v červenobílém provedení s optickým zúžením jízdního profilu.

Otevření parkoviště u kluziště v ulici Zahradnická

Také bychom chtěli informovat, že v lednu, letošního roku, bylo otevřené nové parkoviště v ulici Zahradnické, vedle kluziště. Toto parkoviště je zdarma a jsou u něj zřízené i kamery městského dohlížecího systému městské policie. Proto se jedná o dobrou alternativu pro parkování vozidel obyvatel přilehlého sídliště. Na parkovišti je k dispozici 63 parkovacích míst a tím by se mohlo ulevit řidičům, kteří marně hledají parkovací místo u domů v sídlišti, i když za cenu o něco delší docházkové vzdálenosti.

Neprůjezdná zóna V Zahradách a další…

Poté bylo provedeno několik drobnějších úprav v dopravním značení, jako zvýšení upozornění na neprůjezdnou oblast v ulici V Zahradách, kam najížděli cyklisté a bruslaři, kteří míří na cyklostezku u Labe a následně se v ulici dostali do pasti. K jejímu opuštění museli z ulice couvat, ale jak víme, tak popředu to jde, ale couvání musíte mít v rukách. Tak docházelo k poškozování plotů a domů vozidly. Pak se doplnilo dopravní zrcadlo na křižovatku ulic Na Drahách x Výletní a ještě jedno na ul. Brázdimská v křížení s ulicí Neratovická. Vytvořilo se nové značení v ul. Třebízského, kde nebyly rozlišeny hlavní a vedlejší ulice a z výjezdy z obytných zón mají velké odsazení od křižovatek a proto se zde vyznačila vodorovným značením přednost zprava, vyznačilo se značení zakazující stání v ul. Kaštanová a Lipová, atd… Také probíhá, obnova vodorovného dopravního značení na území celého města.

Věříme, že změny, které jsou prováděny, pomůžou zlepšit složitou dopravní situaci v našem městě a my i nadále budeme v této činnosti pokračovat a pracovat na Vašich návrzích a připomínkách.

27.4.2020 -raf-


Vážení občané,

v tomto příspěvku Vás chceme seznámit s probíhajícími anebo brzkými dopravními omezení v okolí našeho města, tak abyste s nimi počítali při svých cestách a mohli se jim vyhnout, pokud to je možné.

Omezení provozu a uzavírka silnice II/611 v k.ú. obce Nehvizdy 16. 4. – 12. 5.2020

 Od 16. 4. – 12. 5. 2020 bude uzavírka silnice II. třídy č. 611, mezi obcemi Praha-Nehvizdy z důvodu opravy povrchu pozemní komunikace. Práce jsou plánovány v těchto etapách a úsecích:

 1. a) etapa – 16. 4. 2020 – 20. 4. 2020: Frézování pro 1. až 3. etapu
 2. b) etapa – 21. 4.2020 – 24. 4.2020 (úplná, mimo BUS): Úsek silnice II/611 hranice Prahy –OK Šestajovice
 3. c) etapa – 25. 4. 2020 – 28. 4. 2020 (částečná jednosměrná Nehvizdy-Praha, mimo BUS): Úsek silnice II/611 OK Šestajovice – OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo
 4. d) etapa – 29. 4. 202 – 3. 5.2020 (částečná jednosměrná Nehvizdy-Praha, mimo BUS): Úsek silnice II/611 OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo – křižovatka s III/6111 mimo
 5. e) etapa – 4. 5. 2020 – 12. 5. 2020 (částečná jednosměrná Nehvizdy-Praha, mimo BUS):

Úsek silnice II/611 od křižovatky s III/6111 – hranice obce Nehvizdy.

Po dobu omezení jsou stanoveny tyto objízdné trasy:

1. – 4. etapa: po dálnici D11 s využitím EXIT 1 Horní Počernice, EXIT 8 Jirny, EXIT 18 Bříství doporučeno obousměrně.

Autobusová doprava PID: autobusové linky PID 303, 344, 353, 354, 398, 655 a 688

1. etapa – hranice Prahy – OK Šestajovice mimo: nedojde k přerušení autobusové dopravy ani ke změnám zastávek.

2.  etapa – OK Šestajovice – OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo: bude zrušena zastávka „Jirny Logistický Park“. V etapě 2b dojde pro autobus k uzavření průjezdu ze silnice III/33310 na silnici II/611. Linky 303 a 344 budou po tuto dobu odkloněny po trase II/611 – II/101 – III/0116. V této etapě bude zrušena zastávka Šestajovice, Za Stodolami. Pro linku 303 budou náhradou zřízeny zastávky „Šestajovice, Škola“ a „Jirny, Zámek“. Etapa 2b proběhne o víkendu. Linka 354 bude odkloněna ze zastávky „Jirny, DHL“ po bezejmenných účelových komunikacích s otočením v otočce na parkovišti firmy Le & CO zpět kolem zastávky „Jirny, DHL“ na silnici II/611.

3.  etapa – OK u zastávky Jirny, Logistický park mimo – křižovatka s III/6111 mimo: bude zrušena bez náhrady zastávka „Jirny, Rozcestí“ směr Praha. Etapy 3b a 3d (uzavírka křižovatky sesilnicí II/101) proběhnou v nepracovních dnech, kdy ze silnice II/611 na silnici II/101 nejezdí žádná autobusová linka. etapa – od křižovatky s III/6111 – hranice Nehvizd: nedojde k přerušení autobusové dopravy ani ke změnám zastávek.

Uzavřený úsek je zobrazen v přiložené grafice.

Zdroj a více informací na https://www.celakovice.cz/filemanager/files/file.php?file=752855&fbclid=IwAR0QN1cEOxeLPU4aSYLg-DigGF9BrI-2p_m1Xa-NSWo9kgZlRc4Fp563Rvc


Uzavírka ul. Mladoboleslavská ve Vinoři 18. 4. – 28. 4. 2020

Od 18. 4. 2020 (sobota) cca do 28. 4. 2020 probíhá generální oprava povrchu komunikace Mladoboleslavská v úseku od křižovatky s ulicí Ronovská po křižovatku s ulicí Lohenická, který je opravdu ve špatném stavu, povrch vykazuje značné deformace a byl již několikrát lokálně opravován. Veškeré podrobnosti, včetně objízdných tras a dopravního značení je možné vidět v přílohách. Stanovená objízdná trasa vede obousměrně ulicemi Moravanská, Klenovská, Chaltická a Mladoboleslavská. Pro řidiče jedoucí do a z Brandýsa nad Labem je nejlepší využít obousměrnou objízdnou trasu z Mladoboleslavské ulicemi Rosickou, Stojickou, Klenovskou, Chaltickou – viz přiložená grafika.

