Střípky

Informace k průjezdu přes Masarykovo nám.

Jak jezdíte po městě Vy? V poslední době bylo, v brandýské části města, zaznamenáno několik případů, kdy řidič jedoucí z ulice Petra Jilemnického na Masarykovo náměstí, v době, kdy není v provozu světelné signalizační zařízení – semafor, nedá přednost vozidlu jedoucí po hlavní ulici. Chceme tímto upozornit, že tah ulice Pražská přecházející do ulice Ivana Olbrachta je hlavní komunikace a ulice Petra Jilemnického je vedlejší a proto je řidič povinen jedoucí z této ulice dát přednost v jízdě všem vozidlům pohybujícím se po hlavní pozemní komunikaci. Proto připomínám, že v případě, že není v provozu světelné signalizační zařízení – semafor, řídí se řidiči svislým dopravním značením. Prosíme o to, […]

Informace k uzavírce silnic č. III/10160 v k.ú. Zápy a III/2453 v k.ú. Lázně Toušeň

V souvislosti s prováděním stavebních prací při akci „1. Etapa oprava povrchu na objízdných trasách po rekonstrukci mostu v obci Lázně Toušeň“ budou v uvedených termínech, uzavřeny tyto úseky komunikací:  III/2453 v k.ú. Lázně Toušeň ul. Nehvizdská (spojnice do Mstětic), v termínu 17. 11. 2020 – 29. 11. 2020 a II/10160 v k.ú. Zápy, ul. Kabelín (spojnice Zápy – Lázně Toušeň), v termínu 18. 11. 2020 – 20. 11. 2020 – obě situace viz grafika DIO.   Obě uzavírky budou vyznačeny na všech příjezdových komunikacích.   -raf- 16. 11. 2020

Trochu mu to ujelo

7. 11. 2020 v 06:50 nám oznámil občan, že v ulici Jasanová došlo k samovolnému rozjetí zaparkovaného vozidla Volvo, které se zastavilo nárazem do jiného zaparkovaného vozidla VW. Hlídka na místě cestou Policie ČR zjistila majitele obou vozidel a tyto informovala o dané situaci. Tito se spolu dohodli, že nehodu ohlásí sami, bez účasti Policie.

Ach, ty rozvody…

6. 10. 2020 v 8:40 hod. nám bylo oznámeno, že u boleslavského autobusáku je otevřená rozvodná skříň a hrozí nebezpečí úrazu. Strážníci po příjezdu na místo, zabezpečili dvířka skříňky vymezovací páskou a věc oznámili rozvodným závodům, aby byla závada odstraněna odborně.

Dohled nad hřbitovy

S ohledem na blížící se svátek Památky zesnulých, prováděli naši strážníci, tak jako již tradičně dohled nad oběma hřbitovy v našem souměstí. Dohlíželi hlavně nad ochranou veřejného pořádku a klidu na pohřebištích a tak i nad tím, aby nedocházelo ke krádežím a poškození výzdoby hrobů v nočních hodinách.

Řidič bourák

30. 10. 2020 v 10:25 hod. strážníci během hlídkové činnosti odhalili přestupek, kdy řidič nedal přednost v jízdě na Pražské ulici a ohrozil tím druhé vozidlo. Následně byl řidič i s vozem zastaven a během řešení přestupku, vyšlo najevo, že tento řidič dnes způsobil v nedaleké obci dopravní nehodu a odjel od ní. Proto byl muž předán Policii ČR k dořešení této události.

Pátrání po pohřešované

30. 10. 2020 v 1:30 jsme byli vyzváni Policií ČR se spolupátrání po starší ženě, která odešla z domova a neozývá se. Na pátrání se podíleli policisté, hasiči a na pomoc byl přivolán i policejní vrtulník. V ranních hodinách, byla bohužel žena nalezena bez známek života.