Střípky

Rozšíření zón placeného stání a rezidentního a abonentního stání od 1. 8. 2021

Od 1. 8. 2021 bude v platnosti rozšíření zón placeného stání a  držitele karet rezidentního a abonentního stání (dále jen ZPS a RAS). Jako nové jsou do systému zařazeny tyto místa: –          tarif 24/7 v ulici Na Celné a Plantáž u Kočárovny (bude možno platit parkovné 24 hodin každý den) –          po ukončení provozu parkovacích hodin možnost parkování  pouze držitele karty RAS (K. Tájka, P. Jilemnického, Michalovická, Plantáž, Mělnická ul. Ve Staré Boleslavi u rehabilitace) –          nově začleněná místa v ul. P. Jilemnického u bývalého cykloservisu Bareš –          nová zóna ZPS a držitele karty RAS Krajířské náměstí, Na Celné –          modrá […]

Informace o omezení provozu na ul. Zápská od 3. 7. – 11. 7. 2021

Z důvodu výstavby přechodu pro chodce na ulici Zápská, v bezprostřední blízkosti okružní křižovatky u Tesca, bude v době od 3. 7. – 11. 7. 2021 tato ulice uzavřena. Objízdná trasa pro osobní vozidla je vyznačena a vedena ulicemi Průmyslová – Pražská – Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická a Zápská. Objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena ulicemi Průmyslová – Strojírenská – Pražská – Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická a Zápská. Veškeré podniky a provozovny na této ulici budou dopravně dosažitelné.  Autobusová doprava bude odkloněna již od 1. 7. 2021 z důvodu lepší orientace pro cestující. – raf- 30. 6. […]

Změny v dříve oznámených oprav komunikací

OPRAVA KŘIŽOVATKY BOLESLAVSKÁ x OKRUŽNÍ A DALŠÍ ETAPY REKONSTRUKCÍ Krajská správa a údržba komunikací provede v souvislosti s rekonstrukcí „Mělnické“ a „Vestecké“ oproti původnímu plánu i opravu křižovatky Boleslavská x Okružní. Od 6. července do 9. července budou probíhat opravy úseku křižovatky směrem na Vesteckou. Od 12. července do 25. července pak přijde na řadu druhá strana (směrem k Mělnické). Provoz na křižovatce bude veden kyvadlově, vždy v jednom směru za pomoci semaforů. Návaznost rekonstrukce silnice III/2451 – „Vestecká“ Současně se od 5. července uzavře i část Okružní od Boleslavské po napojení na Vesteckou, kvůli zjištěným technologickým komplikacím se také prodlouží aktuální uzavírka Vestecké od […]

Informace o omezení provozu na křižovatce ulic Boleslavská x Okružní

6. 7. – 25. 7. 2021 bude omezen provoz na křižovatce ulic Boleslavská x Okružní a to z důvodu rekonstrukce povrchu komunikací. Toto omezení bude ve dvou etapách (po cca 10 dnech) a provoz v křižovatce bude veden kyvadlově, vždy v jednom směru za pomoci světelného signalizačního zařízení (semaforů). Jedna etapa bude v jízdním pruhu ul. Boleslavská, přiléhající k Okružní ulici (směr Vestecká) a druhá etapa bude od křižovatky s ulicí Boleslavská po ul. J. Truhláře (včetně). Po dobu druhé etapy, bude ulice J. Truhláře v úseku od ulice Okružní po ulici Boleslavská v režimu obousměrného provozu – viz grafiky v příloze. Uvedená […]

Když je v městě abnormální hic

O víkendu 4. – 6. 6. 2021 jsme, s příchodem prvních vysokých teplot, několikrát museli vykazovat osoby koupající se v kašně. Jednalo se převážně o děti, kdy jejich rodiče nevěděli, že kašna se pro koupání dětí nehodí. V jednom případě, zde byl přes kamery spatřen i pes. Prosíme Vás o to, abyste kašnu využívali pouze jako kulisu při procházkách městem. Jde o to, že při koupání může dojít k poškození trysek kašny a voda v kašně je silně chemicky ošetřena a tak citlivé osoby a děti, mohou mít problémy po koupání v této vodě.

Cesty víry…

6. 6. 2021 00:26 hod jsme byli požádáni Policií ČR o prověření oznámení, že někdo bouchá na dveře charitního domu ve Staré Boleslavi. Hlídka po příjezdu na místo, zde našla mladou ženu a na dotaz, co potřebuje, tato odvětila, že duchovní útěchu. Na jiné problémy se žena nestěžovala a ani nevykazovala známky nemoci. Ženě bylo doporučeno, aby se odebrala domů a pro útěchu si došla přes den a na lepší místo než je charitní dům.