Zdroj a více informací na https://www.praha-vinor.cz/oprava-mladoboleslavske-18-28-4-2020/?fbclid=IwAR3hg90FvAH_dbIDOl3_AEbns34mzv0cXu60W3aCu7h6pKNPlmWDB9WosoU


Úplná uzavírka silnice II/ 245 v km staničení 3,004 v k.ú. Lázně Toušeň, z důvodu opravy mostu ev. č. 245-02 v termínu od 27. 4. 2020 do 15. 10. 2020

Od 27. 4. 2020 do 15.10.2020 bude úplná uzavírka silnice II/ 245 v km staničení 3,004 v k.ú. Lázně Toušeň, z důvodu opravy mostu ev. č. 245-02. Během této uzavírky je nařízená objížďka po silnicích II/101, III/10160, III/10162 a III/2453 přes obec Zápy a Mstětice a pro nákladní dopravu přes obec Nehvizdy (viz. příloha).

Objízdné trasy pro autobusovou dopravu PID:

 • Po mostě ev. č. 245-002 na silnici II/245 v katastru obce Lázně Toušeň je vedena autobusová linka PID 655.
 • Linka bude po dobu uzavírky odkloněna z Brandýsa nad Labem po trase II/245 – III/2452 – II/101 – III/10162 – III/2453 – II/245. Vybrané spoje budou odkloněny po trase II/245 – III/2452 – II/101 – III/10162 – (II/245 – III/2453 – II/245) – MK Sokolovská v Čelákovicích.
 • Pro linku 655 budou zrušeny zastávky Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Fakulta; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Na Radosti; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královice; Zápy, Stavby mostů; Zápy, PREFA a Lázně Toušeň, Zastávka. Náhradou bude zřízena zastávka Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Pekárny.
 • Náhradní dopravu bude zajišťovat autobusová linka X655 Brandýs nad Labem – Zápy – Brandýs nad Labem po trase MK Nádražní – II/610 – II/245 – III/10160 – II/101 – III/2453 – II/245 – II/610 – MK Kralupská – MK Nádražní.

Zastávky této linky budou Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Nádraží; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Náměstí; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, U Soudu; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Fakulta; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Na Radosti; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Královice; Zápy, Stavby mostů; Zápy, PREFA; Zápy, U Pomníku; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Pekárny; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, U Soudu; Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Náměstí a Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Nádraží.

 • Zastávka Lázně Toušeň (DZ IJ 4a) bude přemístěna do ulice Nehvizdská (III/2453) k chodníku za vjezdem do domu č. p. 2.

Uzavřený úsek a objízdné trasy jsou zobrazeny v přiložené grafice.

Zdroj a více informací na https://laznetousen.imunis.cz/edeska/file.asp?id=39442&ts=oGz3OGzikoDRUTOyz0C44rJ4dwkOb5JadX%2Bw4bBRovM95oBo%2F9yMu14LCvY%2BnQ%3D%3D

20.4.2020 – raf-


INFORMACE K DOPRAVNÍMU OMEZENÍ V ULICÍCH NA TVRZI, U ŠPEJCHARU, U PŘELÍZKY, ZAHRADNÍ A JANÁČKOVA Z DŮVODU REKONSTRUKCE KANALIZACE, VODOVODU A KOMUNIKACÍ

V termínu od 1. 3. 2020 – 31. 12. 2020 bude v ulicích U Špejcharu, ul. Na Tvrzi, ul. Zahradní, ul. Janáčkova, ul. U Vodárny a ul. U Přelízky probíhat rekonstrukce vodovodního řadu, kanalizace a následně i komunikací a v závislosti s tím, bude docházet v blíže neurčených etapách k omezení dopravy (uzavírkám)v těchto ulicích. Etapizaci není určena z důvodu, že není jasné, jak budou postupovat stavební práce s ohledem na stav a povahu rekonstrukce sítí.  Etapy jsou zobrazeny v grafické příloze této informace.

Ještě připomínáme, že v době od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020 bude probíhat III. a IV. etapa rekonstrukce silnice II/610 mezi Brandýsem nad Labem a Dřevčicemi a i tato komunikace bude pro osobní dopravu uzavřena.

III. etapa 16.3.2020-10.5.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od Cihelny Dřevčice od odbočky na Popovice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS přes obec Svémyslice, a to po silnici č 101 přes Zápy a do Brandýsa nad Labem na kruhovou křižovatku do ulic Průmyslová a Zápská. Zde se bude pokračovat dle potřeby těmito ulicemi do Brandýsa nad Labem.

Uzavřený úsek                        Objízdné trasy                        Jednosměrka z Popovic

IV. etapa 11.5.2020-30.6.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od konce města Brandýs nad Labem po Cihelnu Dřevčice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS, ulicí Průmyslová přes kruhovou křižovatku a zde po silnici č. 101 přes Zápy a následně směr Mstětice a Zeleneč anebo směr Svémyslice, Dřevčice a dál pokračovat po silnici II/610 na Vinoř.

Proto je třeba, abyste se řídili vždy dopravním značením, které bude na uzavřené úseky upozorňovat a plně využívali oficiální, označené objízdné trasy.

26.2.2020 –raf-


UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU DOPRAVNÍHO REŽIMU V UL. PLANTÁŽ – U ZÁMKU

Dnes, tj. 10.2.20201 došlo ke změně v možnosti vjet vozidlem až k budově zámku. Od dnešního dne je již v provozu výsuvný sloupek, který zamezuje vjezdu až k Zámku. Sloupek budou moc zasunout pouze oprávněné osoby a to pro potřeby dopravní obsluhy zámku a při oficiálních akcích jako svatby a kulturní a společenské události, pořádané na zámku. Toto opatření bylo provedeno z důvodu ochrany národní kulturní památky, kterou náš zámek je.

Z toho vyplývá, že jediná místa, kde budete moc nechat zaparkovaná svá vozidla je na parkovišti proti Kočárovně a vedle ní.

Děkujeme za to, že změnu berete v potaz a za to, že se bude v místě řídit dopravními značkami.

10.2.2020 -raf-

INFORMACE O ÚPLNÉ UZAVÍRCE UL. PRŮMYSLOVÁ A PRAŽSKÁ V BRANDÝSE NAD LABEM

Z důvodu provádění stavebních prací – celková rekonstrukce silnice II/610 ul. Pražská – II. a III. Etapa, bude úplná uzavírka silnice II/610 ul. Pražská v místě křižovatky se silnici II/101 ul. Průmyslová a místní komunikací ul. Seifertova a silnice II/101 ul. Průmyslová od křižovatky s místní komunikací ul. Strojírenská po křižovatku se silnicí II/610, vše v k.ú. Brandýs nad Labem a to v termínech:

II. Etapa: 15. 01. 2020 – 31. 01. 2020

III. Etapa: 01. 02. 2020 – 31. 08. 2020

II. Etapa 

-Silnice II/101 ul. Průmyslová v k.ú. Brandýs nad Labem – od křižovatky s místní komunikací ul. Rolnická po křižovatku se silnicí II/610 ul. Pražská. Délka uzavírky cca 270m.

