Střípky

Další novinky z dopravního značení

Vážení spoluobčané, jak jsme Vás vždy informovali o novinkách v dopravě, tak v tom chceme pokračovat i v tomto příspěvku. Opět jsme revidovali a zjišťovali drobné nedostatky v dopravě a to zejména v oblasti parkování. Křižovatka Na Vinici x V Olšinkách Zde bychom chtěli uvést, že jsme nechali obnovit žluté čáry V 13c – zákaz zastavení v křižovatce ulic Na Vinici x V Olšinkách, kde dochází k tomu, že tím, že značení nebylo již tolik čitelné, tak řidič zde nechávali svá vozidla a křižovatka se tak stala nepřehlednou. Na Kopečku a okolí Další značení bylo provedeno v ulici Na Kopečku, kde jsme měli ,,dluh“ v označení parkovacích stání. Nově je vyznačený […]

Uzavírka propadlé ulice Na Nižším Hrádku

18.6.2020 v 16:45 hod. došlo k propadnutí vozovky v Brandýse nad Labem, v ulici Na Nižším Hrádku a s ohledem na hrozbu dalšího propadu, byla správcem komunikace okamžitě uzavřena, jak pro automobilovou, tak pěší dopravu. Pro jízdu vozidlem, využijte náhradní trasu a to např. z Masarykova náměstí ulici Petra Jilemnického, do ulice Martinovská. Oprava bude provedena v nejbližších dnech. Ulicí V Zahradách se skutečně nedá projet a uprostřed je mechanická zábrana. Dodržujte dopravní značení. Děkujeme za pochopení. 19.6.2020 -raf-  

Ani ne tak rychle, jako zběsile

3. 6. 2020 ve 23:03 hod. k nám telefonicky občanka oznámila, že v ulici Výletní se jim podařilo zamezit v jízdě řidiči (upozorněním řidiče, zablokováním vozidla a vytažením klíčů ze zapalování), který je patrně pod vlivem alkoholu, protože kličkoval po silnici a jízda byla velmi nebezpečná. Strážníci po příjezdu na místo zajistili řidiče vozu vysokého věku, který jevil známky vlivu nějaké látky. Současně s námi na místo dorazila i hlídka Policie ČTR, která si řidiče převzala a my jsme spolu se svědkem jeli dokumentovat cestu vozidla , na které řidič poškodil několik vozidel a tak aby byly podklady pro dopravní policii, která věc nadále […]

Auta na šrot

2. 6. 2020 v 12:30 hod. hlídka provedla prověření oznámení občana, že v Riegrově ulici stojí vozidlo, které jeví známky vraku a nezpůsobilosti k provozu na pozemních komunikacích. Strážníci vozidlo nalezli, vyhodnotili jeho stav a na vozidlo byla vylepena výzva k odstranění vozidla do dvou měsíců. Při odjezdu bylo v této ulici nalezeno ještě jedno vozidlo v podobném stavu a i to dostalo ,,cejch“, aby jej jeho provozovatel odstranil.

Na Golema se nesahá

2. 6. 2020 v 10:20 hod. operátorka kamerového systému zjistila, že v kašně na náměstí se pohybuje nějaký muž. Strážníci vyrazili ihned na místo a zde nalezli muže bez domova (48 let), který uvedl, že mu bylo teplo a tak se chtěl jen osvěžit. Proto mu strážníci poradili jiná místa v přírodě, kde to je možné a z místa jej vykázali.

Nedá si pokoj a nedá si pokoj…

27. 5. 2020 17:07 hod. jsme byli požádáni Policií ČR o prověření oznámení, že v jednom z hypermarketů v Brandýse dochází k napadení ochranky zákazníkem. Hlídka přijela ihned na místo, kde byl muž (51 let), kterého nedávno strážníci zadrželi při vloupání do trafiky. Po chvilce dorazila i hlídka policistů, která si věc převzala k vyšetřování.

Nález klíčů od vozidla

27. 5. 2020 v 14:00 hod. se na služebnu MP dostavila občanka, která v ul. Kaštanová u č. p. 1485 našla svazek klíčů, na kterém byl i klíč od vozidla. Pokud jste ztratili klíče, dostavte se na oddělení ztrát a nálezů MěÚ a pokud bude souhlasit typ vozidla a počet klíčů na svazku, budou vám vráceny.