Pomoc osobám bez domova a osobám ohroženým sociálním vyloučením

Arcidiecézní charita Praha provozuje v našem městě Nízkoprahové centrum.
Určeno osobám bez prostředků na základní potřeby (jídlo, hygiena, přístřeší). Možnost využití materiální pomoci (potraviny, ošacení). V mrazivých obdobích roku možnost noclehu.

 

Nízkoprahové centrum
  Na Dolíku 53 (areál), Stará Boleslav
 737 282 804
  adbrandys@praha.charita.cz