III. Etapa

-Silnice II/610 ul. Pražská v k.ú. Brandýs nad Labem – od křižovatky s místní komunikací ul. Jaroslava Haška po křižovatku se silnicí II/101 ul. Průmyslová a místní komunikací ul. Seifertova vč. Této křižovatky. Délka uzavírky cca 110m.

-Silnice II/101 ul. Průmyslová v k.ú. Brandýs nad Labem – od křižovatky s místní komunikací ul. Rolnická po křižovatku se silnicí II/610 ul. Pražská. Délka uzavírky cca 270m.

Objízdné trasy

Obousměrně pro vozidla do 3,5t:

Z Dřevčic po silnicích III/33310 a III/0103 do Záp a ze Záp po silnici II/101 do Brandýsa nad Labem nebo z Dřevčic po silnici III/33310 do Zelenče, odtud po silnici III/10162 do Mstětic a odtud po silnici II/101 do Brandýsa nad Labem.

Obousměrně pro vozidla nad 3,5t – pouze pro dopravní obsluhu:

Z Dřevčic po silnici III/33310 až na křižovatku se silnici II/611, odtud po silnici II/611 na křižovatku se silnicí II/101 a dále po silnici II/101 do Brandýsa nad Labem.

Pro autobusové linky:

Ve směru na Prahu: místní komunikace ul. Výletní, ul. Ke Strání, ul. Zahradní a ul. U Přelízky.

Ve směru z Prahy: místní komunikace ul. Dřevčická, účelová komunikace na pozemku 1748/2, místní komunikace ul. Květnová, silnice II/101 ul. Průmyslová a místní komunikace ul. Strojírenská.

Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.

Informace k autobusové linkové dopravě:

II. etapa

Uvedeným úsekem silnice II/610 ulice Pražská a II/101 Průmyslová v Brandýse nad Labem jsou vedeny autobusové linky PID 346, 367, 375, 478, 671 a 953.

· Linky 367, 375 a 953 budou odkloněny obousměrně po trase Pražská – Seifertova – Výletní – Pražská. Na objízdné trase bude zřízena zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zdravotní středisko“ v pravidelné zastávce v ulici Výletní. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude přemístěna ve směru do Dřevčic v ulici Pražská k provizornímu nástupišti cca 40 metrů za křižovatkou s ulicí Průmyslová. Ve směru do Brandýsa bude zastávka přemístěna do ulice Seifertova k provizornímu nástupišti vstřícně domu č. p. 1704.

· Linka 478 bude odkloněna obousměrně po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská.

· Linka 346 bude odkloněna po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude pro tuto linku přemístěna do ulice Strojírenská před křižovatku s ulicí Pražská k vybudovanému provizornímu nástupišti o délce 19 metrů s výškou nástupní hrany 16 cm.

· Linka 671 bude odkloněna po trase ve směru do Dřevčic po trase Pražská – Výletní – Seifertova – Pražská. Ve směru z Dřevčic do Brandýsa bude linka odkloněna po trase Pražská – Seifertova – Výletní Tyršova – Zápská. Ke změnám zastávek v důsledku objížďky nedojde.

III. etapa

Uvedeným úsekem silnice II/610 ulice Pražská a II/101 Průmyslová v Brandýse nad Labem jsou vedeny autobusové linky PID 346, 367, 375, 478, 671 a 953.

· Linky 367, 375 a 953 budou odkloněny ve směru do Staré Boleslavi po trase Pražská – Dřevčická – provizorní komunikace – Květnová – Průmyslová – Strojírenská – Pražská. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zahradní město“ bude přemístěna do ulice Dřevčická k provizornímu nástupišti a zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude přemístěna do ulice Strojírenská před křižovatku s ulicí Pražská k vybudovanému provizornímu nástupišti. Ve směru do Prahy budou linky odkloněny po trase Pražská – Výletní – Ke Stráni – Vojanova – Zahradní – U Přelízky – Pražská. Na objízdné trase budou zřízeny zastávky „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zdravotní středisko“ v pravidelné zastávce v ulici Výletní a „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Výletní“ v ulici Výletní před křižovatkou s ulicí Ke Stráni v souladu s navrženým DIO.

· Linka 478 bude odkloněna obousměrně po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská.

· Linka 346 bude odkloněna po trase Průmyslová – Strojírenská – Pražská. Zastávka „Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Vrábí“ bude pro tuto linku přemístěna do ulice Strojírenská před křižovatku s ulicí Pražská k vybudovanému provizornímu nástupišti o délce 19 metrů s výškou nástupní hrany 16 cm.

· Linka 671 bude odkloněna ve směru do Brandýsa nad Labem po trase Pražská – Dřevčická – provizorní komunikace – Květnová – Průmyslová. Ve směru do Jenštejna bude linka odkloněna po trase Pražská – Výletní – Ke Stráni – Vojanova – Zahradní – U Přelízky – Pražská. Ke změnám zastávek v důsledku objížďky nedojde.

Mapa dopravních omezení aktualizována.

13.1.2020 -raf-

Doplnění informace k postupu při objízdné trase v souvislosti s výstavbou kruhového objezdu na křižovatce ulic Pražská, Průmyslová, Seifertova

V souvislosti s výstavbou kruhového objezdu na křižovatce ulic Pražská, Průmyslová, Seifertova bude od 15.1.2020 stanovena objízdná trasa pro autobusovou hromadnou dopravu stanovena objízdná trasa POUZE PRO AUTOBUSY a to takto:

Směr Praha: ulicemi Výletní, Ke Stráni, Vojanova, Zahradní, U Přelízky a zpět na ulici Pražská;

Směr z Prahy: ulicemi Dřevčická, zpevněnou propojkou do  Květnové a ulice Průmyslová.

Tyto objízdné trasy jsou stanoveny pouze pro autobusy hromadné dopravy, proto do míst kam je vjezd ostatním zakázán (zejména na zpevněnou propojku ulici Dřevčická do ul. Květnová) budou prováděny kontroly dodržování tohoto zákazu a případná porušení, budou sankcionována dle zákona.  Oficiální objízdná trasa pro osobní vozidla zatím nebyla stanovena, až tak bude, bude uveřejněna.

Žádáme všechny o respektování dopravního značení v daných úsecích. Mapa dopravních omezení aktualizována.

17.12.2019 -raf-


Informace k úplné uzavírce ul. Kollárova ve Staré Boleslavi 25.11.2019-31.3.2020

Z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce kanalizace v ul. Kollárova, je tato ulice v úseku od ul. Vestecká po křížení s ulicí Průhon uzavřena a to od 25.11.2019 do 31.3.2020. Objízdná trasa je vedena obousměrně ul. Vestecká, Boleslavská, Jungmannova, Na Písku, Průhon.

 Mapa dopravních omezení je aktualizována.

