Trestní odpovědnost- policisté se věnovali žákům 8. a 9. ročníkům Základní školy Na Výsluní, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. 

Od pondělí od 8. ledna do středy do 10. ledna tohoto roku se policistka z Územního odboru Praha venkov – VÝCHOD společně s preventistou kriminality městské policie věnovala žákům 8. a 9. ročníků Základní školy Na Výsluní, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav.

Besedy na téma trestní odpovědnost proběhly v rámci projektu prevence kriminality „NA PRAHU DOSPĚLOSTI“, jehož cílem je podpořit zdravý vývoj dětí a mládeže a informovat je o jejich právech, ale i povinnostech. Důraz byl kladen především na protiprávní jednání mladistvých, výchovné problémy a možnosti, jak mohou být z pozice jednotlivých institucí řešeny. Během dopoledních přednášek byly zmíněny příklady provinění, kterých se mládež nejčastěji dopouští, vysvětlen rozdíl mezi přestupkem a trestným činem a došlo i na druhy trestů pro mladistvé.

Věříme, že předané informace žáky zaujaly a rozšíří jim obzory v jejich životě.

1

prap. Veronika Borovičková
10. ledna 2024

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    11.1.2024