Uzavírka z důvodu konání „Koncertu k mezinárodnímu dni rodiny“

Upozorňujeme na úplnou uzavírku v termínu 17.5.2024 od 18:00 do 22:00 hod. (max. délka) z důvodu konání kulturní akce „Koncert k mezinárodnímu dni rodiny“.

Uzavírka bude v tomto rozsahu:

– na silnici II/610 ul. Mariánské náměstí v úseku od křižovatky s místní komunikací ul. Šarochova po křižovatku s místní komunikací ul. Komenského. Celková délka uzavírky je 120 m.

– místní komunikace ul. Mělnická od křižovatky s ul. Jezdecká po křižovatku se silnicí II/610 Celková délka uzavírky je 220 m. Místní komunikace Mariánské náměstí – viz grafika v příloze.

 Průjezd vozidel autobusové dopravy a IZS bude zachován.

 Objízdná trasa:

– objízdná trasa bude vedena pro směr do i z Brandýsa nad Labem po dálnici D10 přes exit 14 směr Brandýs nad Labem a na exitu 10 výjezd na Brandýs nad Labem a zde se vrátit do centra a opačně pro směr na Starou Boleslav.

 30.4.2024 – raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    30.4.2024