25.11.2019 –raf-


Upozornění na úplnou uzavírku železničního přejezdu na ul. Zápská 19.10.-21.10.2019

Z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu, bude ve dnech 19.10.-21.10.2019 úplná uzavírka na silnici II/101 ul. Zápská. Objízdná trasa vedena ul. Královická – Komenského nám. – Masarykovo nám. – Pražská – Tyršova – Zápská – viz grafika.

-raf- 1.10.2019


Úplná uzavírka silnice III/33310, Svémyslice, okr Praha- východ od 18.3.2019 do 22.9.2019 – UPDATOVÁNO

Důvodem uzavírky jsou stavební práce z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. Č. 33310-4 ve Svémyslicích. Úplná uzavírka z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. č. 33310-4 ve Svémyslicích“, bude prodloužena do 31.10.2019 (původní termín byl 22.9.2019). Důvodem k prodloužení termínu, je dle žádosti stavitele, nutnost provedení víceprací spojených s umístěním mostu a vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Nejedná se tedy o zastavení prací, či jiné nekontrolované činnosti ze strany stavitele. Silniční správní úřad Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi se zúčastňoval kontrolních dnů a zdůvodnění žadatele považuje za opodstatněné a prodloužení lhůty za přiměřené, proto bude termín, platný pro povolenou uzavírku a nařízenou objízdnou trasu, prodloužen jak je uvedeno výše.  Objížďka uzavírky je vedena obousměrně (pro všechna vozidla) po trase Svémyslice ˃ směr Zeleneč, přes obce Dřevčice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zápy, Mstětice po silnicích č. III/33310, II/610, II/101, II/611 III/33310 a zpět.

-raf- 9.9.2019 (update)


Upozornění na omezení provozu na Komenského náměstí od 23.8.2019

Vážení spoluobčané, chtěli bychom Vás upozornit na dopravní omezení, které bude od 23.8.2019 po dobu cca 10 dnů a to na Komenského náměstí, v Brandýse nad Labem, na vozovce před budovou Městského úřadu. Toto omezení je z důvodu nutnosti opravy propadu vozovky u středového ostrůvku na této křižovatce ul. I. Olbrachta x Komenského náměstí.

Omezení provozu bude následovné: provoz bude veden jednosměrně ulicí Komenského nám. směrem z Masarykova nám. na Čelákovice. Směr z od Čelákovic bude veden jednosměrně podél soukromého parkoviště, kde v křižovatce s ul. I. Olbrachta vozidla pojedou vpravo na Starou Boleslav nebo vlevo na náměstí v Brandýse nad Labem. Odbočení na Čelákovice bude možné pouze na křižovatce I. Olbrachta x Komenského nám. před restaurací Záložna vlevo. Označení hlavních a vedlejších silnic zůstává v současném stavu. Pro jízdu na Čelákovice, pro řidiče jedoucích od Staré Boleslavi, je možné využít i ulici Na Celné, pod brandýským zámkem.

Situace je graficky znázorněna v obrázku v příloze.

Děkujeme za pochopení a dodržování přechodného dopravního značení a ohleduplnost k ostatním účastníků silničního provozu.

-raf- 22.8.2019


Upozornění na úplnou uzavírku silnice II/610 – rekonstrukce komunikace Podolanka – Dřevčice – Brandýs nad Labem 19.8.2019 -30.6.2020

V termínech v rozsahu od 19.8.2019  do 30.6.2020 bude ve čtyřech etapách probíhat rekonstrukce komunikace č. II/610 v úsecích Podolanka – Dřevčice – Brandýs nad Labem. Po dobu rekonstrukce bude vždy úplná uzavírka opravovaného úseku a doprava bude veden a po objízdných trasách. Celá rekonstrukce je akcí Krajské správy a údržby silnic StČ kraje p.o. se sídlem Praha 5, Zborovská 11, PSČ 150 21.

 

I. etapa 19.8.2019 – 27.9.2019 úplná uzavírka silnice II/610, uzavřený úsek od konce obce Dřevčice po odbočky na Jenštejn (Rozcestí). Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, III/0113, a III/0107 – obousměrně, obcí Dřevčice směr obce Svémyslice a zde do obce Zeleneč anebo přes Dehtáry a do Radonic a dále dle potřeby a po dobu 1. etapy budou dočasně přemístěny zastávky BUS  – viz grafika.

Uzavřený úsek + objezd         Přemístění zastávek BUS

II. etapa 28.10.2019 -15.12.2019 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od odbočky na Jenštejn (Rozcestí) po začátek obce Podolanka.  Objízdná trasa je vedena po silnici III/0107 a III/0106 – obousměrně mimo BUS, obcí Jenštejn ul. Dřevčická ke křižovatce Radonická. Zde podle potřeby se pokračuje ul. Vinořská na Vinoř anebo ul. Radonická na Radonice – viz grafika.

Uzavřený úsek                        Objízdné trasy

III. etapa 16.3.2020-10.5.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od Cihelny Dřevčice od odbočky na Popovice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS přes obec Svémyslice, a to po silnici č 101 přes Zápy a do Brandýsa nad Labem na kruhovou křižovatku do ulic Průmyslová a Zápská. Zde se bude pokračovat dle potřeby těmito ulicemi do Brandýsa nad Labem.

Uzavřený úsek                        Objízdné trasy                        Jednosměrka z Popovic

IV. etapa 11.5.2020-30.6.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od konce města Brandýs nad Labem po Cihelnu Dřevčice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS, ulicí Průmyslová přes kruhovou křižovatku a zde po silnici č. 101 přes Zápy a následně směr Mstětice a Zeleneč anebo směr Svémyslice, Dřevčice a dál pokračovat po silnici II/610 na Vinoř.

-raf- 12.8.2019


Upozornění na předčasné ukončení uzavírky silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy

Vážení spoluobčané,

chtěli bychom Vám sdělit, že máme zatím předběžnou informaci o tom, že ke dni 28.7.2019 by měla být ukončena úplná uzavírka silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy, kde od 8. 4. 2019 probíhaly stavební práce na akci s názvem: „III/0107 Radonice, most ev. č. 0107-1 u obce Radonice“ a po tomto datu by měla být komunikace zase plně průjezdná.  Uzavírka této komunikace byla plánovaná do 7. 9. 2019.

18.7.2019 -raf


Upozornění na spuštění zkušebního provozu úsekového měření rychlosti na ulici Kostelecká v Brandýse nad Labem

Vážení spoluobčané,

jak jste jistě někteří z Vás sami poznali, v minulém týdnu byla dokončena montáž úsekových měřičů rychlosti na ulici Kostelecká. Proto Vás chceme upozornit, že do konce měsíce července bude toto zařízení v testovacím provozu, kdy bude zjištěna funkčnost a správnost měření tímto zařízením a také se bude provádět školení k jeho obsluze a vyhodnocování. Pokud vše bude v pořádku a měřící zařízení bude správně fungovat, od 1. 8. 2019 by přešel provoz do ostrého provozu. Chci ubezpečit, že měření bude i zde probíhat s dostatečnou tolerancí, tak abych předešli postihu bagatelního překročení rychlosti.

