Informace o uzavření úseku ul. Zápská v Brandýse nad Labem 23.10.-31.10.2023

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu pro provádění stavebních prací spojených s výstavbou vodovodního řadu v rámci stavby „Dostavba tělocvičny při ZŠ Palachova, Brandýs nad Labem“, bude v termínu od 23.10.-31.10. 2023 uzavřena část ulice Zápská. Uzavřený úsek je od křižovatky ul. Zápská x Královická po křížení ul. Palachova x Zápská (po železniční přejezd P2746). Objízdná trasa pro veškerou dopravu, je stanovena obousměrně ul. Královická, Komenského nám, Masarykovo náměstí, Pražská, Průmyslová, Zápská – viz grafika v příloze. Děkujeme za pochopení a dodržování dopravního značení v místě uzavírky, tak na objízdné trase. -raf- 17.10.2023

Pomozte nám s pátráním po hledaném muži

Pomozte nám s pátráním po hledaném muži – Policie České republiky Policisté ho potřebují vyslechnout Kriminalisté z Prahy venkov – východ vyhlásili pátrání po hledaném 46letém muži v souvislosti s vyšetřováním mravnostní a násilné trestné činnosti. Informace k pátrání- https://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=9310801230115 Pokud hledaného uvidíte, kontaktujte prosím policisty na lince 158. V případě že již odkaz není aktivní bylo pátrání ukončeno. kpt. Mgr. Pavel Truxa tiskový mluvčí

Informace o dopravním omezení v ul. Školní, Stará Boleslav od 16.10.-12.11.2023

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při provádění stavebních prací na vodovodní přípojce ul. Školní u č.p. 1483, bude v termínu 16.10.-12.11.2023 v této ulici omezen provoz. Omezení bude spočívat v uzavření části ulice a to u č.p. 1483, s tím, že obě části rozdělené ulice budou po dobu trvání stavebních prací mít obousměrný provoz a na krajnicích bude zákaz stání – viz grafika v příloze. Děkujeme za dodržování dopravního značení a zvýšenou pozornost při pohybu v tomto místě. Zejména pak žádáme rodiče, kteří dováží děti do školy v této ulici, zvážit zajetí do ulice, protože zpět se bude vyjíždět až po otočení v ul. Školní, která má […]

Dopravní omezení v ul. Karla Lípy, Na Skalkách, Ve Vrbičkách a ul. Augustina Lukeše od 16.10. – 10.11.2023

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu při pokládce kabelového vedení, stavba „PY Brandýs n/L, lokalita-kVN DTS-kNN“ bude v termínu Lukeše od 16.10. – 10.11.2023 omezen provoz na pozemních komunikacích v ul. Karla Lípy, Na Skalkách, Ve Vrbičkách a ul. Augustina Lukeše. Omezení se bude týkat prostoru křižovatek ul. A. Lukeše x Karla Lípy, a Na Skalkách x Karla Lípy x Ve Vrbičkách, kdy tyto křižovatky budou neprůjezdné. Dále bude omezen provoz pro chodce v trase pokládky kabeláže– viz grafika v příloze. -raf- 10.10.2023  

Informace o dopravním omezení v ul. U Vodárny a U Přelízky od 2.10.-31.12.2023

Z důvodu provádění výkopových a stavebních prací na zkapacitnění a prodloužení vodovodního řadu v ul. U Vodárny, bude v ul. U vodárny a U Přelízky nutné dopravní omezení. Práce budou prováděny ve dvou etapách, ale nelze přesně určit termíny těchto etap, neboť to je závislé na zjištěné situaci po výkopových pracích a následném postupu prací. Toto omezení bude v termínu 2.10.2023 do 31.12.2023. Při první etapě budou tato omezení v zákazu vjezdu do ul. U Vodárny, a to jak od křížení s ul. U Přelízky (při příjezdu Janáčkovou ulicí), tak v úseku od křižovatky s ul. U Přelízky směrem k MŠ. Další omezení bude v zákazu zastavení v ul. U […]

DOPRAVNÍ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S KONÁNÍM TRADIČNÍ SVATOVÁCLAVSKÉ POUTI 27.9.-1.10.2023

Vážení spoluobčané, tím, jak se blíží termín tradiční Svatováclavské pouti, která proběhne ve dnech 27. 9. – 1.10.2023 (všechny akce s tím spojené), bychom Vás chtěli informovat o dopravních opatřeních, která s tím budou souviset. Začneme hezky postupně, jak budou omezení přibývat. Od 21. 9. 2023 bude zakázáno zastavit v ulicích Lázeňská, Průhon, U Starého Labe, Šarochova a Na Dolíku – viz obrázek níže   Od 21. 9. 2023 bude zákaz vjezdu na ulici Lázeňská. Ulice Šarochova bude v úseku po spojení s ul. Lázeňská obousměrná – viz obrázek níže. Od 21. 9. 2023 bude zákaz vjezdu na ulici Lázeňská od křižovatky […]

Poznáte muže na fotografii?

Poznáte muže na fotografii? – Policie České republiky Kriminalisté z oddělení hospodářské kriminality Prahy venkov -východ se od minulého týdne zabývají případem podvodného jednání v prostředí internetu a oblasti kryptoměn. V tuto chvíli neznámý pachatel telefonicky kontaktoval poškozeného 42letého muže a dotazoval se ho na obchodování s kryptoměnou. Jelikož poškozený věděl, že v minulosti se o kryptoměnu zajímal a investoval, nezdálo se mu divné, když mu muž na druhém konci telefonu sdělil, že za několik let na internetových účtech „vytěžil“ větší množství kryptoměny, kterou mu nyní chce převést na účet. Aby se peníze daly převést, musel poškozený nainstalovat do svého […]