Informace o dopravním omezením spojeným s rekonstrukcí povrchu ul. Výletní I. etapa

Z důvodu opravy povrchu pozemní komunikace Výletní, bude v termínu od 6.5.2024 – 8.11.2024 dopravní omezení v ul. Výletní, které bude spočívat v uzavírání úseků této ulice. I. etapa oprav bude probíhat ve třech fázích, které nelze přesně časově určit, neboť bude záviset na průběhu stavebních prací a podmínkách při samotné rekonstrukci.

Jednotlivé fáze a jejich omezení budou vypadat takto:

1.       fáze

Bude uzavřen úsek ul. Výletní od Pražské ulice po křižovatku s ul. J. Wolkera, kde bude platit i zákaz zastavení po obou stranách komunikace. Do ulice J. Wolkera bude umožněn vjezd (po objízdné trase – viz níže), ale zúžený úsek křižovatky bude kyvadlově řízen za pomoci světelného signalizačního zařízení (dále jen SSZ) – viz grafika Oprava ul. Výletní I. etapa 1. fáze.

2.       fáze

Při této fázi bude uzavřen úsek ul. Výletní od výjezdu z křižovatky z ul., A. Slavíčka po křižovatku s ul. J. Wolkera, kde bude platit i zákaz zastavení po obou stranách komunikace. Do ulice J. Wolkera se bude moct najet od ul. Pražská, ale zúžený úsek křižovatky bude kyvadlově řízen za pomoci světelného signalizačního zařízení SSZ – viz grafika Oprava ul. Výletní I. etapa 2. fáze.

3.       fáze

Během této fáze bude uzavřen úsek ul. Výletní od křížení ul. Vrábská (horní i spodní část ul.) x Výletní, kde bude platit i zákaz zastavení po obou stranách komunikace. Spodní část ul. Vrábská bude slepá a bude nutné do a z této části ulice vyjíždět přes ul. A. Slavíčka a ul. Krátkou. Horní část ul. Vrábská bude u výjezdu na ul. Výletní slepá. Ostatní části ul. Výletní a další ulice v okolí, nebudou tímto omezeny – viz grafika Oprava ul. Výletní I. etapa 3. fáze.

Objízdná trasa po celou dobu I. etapy bude vedena obousměrně po ul. Pražská, přes kruhovou křižovatku do ul. Seifertova a do Výletní ul. a obráceně v druhém směru. Viz grafika níž.

Děkujeme za pochopení a dodržování dopravního omezení vyznačeného dopravním značením a zařízením v daných úsecích.

-raf- 23.4.2024

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    23.4.2024