Probační a mediační služba

Poslání a cíle Probační a mediační služby

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Probační a mediační služba představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multidisciplinární profese v systému trestní justice.

Cíle činnosti PMS

  • Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
  • Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
  • Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

Další informace na: www.pmscr.cz

 

Kontakt

Probační a mediační služba Praha – východ
Na Míčánkách 1497/2
100 83 Praha 10 – Vršovice
ID datové schránky: 3fxgm2a

 

KUNCOVÁ Jana Mgr.
Vedoucí střediska

jkuncova@pms.justice.cz
 251 444 908
 737 231 285

BRODSKÁ Hana Mgr.
Pracovník střediska

hbrodska@pms.justice.cz
 251 444 909

KARAS Martin
Pracovník střediska

mkaras@pms.justice.cz
 251 444 928
 734 362 957

ROBOSZOVÁ Aneta Mgr.
Pracovník střediska

aroboszova@pms.justice.cz
 251 444 911