Měřený úsek prochází od výjezdu od BČ Benzina až ke vstupu na fotbalové hřiště, kdy se jedná o úsek v délce 440 m a měření zde bude prováděno obousměrně – viz obrázek v příloze.

Ke kritice, že k uvedenému kroku, jsme přistoupili, jen z důvodu zvýšení příjmů do obecní kasy, bych chtěl připomenout, že toto místo bylo vybráno z důvodů častých stížností zde bydlících občanů a k faktu, že je nutné zklidnit provoz v blízkosti Základní školy Na Výsluní, protože ulice Kostelecká je vysoce frekventovaná a to i nákladními vozidly. Jak nám ukázalo měření na ulici Královická, tak po nasazení úsekového měřen, došlo k enormnímu snížení vozidel, jejichž řidiči překračují povolenou rychlost a došlo ke zklidnění dopravy a lepšímu nájezdu vozidel z vedlejších ulic nebo od nemovitostí přilehlých ke komunikaci. Není v silách MP zajistit zde měření přenosným radarem, neboť k tomu zde nejsou podmínky pro bezpečné odstavení zastaveného vozidla a provedení všech úkonů spojených s udělením pokuty. Stacionární radar zajistí nepřetržité měření a to v jakoukoliv denní i noční dobu, po celý rok.

O dalších opatřeních v dopravě, která jsou realizována z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vás budeme informovat, jako vždy, prostřednictvím webu www.bezpecnebrandysko.cz a facebookových stránek města.

15.7.2019-raf-


Upozornění na úplnou uzavírku nájezdu na D10 směr Mladá Boleslav na exitu 14 u Staré Boleslavi v době od 10.7.-14.10.2019

10.07. – 14.10.2019 dojde k přechodné úpravě silničního provozu na silnici II/101 v k.ú. Brandýs nad Labem a II/610 v k.ú. Stará Boleslav z důvodu provádění opravy povrchu komunikace D10, v rámci realizace stavby: „D10Hlavenec – Tuřice, oprava povrchu PS“  a to úplné uzavření nájezdu na Mladou Boleslav na exitu 14 u Staré Boleslavi a jako náhradní trasa bude, že se vozidla napojí na dálnici D10 směr Praha na exitu 14 u Staré Boleslavi, pojedou směr Praha a zde, na sjezdu na exitu 10 u Záp, sjedou z dálnice, ze směru na Prahu a vrátí se na dálnici D10 přes nájezd na tomto exitu a budou moci pokračovat směr Mladá Boleslav. Po celou dobu prací, bude různě převáděn provoz v jízdních pruzích na D10 přechodným dopravním značením. Bližší etapizace není uvedena. Jedná se o akci ŘSD. Bližší informace jsou i na Mapě dopravních omezení.

-raf- 26.6.2019


Upozornění na uzavírku ulice Piaristická v Brandýse nad Labem

Z důvodu stavebních prací naz důvodu provádění plynovodní přípojky, v rámci realizace stavby, je provedena v době od 21.06.2019 – 30.06.2019 uzavírka vyznačené části ul. Piaristická v Brandýse nad Labem – objízdná trasa vedena ul. S. K .Neumanna, Pod Hrádkem- obousměrně.

 
17.6.2019 -raf-

Upozornění na úplnou uzavírku sjezdu a nájezdu na exitu D10 směrem na Mladou Boleslav u obce Zápy

V době od 16.6.- 6.7.2019 je z důvodu stavebních prací úplně uzavřen sjezd a nájezd na exitu 10 na D10 na Mladou Boleslav, u obce Zápy. Jedná se o akci ŘSD.

17.6.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku náměstí ve Staré Boleslavi dne 17.5.2019

Upozornění na úplnou uzavírku v termínu 17.05.2019 od 17:00 do 22:00 hod. z důvodu konání důvodu pořádání kulturní akce „Koncert k mezinárodnímu dni rodiny“. Uzavírka bude v tomto rozsahu: na silnici II/610 ul. Mariánské náměstí v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Šarochova po křižovatku s místní komunikací ul. Komenského. Celková délka uzavírky je 120 m. Místní komunikace ul. Mělnická od křižovatky s ul. Jezdecká po křižovatku se silnicí II/610 Celková délka uzavírky je 220 m. Místní komunikace Mariánské náměstí. Délka uzavírky 50m – viz mapa.

Průjezd vozidel autobusové dopravy a IZS bude zachován.

 Objízdné trasy :

směr od ul. Boleslavská: objízdná trasa bude vedena po dálnici D10 přes exit 14 směr Brandýs nad Labem a na exitu 10 výjezd na Brandýs nad Labem a zde se vrátit do centra;

směr od Brandýsa n/L – ul. Šarochova, Lázeňská, Jungmannova a ul. Boleslavská – viz mapa.

-raf- 14.5.2019


Upozornění na zahájení úsekového měření na Královické ulici v Brandýse nad Labem

Chtěli bychom Vás informovat o dalším preventivním opatření, ke zvýšení BESIP v našem městě. Od 13. 5. 2019 bude spuštěn testovací provoz úsekového měření rychlosti v Brandýse nad Labem, na ulici Královická. Tento úsek bude v místě umístění současného informačního radaru a měřený úsek bude měřit cca 300 m, kde bude druhý snímač rychlosti a poté dojde k vyhodnocení rychlosti, jakou rychlostí byl úsek projetý. Během testovacího provozu bude zjištěna funkčnost a správnost měření tímto zařízením a také se bude provádět školení k jeho obsluze a vyhodnocování. Pokud vše bude v pořádku a měřící zařízení bude správně fungovat, od 1. 6. 2019 by přešel provoz do ostrého provozu.

