Řídím, piju nealko pivo!

Řídím, piju nealko pivo! – Odměnou pro zodpovědné řidiče bylo nealkoholické pivo.  V pondělí 13. května tohoto roku realizovali v dopoledních hodinách v rámci Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD policisté společně s policejní preventistkou dopravně preventivní akci s názvem „Řídím, piju nealko pivo“ a věnování se řízení. Tato akce byla zaměřena na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů před jízdou nebo během ní a pozornosti policistů neunikli žádní řidiči, kteří během jízdy používali telefonické či jiné záznamové zařízení. Zodpovědní řidiči, kteří měli při kontrole dechovou zkoušku negativní, v pořádku všechny předepsané doklady a měli vůz v řádném technickém stavu, obdrželi za odměnu nealkoholické pivo, […]

Cyklistická sezóna začíná

Cyklistická sezóna začíná Při dopravních nehodách zemřelo v loňském roce 39 cyklistů. 72% z usmrcených cyklistů nepovažovalo za důležité použít ochrannou přilbu. Statistické ukazatele navíc poukazují na vysoké procento dopravních nehod cyklistů zaviněných pod vlivem alkoholu. I z těchto důvodů připravujeme pro následující měsíce řadu preventivních aktivit cílených právě na cyklisty. Kromě 14. ročníku projektu „Na kole jen s přilbou“ pokračujeme ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven v projektu Řídím, piju nealko pivo, který má nepochybně smysl i ve vztahu k cyklistům. K tomu jsme v návaznosti na rozvoj elektrocyklistiky zahájili spolupráci s BESIP a společností BOSCH a […]

Bezpečnostní opatření – policisté se v rámci kontrol ubytovacích zařízení v teritoriu Obvodních oddělení Brandýs nad Labem a Čelákovice zaměřili na cizince.

Bezpečnostní opatření – policisté se v rámci kontrol ubytovacích zařízení v teritoriu Obvodních oddělení Brandýs nad Labem a Čelákovice zaměřili na cizince.  V pátek dne 3. května tohoto roku realizovaly desítky policistů Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD ve spolupráci s Odborem cizinecké policie, Odborem sociálně právní ochrany dětí Brandýs nad Labem a Městskou policií bezpečnostní opatření cílené na kontrolu ubytoven se zaměřením na závadové osoby a cizince. Kontrolami ubytoven se policisté zaměřili na výskyt osob vedených v celostátním pátrání, zda mají platné doklady opravňující k pobytu na území České republiky a také na to, zda provozovatelé ubytoven řádně plní povinnosti, které jim […]

Policisty neuplatil

Policisty neuplatil – řídil pod vlivem alkoholu  V sobotu 20. dubna před 21. hodinou si dvoučlenná hlídka policistů z Prahy venkov – východ, při dohlížení nad bezpečností silničního provozu, povšimla kličkujícího, pomalu jedoucího vozidla v Brandýse nad Labem. Z tohoto důvodu se policisté rozhodli vozidlo zastavit a zkontrolovat jeho řidiče. Za volantem seděl 56letý cizinec, který se policistům prokázal pouze cestovním pasem. Jiný doklad řidič ani předložit nemohl, protože žádný řidičský průkaz nevlastní. Policisté cizince vyzvali, aby se podrobil testu na alkohol, kdy opakované dechové zkoušky prokázaly hodnotu 2 promile alkoholu v dechu. V okamžiku, kdy 56letý muž zjistil, že domů […]

Preventivní aktivity v mateřských školách – Žáci mateřských škol se dozvěděli důležité informace o bezpečnosti v silničním provozu.

Preventivní aktivity v mateřských školách – Žáci mateřských škol se dozvěděli důležité informace o bezpečnosti v silničním provozu. Měsíc duben je zaměřen zejména na prevenci v oblasti bezpečnosti chodců v silničním provozu. Proto ve dnech 22., 23., 24. a 26. dubna tohoto roku proběhla v Brandýse nad Labem beseda pro žáky Mateřských škol Riegrova a Pražská. Policistka společně se strážníkem městské policie vysvětlila dětem základní zásady bezpečnosti v silničním provozu. Žáci si vyzkoušeli správné přecházení po přechodu pro chodce a zopakovali si význam jednotlivých dopravních značek. Nechybělo ani připomenutí důležitosti viditelnosti osob, kterou lze zvýšit vhodnou barvou oblečení a doplňky z reflexních materiálů. Dětem jsme také předvedli správné upevnění ochranné přilby […]

Speed marathon – vyhodnocení akce

Speed marathon – vyhodnocení akce dopravní policisté odhalili 20 přestupků. V pátek 19. dubna se dopravní policisté zapojili do celorepublikové akce s názvem Speed marathon. Hlavní snahou bylo zajistit co největší počet míst, na kterých probíhala kontrola dodržování rychlostních limitů řidiči motorových vozidel. Do dopravně bezpečnostní akce byla zapojena i veřejnost a občané tak měli možnost prostřednictvím internetu navrhnout místa, která považují za riziková. V rámci Územního odboru Praha venkov – východ proběhla kontrola dodržování dovolené rychlosti jízdy v obci i mimo ni na 13 místech. Přestože byla akce dopředu avizovaná a medializovaná, zjistili dopravní policisté v 18 ti případech překročení rychlosti. Pozornosti […]

Dopravní výchova – Školáci si osvojili základní pravidla silničního provozu.

Dopravní výchova – Školáci si osvojili základní pravidla silničního provozu. Stovky dětí základních škol z Prahy venkov – východ se ve dnech 18. a 19. dubna tohoto roku zapojily do vzdělávacího programu dopravní výchovy mladých cyklistů. Akce proběhla v areálu dopravního hřiště v Čelákovicích, pod dohledem policistů. Žáci čtvrtých ročníků základních škol prokazovali na dopravím hřišti své dovednosti při jízdě na kole a složili také písemný test pravidel silničního provozu. Naší snahou bylo pomoci dětem se bezpečně pohybovat v silničním provozu a zvyšovat zábavnou formou jejich zájem o dopravní výchovu. Ověřovali jsme znalosti a dovednosti těchto mladých cyklistů a pomohli jim […]