AKTUALIZACE: Pátrání po uprchlém vězni – VĚZEŇ NALEZEN

AKTUALIZACE Uprchlý vězen byl 20. července 2021 zadržen v Pardubicích. Díky medializaci případu a především všímavosti si dvaatřicetiletého muže všiml policista, který si ve svém volnu šel zaběhat. Muže uviděl sedět na lavičce a všiml si právě jeho výrazného tetování. Následně muže zadržel a předal kolegům ve službě. Dobrá práce, kolego. I ostatním občanům děkujeme za spolupráci a sdílení tohoto pátríní. por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová tisková mluvčí 23. července 2021   PRAHA VENKOV-VÝCHOD – Středočeští policisté pátrají po vězni, který uprchl z nestřeženého pracoviště v Klecanech. Policisté Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD pátrají po uprchlém vězni, který byl naposledy viděn dne […]

Rozšíření zón placeného stání a rezidentního a abonentního stání od 1. 8. 2021

Od 1. 8. 2021 bude v platnosti rozšíření zón placeného stání a  držitele karet rezidentního a abonentního stání (dále jen ZPS a RAS). Jako nové jsou do systému zařazeny tyto místa: –          tarif 24/7 v ulici Na Celné a Plantáž u Kočárovny (bude možno platit parkovné 24 hodin každý den) –          po ukončení provozu parkovacích hodin možnost parkování  pouze držitele karty RAS (K. Tájka, P. Jilemnického, Michalovická, Plantáž, Mělnická ul. Ve Staré Boleslavi u rehabilitace) –          nově začleněná místa v ul. P. Jilemnického u bývalého cykloservisu Bareš –          nová zóna ZPS a držitele karty RAS Krajířské náměstí, Na Celné –          modrá […]

Informace o uzavření výjezdové větve exitu 10 na D10 v Brandýse nad Labem 12. 7. – 14. 7. 2021

12. 7. – 14. 7. 2021 bude, z důvodu rekonstrukce povrchu vozovky, uzavřena výjezdová větev na exitu 10 na D10 ve směru Praha – Brandýs. Uzavírka se bude týkat pouze výjezdového pruhu. Objízdná trasa na výjezd do Brandýsa na exitu je po D10 na exit 14 ve Staré Boleslavi a zde se vrátit na D10 směr Brandýs a na exitu 10 vyjet – viz grafika. -raf- 30. 6. 2021

Informace o omezení provozu na ul. Zápská od 3. 7. – 11. 7. 2021

Z důvodu výstavby přechodu pro chodce na ulici Zápská, v bezprostřední blízkosti okružní křižovatky u Tesca, bude v době od 3. 7. – 11. 7. 2021 tato ulice uzavřena. Objízdná trasa pro osobní vozidla je vyznačena a vedena ulicemi Průmyslová – Pražská – Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická a Zápská. Objízdná trasa pro nákladní vozidla je vedena ulicemi Průmyslová – Strojírenská – Pražská – Masarykovo náměstí – Komenského náměstí – Královická a Zápská. Veškeré podniky a provozovny na této ulici budou dopravně dosažitelné.  Autobusová doprava bude odkloněna již od 1. 7. 2021 z důvodu lepší orientace pro cestující. – raf- 30. 6. […]

Změny v dříve oznámených oprav komunikací

OPRAVA KŘIŽOVATKY BOLESLAVSKÁ x OKRUŽNÍ A DALŠÍ ETAPY REKONSTRUKCÍ Krajská správa a údržba komunikací provede v souvislosti s rekonstrukcí „Mělnické“ a „Vestecké“ oproti původnímu plánu i opravu křižovatky Boleslavská x Okružní. Od 6. července do 9. července budou probíhat opravy úseku křižovatky směrem na Vesteckou. Od 12. července do 25. července pak přijde na řadu druhá strana (směrem k Mělnické). Provoz na křižovatce bude veden kyvadlově, vždy v jednom směru za pomoci semaforů. Návaznost rekonstrukce silnice III/2451 – „Vestecká“ Současně se od 5. července uzavře i část Okružní od Boleslavské po napojení na Vesteckou, kvůli zjištěným technologickým komplikacím se také prodlouží aktuální uzavírka Vestecké od […]

Informace o omezení provozu na křižovatce ulic Boleslavská x Okružní

6. 7. – 25. 7. 2021 bude omezen provoz na křižovatce ulic Boleslavská x Okružní a to z důvodu rekonstrukce povrchu komunikací. Toto omezení bude ve dvou etapách (po cca 10 dnech) a provoz v křižovatce bude veden kyvadlově, vždy v jednom směru za pomoci světelného signalizačního zařízení (semaforů). Jedna etapa bude v jízdním pruhu ul. Boleslavská, přiléhající k Okružní ulici (směr Vestecká) a druhá etapa bude od křižovatky s ulicí Boleslavská po ul. J. Truhláře (včetně). Po dobu druhé etapy, bude ulice J. Truhláře v úseku od ulice Okružní po ulici Boleslavská v režimu obousměrného provozu – viz grafiky v příloze. Uvedená […]

Poznáte muže na záznamu? Vloupal se do měničky peněz na samoobslužné mycí lince

PRAHA VENKOV – VÝCHOD – Škoda se vyšplhala na 65 tisíc korun Zatím neznámý pachatel v pondělí 21. června ve večerních hodinách, konkrétně v době od 21:30 hodin překonal oplocení pozemku v obci Dřevčice, následně poškodil samospínací světlo před vstupními dveřmi do technické místnosti a poté rozlomil zámek k této místnosti. Uvnitř odcizil dvě kovové kasičky, kdy v jedné byla finanční hotovost přes pět tisíc korun a ve druhé necelé dva tisíce korun. Poté ještě odcizil zadní část samoobslužné měničky peněz s hotovostí téměř pět tisíc korun. Svým jednáním způsobil neznámý pachatel velkou škodu hlavně na poškození dveří a dalších […]