Střípky

Tlačili u rybníku

7. 1. 2020 v 10:16 hod. na naši služebnu oznámil občan, že nedaleko Hruškovského rybníku jsou dva lidé a pokouší se roztlačit vozidlo bez RZ. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se jedná o cizího státního příslušníka, kterému došlo palivo. RZ nemá, protože mu byly odcizeny, což doložil potvrzením vydaným Policií v Plzni. Z toho důvodu byli muži poučeni o bezpečném tlačení vozu na nejbližší možné místo k odstavení vozu a o urychleném zajištění nových registračních značek.

Kontrola domu v poplachu

6. 1. 2020 v 00:43 hod. nás telefonicky požádal o pomoc občan, který je na dovolené a na mobilní telefon mu přišla zpráva o narušení jeho domu ve Staré Boleslavi. Matka oznamovatele je na místě, ale bojí se to ověřit sama, protože nedávno v této lokalitě došlo k několika vloupáním do domů. Hlídka vyrazila na místo, kde se spojila s matkou oznamovatele a byla provedena kontrola domu, kdy nebylo zjištěno žádné napadení ani poškození.

Příliš hlučná oslava příchodu Vánoc

24. 12. 2019 v 00:14hod. bylo strážníkům oznámeno, že na náměstí v Brandýse jsou tři mladíci, kteří se válí po zemi a jsou hluční. Operátorka kamerového systému mladíky nalezla a pro hlídku zjistila jejich popis. Poté strážníci mladíky oslovili a vyzvali je, aby zanechali svého jednání, což uposlechli a tak je hlídka z místa vykázala. Přitom ovšem hlídka zaslechla hluk od nedalekého baru a proto ihned vyrazili na místo. Před provozovnou byl hlouček lidí, který se hlasitě bavil. Proto byli upozornění na rušení nočního klidu a všichni byli z místa vykázáni do provozovny. Poté hlídka zůstala na náměstí, aby byl zajištěn noční klid.

Podezřelý dělník

16. 12. 2019 v 16:38 hod. jsme byli požádání Policií ČR o prověření oznámení o pohybu podezřelého muže po lešení u budovy České pošty v Brandýse. Dle oznamovatele se zde pohyboval a bylo slyšet ránu, a proto měl podezření na neoprávněné vniknutí do objektu. Strážníci na místo, s ohledem na, že se jedná o poštu, vyrazili pod majáky a na místě provedli prohlídku všech přístupných prostor, kdy nebyl nikdo nalezen. Poté byl proveden telefonický dotaz u stavbyvedoucího, který má na starosti opravu budovy a tento sdělil, že pracovníci končí v 16:30 hod. a tak se spíš jednalo o některého z dělníků, který slézal z lešení […]

Kanál jeden posunutý

15. 12. 2019 v 15:14 hod. nám bylo telefonicky oznámeno, že v ul. Zahradnická, u cesty k nemocnici je špatně zakrytý kanál a hrozí poranění chodců anebo poškození vozidel. Hlídka se na místě spojila s oznamovatelem, a protože se jednalo o odsunuté betonové víko kanálu, tak jej strážníci vlastními silami vrátili na místo, zkontrolovali jeho usazení a tím závadu odstranili.

Seniora jsme ihned našli

14. 12. 2019 v 16:55 hod. se na nás obrátil občan se žádostí o pomoc při pátrání po svém příbuzném, vyššího věku (85 let). Tento odešel z domova a nevrací se. Operační středisko předalo informaci vše strážníkům v terénu. Boleslavská hlídka se právě pohybovala v okolí Autobusového nádraží, kde právě záchranná služba ošetřovala seniora po pádu, který odpovídal popisu pohřešovaného. Proto byla tato informace ověřena u záchranné služby, kde se potvrdilo, že se o něj skutečně jedná a tak jeho příbuzným byla předána informace o tom, co se stalo a kam bude muž převezen.

Každá reklama dobrá

12. 12. 2019 v 12:31 hod. na MP volal provozovatel grilu z trhů na náměstí v Brandýse, zda se nenašel reklamní poutač na jeho provozovnu, který asi zapomněl na náměstí po skončení trhu. Poutač skutečně nalezen byl a strážníci jej uschovali na služebně, kde si jej majitel převzal.