– převzato z FB Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 13.5.2019 – raf-


Upozornění k dopravním opatřením na Městském běhu

(převzato z brandysko.cz)

V sobotu 11. května 2019 bude probíhat na území města akce „Městský běh“. Z důvodu vedení trasy běhu bude úplně uzavřena silnice II/610 (Maxe Švabinského – přes mosty) v úseku od křižovatky pod zámkem po křižovatku s ulicí Šarochova. Rovněž budou uzavřeny místní komunikace na Masarykově náměstí a ulice F. X. Procházky v Brandýse. Dále bude omezen provoz na ostatních místních komunikacích, po kterých je vedena trasa závodu, jako např. ul. S. K. Neumana, ul. Šarochova nebo ul. Lázeňská. Dopravní omezení potrvá v čase od 15.30 do 18.00 hod.
Dopravní opatření jsou plánována především s ohledem na bezpečnost běžců a všech účastníků provozu, prosíme Vás o pochopení a trpělivost a za dodržování  dopravní značení a pokynů policistů a strážníků při řízení provozu a jeho usměrňovaní.
Další informace na:

http://www.brandysko.cz/mestsky-beh-brandysem-a-bol…/d-51607

http://mestskybeh.cz/

10.5.2019 – raf-


Informace o omezení provozu na mostu č. 610-018 (přes silnici I/10 za Starou Boleslaví)

Informace o omezení provozu na mostu č. 610-018 (přes silnici I/10 za obcí Stará Boleslav)

Při mimořádné prohlídce mostu č. 610-018 (přes silnici I/10 za obcí Stará Boleslav), provedené na základě žádosti vlastníka mostu tedy Středočeského kraje bylo zjištěno, že mostní konstrukce se nachází v havarijním stavu, kdy tento stav si vyžádal okamžité zúžení mostu na jeden jízdní pruh v jeho ose a provoz řízený semafory. Mimořádná prohlídka byla uskutečněna dne 29.4.2019 a provedena oprávněnou osobou  – autorizovaným inženýrem v oboru mosty a inženýrské konstrukce vedeného u ČKAIT. Závěr této prohlídky zní, že most je v havarijním stavu a jeho oprava není možná a je třeba naprojektovat a vystavět most nový. Vzhledem k této skutečnosti, bude provoz na výše uvedeném mostu až do doby výstavby nového mostu veden jedním jízdním pruhem (v ose mostu) s kyvadlovou dopravou řízenou semafory. V případě nejasností či dotazů se prosím obracejte na vlastníka mostu tedy Středočeský kraj nebo na Krajskou správu a údržbu silnic.

-raf- 7.5.2019


Upozornění na 5. etapu opravy silnice II/101 v Brandýse nad Labem 06.05.– 18.05.2019

Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od čerpací stanice BENZINA – k. úpravy. Staničení km 104,000 – 105,214. Etapa 5: Termín 06.05. – 18.05.2019

Uzavřená část: úsek od čerpací stanice BENZINA – k. úpravy v délce 1,2 km. Staničení km 104,000 – 105,214.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a dále do města Brandýs nad Labem, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km

Trasy objízdných tras a uzavřeného úseku viz grafika níže nebo Mapě dopravních omezení.

 

5.5.2019 -raf-


Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od křižovatky silnic II/101 od křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice. Etapa 4: Termín 29.04.- 05.05.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice BENZINA. Staničení km 105,214 – 105,426.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a odtud do města Brandýs nad Labem, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km – viz grafika a nebo Mapa dopravních omezení.

 

26.4.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku od 29. 04. do 15. 05. 2019 silnice II/610 ul. Boleslavská a MK ul.5.května, v k.ú. Stará Boleslav a silnici III/2752 v k. ú. Hlavenec

Od 29. 04. do15. 05. 2019 bude úplná uzavírka silnice II/610 ul. Boleslavská a místní komunikaci ul.5.května, v k.ú. Stará Boleslav a silnici III/2752 v k. ú. Hlavenec z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce povrchu vozovky. Objízdná trasa bude vedena po D10 – viz grafika a nebo Mapa dopravních omezení.

 

24.4.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku ul. Pražská, silnice II/610 v Brandýse nad Labem

V termínu od 23.04. 2019 do 30. 06. 2020 dojde k úplné uzavírce komunikace č. II/610 ulice Pražská v Brandýse nad Labem, v úseku od křižovatky ulic Výletní a Tyršova po křižovatku ulic Seifertova a Průmyslová. Tato uzavírka je z důvodu provádění stavebních prací při celkové rekonstrukci silnice. Objízdná trasa je stanovena po komunikacích silnice II/610 ul. Pražská – silnice II/245 ul. Královická – silnice III/2452 ul. Zápská – silnice II/101 ul. Průmyslová. V ulici Výletní, bude platit po dobu uzavírky zákaz zastavení, dle rozmístěných dopravních značek, z důvodu, že jde je plánovaná objízdná trasa autobusů, které pojedou trasou Výletní, Seifertova, Pražská. S ohledem na tuto skutečnost, pokud bude porušen zákaz zastavení, může být přikročeno k odtahu vozidla na náklady jeho provozovatele.

4.4.2019 -raf- (17.4.2019 aktualizováno)


Upozornění na 3. etapu opravy silnice II/101 v Brandýse nad Labem 17.4.-28.4.2019

Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (U hřbitova) po křižovatku silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická). Etapa 3: Termín 17.04.-28.04.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (U hřbitova) – křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická). Staničení km 105,426 – 105,970.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) – na křižovatku silnice III/10159 (Martinovská) x MK Pavla Lista, kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a pojedou po MK Pavla Lista na silnici II/101 Kostelecká, kde se napojí na stávající trasu. V opačném směru je objízdná trasa vedena ze silnice II/101 (Kostelecká) po MK Neratovická a MK Kralupská na silnici II/610 (Pražská), kde se napojí na stávající trasu.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu budou vedeni dále po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu. Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Grafické vyobrazení je k dispozici na Mapě aktuálních uzavírek.

Délka objízdné trasy: 6 km

    

16.4.2019 -raf-


Upozornění na 2. etapu opravy silnice II/101 v Brandýse nad Labem 11.4.-16.4.2019

Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od vjezdu na parkoviště u prodejny Penny Market ul P. Jilemnického po křižovatku silnic II/101 křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (U Hřbitova). Etapa 2: Termín 11.04. – 16.04.2019

 Uzavřená část: vjezd na parkoviště u prodejny Penny Market – křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (U Hřbitova). Staničení km 105,970 – 106,020.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/610 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic II/610 x II/101 (Masarykovo nám.) – pokračovat dále po stávající silnici II/610 (Pražská) na křižovatku silnice II/610 (Pražská) x MK Kralupská. Odtud dále po MK Kralupská (na kterou bude po dobu trvání uzavírky umožněn vjezd nákladním automobilům ve směru od ul. Pražská bez omezení) na křižovatku se silnicí III/0101 (Brázdimská), dále po silnici III/0101 (Brázdimská) na křižovatku silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská), kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a napojí se na stávající trasu.V opačném směru bude objízdná trasa totožná.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu nevhodného směrového uspořádání dotčené křižovatky budou vedeni po silnici II/101 (Kostelecká) a III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu. Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Z důvodu částečného záboru křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (Martinovská) bude silnice III/10159 od dotčené křižovatky po křižovatku silnice III/10159 (Martinovská) x MK Spořilov I

zjednosměrněna. Automobily jedoucí po silnici III/10159 od obce Martinov budou vedeni po MK Spořilov I na silnici II/101 (Kostelecká). Grafické vyobrazení je k dispozici na Mapě aktuálních uzavírek.

