Dopravně bezpečnostní akce „VELIKONOCE“ – Policisté odhalili sedm řidičů pod vlivem alkoholu.

Dopravně bezpečnostní akce „VELIKONOCE“ – Policie České republiky Během velikonoční dopravně bezpečnostní akce se policisté zaměřili na kontrolu účastníků silničního provozu. Hlídky se zaměřily na kontrolu používání bezpečnostních pásů, zda motoristé netelefonují za jízdy, jaký je technický stav vozidel a dále se zajímaly, zda řidiči před jízdou nepožili alkoholické nápoje či jiné návykové látky. V rámci Územního odboru Praha venkov – východ policisté zkontrolovali celkem 202 vozidel, přičemž zjistili 66 přestupků. Na pokutách vybrali přes 31 tisíc korun. V 33 případech neměly automobily vyhovující technický stav vozidel, což je o 18 více než v loňském roce. Všechny kontrolované osob byly za jízdy připoutané, sedm řidičů bylo však pod […]

Na zbraních se můžete objednat on-line – Středočeské pracoviště odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál zlepšuje komfort pro občany. Na sedm pracovišť v rámci kraje se lze objednat z pohodlí domova, on-line. 

Na zbraních se můžete objednat on-line – Policie České republiky Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Středočeského kraje rozšiřuje komfort poskytovaných služeb v oblasti státní správy v oblasti zbraní, střeliva a bezpečnostního materiálu. Dnem 1. 4. 2024 si může žadatel sjednat on-line návštěvu na kterémkoliv kontaktním místě v rámci Středočeského kraje. Občan si podle své potřeby a dostupnosti, může vyřídit své záležitosti kdekoliv na území Středočeského kraje, bez ohledu na okresní příslušnost. On-line odkaz pro objednání je dostupný na stránce: https://rezervace.policie.cz On-line objednávkový systém umožňuje pomocí internetu, několika jednoduchými kroky, se objednat na konkrétní datum, hodinu a kontaktní místo. Potvrzení […]

Preventivní programy na základních školách – policistka besedovala s žáky o trestní odpovědnosti a bezpečném chování na sociálních sítích.

Preventivní programy na základních školách – Policie České republiky Ve dnech 11., 12. a 14. března tohoto roku se policistka Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD věnovala žákům čtvrtých, šestých a sedmých ročníků Základních škol Na Výsluní a Palachova v Brandýse nad Labem.  V rámci preventivního projektu „Tvoje cesta onlinem“ se děti dozvěděly o způsobech, jakými internetoví predátoři oslovují své potenciální oběti, jak s nimi manipulují a jakých veřejně dostupných informací využívají. Žákům bylo vysvětleno na koho se obrátit a především jakých rizikových ukazatelů si při komunikaci s osobou na internetu všímat. Dále ve středu 13. března 2024 proběhla přednáška v budově Základná školy Palachova […]

Speed Marathon 2024 – zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích.

Speed Marathon 2024 – Policie České republiky Akce s názvem SPEED MARATHON je zaměřená na dodržování stanovených rychlostních limitů Policie České republiky. Na základě dopravně bezpečnostních analýz v daném teritoriu a vlastních vytipovaných rizikových lokalit budou policisté provádět v průběhu celého dne měření rychlosti. Na výběru úseků se nepodílejí jen policisté, ale i samotní občané, kteří vybírají úseky, na kterých dopravně bezpečnostní akce proběhne. Rádi bychom znali i Váš názor. Znáte riziková místa? Víte o úseku, kde řidiči porušují předpisy? Zapojte se do výběru míst, kde budou policisté dohlížet na bezpečnost a plynulost na našich silnicích. Cílem těchto preventivních akcí […]

Dopravně bezpečnostní akce – policisté se zaměřili na kontroly rychlosti.

Dopravně bezpečnostní akce – Policie České republiky V pondělí 4. března tohoto roku se dopravní policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené především na dodržování rychlosti řidičů motorových vozidel a na sociální předpisy. Většina řidičů stanovenou rychlost nepřekročila a policisté zaznamenali uvedené porušení jen v jednotkách. V rámci preventivní akce policejní hlídky kontrolovaly také technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a jejich pozornosti neunikly ani další zákonem stanovené povinnosti, například zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek. Silniční kontrola se týkala i nákladních vozidel, která ve všech případech předpisově disponovala digitálními tachografy, které nevykázaly žádné nedovolené záznamy ani překročení povolené doby jízdy. […]

HLEDÁME NOVÉ POSILY NA ZÁKLADNÍ ÚTVARY- NOVĚ PŘIJATÍ POLICISTÉ ZÍSKAJÍ NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK 150 TISÍC KORUN.

Policisté a policistky z Prahy venkov – VÝCHOD hledají nové posily na své základní útvary. Hledáme kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli podílet na zlepšování bezpečnostní situace a veřejného pořádku, dohlížet na bezpečnost na silnicích a bojovat proti kriminalitě. V rámci Územního odboru Praha venkov – Východ mohou nově přijatí policisté nastoupit službu jako dopravní policisté, dále na Oddělení hlídkové služby v Čelákovicích nebo na čtyřech obvodních odděleních: Brandýs nad Labem, Čelákovice, Úvaly a Odolena Voda. Náborový příspěvek ve výši 150 tisíc korun náleží všem nově přijatým policistům. Mezi benefity, které nabízíme, patří 6 týdnů dovolené, kratší délka základní doby služby (37,5 […]

Trestní odpovědnost- policisté se věnovali žákům 8. a 9. ročníkům Základní školy Na Výsluní, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

Od pondělí od 8. ledna do středy do 10. ledna tohoto roku se policistka z Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD společně s preventistou kriminality městské policie věnovala žákům 8. a 9. ročníků Základní školy Na Výsluní, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Besedy na téma trestní odpovědnost proběhly v rámci projektu prevence kriminality „NA PRAHU DOSPĚLOSTI“, jehož cílem je podpořit zdravý vývoj dětí a mládeže a informovat je o jejich právech, ale i povinnostech. Důraz byl kladen především na protiprávní jednání mladistvých, výchovné problémy a možnosti, jak mohou být z pozice jednotlivých institucí řešeny. Během dopoledních přednášek byly zmíněny příklady provinění, kterých se mládež nejčastěji dopouští, vysvětlen […]