Protidrogová prevence

Protidrogovou prevenci zajišťuje v našem městě Semiramis, z.ú.

Semiramis, z.ú. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování.
V oblasti drogových služeb se vyplatí problémům předcházet a při jejich řešení věnovat pozornost jednotlivcům, rodinám i jejich okolí.

Cílové skupiny

  • Uživatelé nelegálních a legálních drog, gambleři
  • Osoby v konfliktu se zákonem
  • Rodiny a osoby blízké
  • Děti a mládež
  • Odborná veřejnost

V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi poskytuje Semiramis, z. ú. terénní program a primární prevenci na školách.

Odkaz: www.os-semiramis.cz

Cílovou skupinou u primární prevence jsou žáci základních škol. Některé základní školy v našem městě mají uzavřenou smlouvu ze Semiramisem, z. ú.. Další základní školy řeší tuto problematiku s jiným poskytovatelem. Primární prevence je převážně hrazena z rozpočtu města.