10.4.2019 -raf-


Upozornění na úplnou uzavírku exitu č. 10 na D10

V termínu od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019 má dojít z důvodu opravy povrchu k úplnému uzavření exitu č. 10 na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. V této době tedy nebude možné jet z dálnice na Brandýs nad Labem a Zápy a zároveň ani nepůjde jet na dálnici ve směru od Záp na Mladou Boleslav. Jako náhrada bude sloužit exit č. 14 ve Staré Boleslavi.

-raf- 3.4.2019


Úplná uzavírka silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy  most ev. č. 0107 od 8.4.2019 do 7.9.2019.

Upozorňujeme na uzavírku mostu silnice č. III/0107 v k.ú. Radonice u Prahy v úseku provozního staničení od 2,100 km až po 2,200 km na akci s názvem: „III/0107 Radonice, most ev. č. 0107-1 u Obce Radonice. Kvůli této uzavírce je stanovena objízdná trasa – viz grafika.

1.4.2019 -raf-


Skanska začíná s rekonstrukcí druhé etapy 8 kilometrů dálnice D11

Po zimní technologické přestávce Skanska 1. dubna 2019 zahájí druhou etapu plánované rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11. Stavební práce začnou v úseku 0,00 – 8,00 km levého jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu a jejich součástí bude také oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most, čtyř mostů a odpočívky na třetím kilometru dálnice. Po celou dobu rekonstrukce zůstane dálnice D11 průjezdná ve 2 + 2 jízdních pruzích.

 Rekonstrukce osmikilometrového úseku dálnice D11 zahrnuje, kromě samotné kompletní výměny konstrukčních a vozovkových vrstev komunikace, také napojení jednotlivých větví křižovatky Černý Most na pražský okruh, rekonstrukci čtyř mostních objektů, kanalizace, zabezpečovacích systémů a kabelového vedení. Skanska zároveň v rámci modernizace opraví stávající odpočívadla na třetím kilometru dálnice.

Jednou z technologických zajímavostí tohoto projektu je betonáž monolitických svodidel mezi jízdními pásy. Realizace je prováděna finišerem s posuvnou formou na předem připravený betonový základ. Oproti standardním prefa svodidlům probíhá tato činnost bez nutnosti použití zdvíhacích zařízení, a tudíž je pro naše zaměstnance bezpečnější.

Případné dotazy můžete směrovat na D11@skanska.cz

Začíná II. etapa modernizace D11 v úseku km 0,00 – 8,00 (exit Jirny)

V rámci II. etapy modernizace D11 proběhne kompletní výměna vozovkových vrstev dopravní komunikace a oprava mimoúrovňové křižovatky Černý Most. Součástí oprav budou také čtyři mosty a odpočívky na třetím kilometru dálnice.

Stavební společnost Skanska začne s přípravnými pracemi v sobotu 30. 3. 2019. Prosíme počítejte s tím při vašich případných cestách o víkendu.

Po celu dobu rekonstrukce bude dálnice D11 opět průjezdná ve 2 + 2 pruzích. Dokončení veškerých stavebních prací je plánováno na září 2019.

Za veškeré nepříjemnosti v souvislosti se stavebními pracemi se předem omlouváme.

Skanska


Oprava silnice č. II/101 v Brandýse nad Labem od křižovatky P. Jilemnického x MK Michalovická po křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice, od 3.4.2019 do 18.5.2019.

Etapa 1: Termín 03.04.- 10.04.2019

Uzavřená část: křižovatka silnice II/101 – P. Jilemnického x MK Michalovická – vjezd na

parkoviště u prodejny Penny Market. Staničení km 106,020 – 106,230.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/610 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/610 x II/101 (Masarykovo nám.) – pokračovat dále po stávající silnici II/610 (Pražská) na křižovatku

silnice II/610 (Pražská) x MK Kralupská. Odtud dále po MK Kralupská (na kterou bude po dobu trvání

uzavírky umožněn vjezd nákladním automobilům ve směru od ul. Pražská bez omezení) na křižovatku

se silnicí III/0101 (Brázdimská), dále po silnici III/0101 (Brázdimská) na křižovatku silnic II/101

(Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská), kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a napojí se na stávající trasu.

V opačném směru bude objízdná trasa totožná.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu nevhodného směrového uspořádání dotčené křižovatky budou

vedeni po silnici II/101 (Kostelecká) a III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

 DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 1

Etapa 2: Termín 11.04. – 16.04.2019

Uzavřená část: vjezd na parkoviště u prodejny Penny Market – křižovatka silnic II/101

(Kostelecká) x III/10159 (Martinovská). Staničení km 105,970 – 106,020.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/610 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/610 x II/101 (Masarykovo nám.) – pokračovat dále po stávající silnici II/610 (Pražská) na křižovatku

silnice II/610 (Pražská) x MK Kralupská. Odtud dále po MK Kralupská (na kterou bude po dobu trvání

uzavírky umožněn vjezd nákladním automobilům ve směru od ul. Pražská bez omezení) na křižovatku

se silnicí III/0101 (Brázdimská), dále po silnici III/0101 (Brázdimská) na křižovatku silnic II/101

(Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská), kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a napojí se na stávající trasu.

V opačném směru bude objízdná trasa totožná.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu nevhodného směrového uspořádání dotčené křižovatky budou

vedeni po silnici II/101 (Kostelecká) a III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Z důvodu částečného záboru křižovatky silnic II/101 (Kostelecká) x III/10159 (Martinovská) bude silnice

III/10159 od dotčené křižovatky po křižovatku silnice III/10159 (Martinovská) x MK Spořilov I

zjednosměrněna. Automobily jedoucí po silnici III/10159 od obce Martinov budou vedeni po MK

Spořilov I na silnici II/101 (Kostelecká).

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 2

Etapa 3: Termín 17.04.-28.04.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x III/0101 (Brázdimská) – křiž. silnic II/101

(Kostelecká) x MK Neratovická). Staničení km 105,426 – 105,970.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) – na křižovatku silnice III/10159

(Martinovská) x MK Pavla Lista, kde se vedení dopravy rozdělí na dva směry.

 1. Automobily do 3,5t odbočí vlevo a pojedou po MK Pavla Lista na silnici II/101 Kostelecká, kde

se napojí na stávající trasu.

V opačném směru je objízdná trasa vedena ze silnice II/101 (Kostelecká) po MK Neratovická a

MK Kralupská na silnici II/610 (Pražská), kde se napojí na stávající trasu.

Délka objízdné trasy: 2 km

 1. Automobily nad 3,5t z důvodu budou vedeni dále po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce

Martinov a Záryby na křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily nad 3,5t je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 3

Etapa 4: Termín 29.04.- 05.05.2019

Uzavřená část: křižovatka silnic II/101 (Kostelecká) x MK Neratovická – čerpací stanice

BENZINA. Staničení km 105,214 – 105,426.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x

III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po

silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a odtud do města Brandýs nad Labem, kde se

napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 4

Etapa 5: Termín 06.05. – 18.05.2019

Uzavřená část: čerpací stanice BENZINA – k. úpravy. Staničení km 104,000 – 105,214.

