Střípky

INFORMACE K DOPRAVNÍMU OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S PROVOZEM OČKOVACÍHO CENTRA NEMOCNICE V BRANDÝSE NAD LABEM

V souvislosti s provozem očkovacího centra v brandýské nemocnici, bude v průběhu března 2021 provedena úprava režimu dopravy v okolí nemocnice. Tato úprava bude ve smyslu omezení parkování vozidel na ul. Brázdimská, na straně přivrácené k nemocnici. Zde bude povoleno stání od 7:00 do 16:00 hod. pouze pro objednané pacienty Očkovacího centra. Toto budou muset v případě kontroly řidiči prokázat buď potvrzovací SMS  z Očkovacího centra, e-mailem apod. Další omezení bude v ulici U Nemocnice, kde se bude muset vyznačit zákaz zastavení po obou stranách ulice od křížení s ul. Brázdimská po vjezd do zásobovacího traktu nemocnice. Budou zde moci zastavit vozidla, která budou zajišťovat zásobování nemocnice a očkovacího centra. […]

Informace o uzavření ulice Na Nižším hrádku

Z důvodu jako havarijní stav, nebezpečného sjezdu v ulici Na Nižším hrádku, musela být  dne 4.2.2021 tato ulice opět uzavřena. Stav provizorního povrchu komunikace, po předešlé opravě, v důsledku klimatických podmínek, je bohužel v tuto chvíli nesjízdný.  Doba po jakou dobu bude ulice uzavřena, není zatím známa a jakmile tuto informaci získáme, budete o tom informováni. -raf- 9. 2. 2021

Informace o omezení provozu na D 10 od 13. 3. – 19. 12. 2021 – oprava mostu ev. č. 10-016..(2)

V termínu od 13. 3. 2021 – 19. 12. 2021 bude na dálnici D10 (v úseku od přemostění ulicí Vestecká) obousměrně omezen provoz- viz obrázek v příloze. Toto omezení bude obousměrné a bude spočívat ke svedení provozu do dvou jízdních pruhů pro každý směr, s omezením rychlosti v opravovaném úseku. Práce budou rozděleny do tří etap a vždy při změně etapy, může být provoz sveden provozu dálnice do jednoho jízdního pruhu. Tyto změny budou prováděny o víkendech. V daném úseku, během prací dbejte zvýšené pozornosti a řiďte se dopravním značením a signály. -raf- 4. 2.2021

Vraky, vraky, trápí nás taky…

T Tak jako jiná města, i naše město se potýká s problémem dlouhodobě odstavených vozidel na veřejných parkovištích a prostranstvích. Od minulého roku, ovšem naši zákonodárci, dali městům do ruky konečně nástroj, který aspoň trochu ulehčí v této situaci. Jedná se o novelizaci zák. č. 13/1997 Sb. zákona o pozemních komunikacích, kdy doposud bylo možné řešit vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla nebo které není možné identifikovat prostřednictvím identifikačního čísla vozidla umístěného na karoserii nebo […]

Parkování ve městě – rezidentní a abonentní karty

V pátek 15. ledna 2021 byl zahájen příjem žádostí o rezidentní a abonentní parkovací karty na placených zónách ve městě. V brandýské části města jde o tyto ulice: Karla Tájka, Petra Jilemnického, spojnice mezi ulicemi K. Tájka a P. Jilemnického (přiřazena k ul. K. Tájka), Michalovická, parkoviště u obchodního centra Labe v ul. F. X. Procházky. ulice počet stání celkem Masarykovo náměstí 28 Petra Jilemnického 10 Karla Tájka 43 Michalovická 16 F. X. Procházky 32 Od 1. března 2021 bude systém rezidentního/abonentního parkování spuštěn i v dalších částech města. Konkrétně v těchto lokalitách: ulice počet stání celkem Plantáž 52 Rolnická (pouze rezidentní stání) 23 Družstevní […]

Nedal si říct

10. 1. 2021 ve 20:55 hod. jsme byli požádáni o součinnost policejní hlídce, která jeden na zákrok do ul. Ivana Olbrachta, kde se má nacházet muž, který napadl několik osob. Tohoto muže na stejném místě, okolo 18:00, řešila naše hlídka a z místa jej vykázala. Na místě byl podezřelý zadržen a policisté jej z místa eskortovali. Poté strážníci na policejní útvar převezli svědky a poškozené k sepsání protokolů.

První letošní stovkař

Dne 9. 1. 2021 v 12:56 hod., byl našim radarem zachycen řidič vozidla BMW, které na ulici Kostelecká jel rychlostí 107 km/hod. Tento přestupek byl předán do správního řízení, kde řidiči hrozí pokuta až do výše 10000,-Kč, zákaz řízení motorového vozidla na dobu 6-12 měsíců a 5 trestných bodů do karty řidiče.