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Kostelec n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/10159 budou vedeni po silnici III/10159 (Martinovská) přes obce Martinov a Záryby na

křižovatku silnic II/101 x III/10158, kde se napojí na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Záryby je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 6 km

Vedení objízdné trasy: Motoristé jedoucí po silnici II/101 směr Brandýs n L. budou na křižovatce silnic

II/101 x III/24410 budou vedeni po silnici III/24410 do obce Polerady na křižovatku silnic III/10158 x

III/2448 – Polerady a odtud dále po silnici III/2448 na křižovatku silnic III/2448 x III/0109, odtud dále po

silnici III/0109 na křižovatku silnic III/0109 x III/0101 a dále do města Brandýs nad Labem, kde se napojí

na stávající trasu.

Objízdná trasa pro automobily přes obec Polerady je vedena jednosměrně.

Délka objízdné trasy: 7 km

Odkaz na mapu situace a objížďky

DIO – silnice II_101 – Brandys n l – etapa 5

19.3.2019 -raf-


Úplná uzavírka silnice III/33310, Svémyslice, okr Praha- východ od 18.3.2019 do 22.9.2019

Důvodem uzavírky jsou stavební práce z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. Č. 33310-4 ve Svémyslicích. Úplná uzavírka z důvodu provádění stavebních prací na akci s názvem – ,,Demolice a následná výstavba nového mostu ev. č. 33310-4 ve Svémyslicích“, bude prodloužena do 31.10.2019 (původní termín byl 22.9.2019). Důvodem k prodloužení termínu, je dle žádosti stavitele, nutnost provedení víceprací spojených s umístěním mostu a vlivem nepříznivých klimatických podmínek. Nejedná se tedy o zastavení prací, či jiné nekontrolované činnosti ze strany stavitele. Silniční správní úřad Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi se zúčastňoval kontrolních dnů a zdůvodnění žadatele považuje za opodstatněné a prodloužení lhůty za přiměřené, proto bude termín, platný pro povolenou uzavírku a nařízenou objízdnou trasu, prodloužen jak je uvedeno výše.  Objížďka uzavírky je vedena obousměrně (pro všechna vozidla) po trase Svémyslice ˃ směr Zeleneč, přes obce Dřevčice, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Zápy, Mstětice po silnicích č. III/33310, II/610, II/101, II/611 III/33310 a zpět.

19.3.2019 -raf-


V současné době město provádí změny v místní úpravě silničního provozu. Tato změna se týká hlavně parkování a stanovení obytných zón a míst v parkování v sídlišti ,,U Nádraží“ (ul. Lipová, Kaštanová, Jasanová, Vrbová, K. Tájka) – viz přiložené vyobrazení v grafické podobě.  O této změny si slibujeme, že se zlepší situace s parkováním v těchto ulicích a dojde i k vyššímu komfortu a bezpečí chodců, při jejich pohybu v této lokalitě.  K faktické změně dopravního značení a režimu dojde, až budou splněny všechny legislativní požadavky, pro provedení této změny a po schválení všech zainteresovaných institucí (Město, Policie ČR – Dopravní inspektorát, Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav).

Odkazy na grafické vyobrazení

27.2.2019 -raf-


Aktuální informace k dopravě 18.2.2019 – převzato z brandysko.cz

Odkazy

Aktuální informace k dopravě ke dni 18. 2. 2019

Plánované uzavírky a opravy komunikací 

Vážení občané,

V našem městě a v přilehlých obcích během letošního roku plánuje Středočeský kraj a Ředitelství silnic a dálnic několik zásadních oprav komunikací. V rámci těchto akcí dojde k uzavírkám a komplikacím v provozu. S tímto jsou samozřejmě spojeny i úpravy jízdních řádů autobusových linek a plánované objízdné trasy pro autobusové linky. O těchto úpravách budete průběžně informováni. V současné době se nám podařilo od Středočeského kraje a od ŘSD získat následující informace:

 • od 25. 3. 2019 má dojít k úplné uzavírce mostu přes dálnici D10 na komunikaci č. 33310, spojující obce Svémyslice a Zeleneč. Demolice a výstavba nového mostu je plánována po dobu cca 6 – 8 měsíců. Při demolici dojde i k úplnému uzavření dálnice D10 v době od 18.00 hod do 10.00 hod ve dnech 30. – 31. 3. 2019 a 6. – 7. 4. 2019. K dalšímu uzavření dálnice D10 potom má dojít opět přes noc ze soboty na neděli někdy asi v polovině měsíce července 2019 a v polovině měsíce září 2019.
 • od 15. 4. 2019 má dojít k úplné uzavírce komunikace č. 0107 z důvodu opravy mostku při výjezdu z obce Radonice směrem na Jenštejn. Demolice a výstavba nového mostku je plánována po dobu asi 4 měsíců.
 • v průběhu letních měsíců má být realizována oprava povrchu komunikace č. 610 mezi obcemi Brandýs nad Labem-Stará Boleslav a Dřevčice, Dřevčice a Podolanka.
 • asi od poloviny měsíce dubna 2019 dojde k úplné uzavírce komunikace č. 610 v ulici Pražská v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi v úseku od křižovatky ulic Výletní a Tyršova po křižovatku ulic Seifertova a Průmyslová. Poté bude následovat i výstavba nového kruhového objezdu na křižovatce ulic Seifertova, Průmyslová a Pražská. Doba realizace opravy a výstavby je plánována po dobu 14 měsíců a bude členěna do několika etap.
 • asi od poloviny měsíce dubna 2019 má dojít k opravě povrchu komunikace č. 101 v obci Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v rozmezí od křižovatky ulic Petra Jilemnického a Michalovická až za hranice našeho města, tedy až za odbočku na obec Polerady. Oprava má být realizována po etapách s celkovou dobou trvání 1 měsíc.
 • v měsíci říjnu 2019 je plánována rekonstrukce železničního přejezdu v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav na ulici Zápská. Tato rekonstrukce přinese úplnou uzavírku daného přejezdu po dobu asi 4–5 dnů.
 • v termínu od 8. 4. 2019 do 12. 5. 2019 má dojít z důvodu opravy povrchu k úplnému uzavření exitu č. 10 na dálnici D10 ve směru z Prahy na Mladou Boleslav. V této době tedy nebude možné jet z dálnice na Brandýs nad Labem a Zápy a zároveň ani nepůjde jet na dálnici ve směru od Záp na Mladou Boleslav.
 • v termínu od dubna do října 2019 bude zároveň probíhat oprava povrchu dálnice D 10 ve směru z Ml. Boleslav do Prahy, mezi exitem č. 14 Stará Boleslav a exitem č. 3 Radonice.