Přednáška pro rodiče o bezpečnosti dětí na sociálních sítích – Policistka rodičům vysvětlila rizika plynoucí pro děti při virtuální komunikaci.

Přednáška pro rodiče o bezpečnosti dětí na sociálních sítích – Policie České republiky

V úterý dne 9. dubna se v odpoledních hodinách věnovala policejní preventistka společně se strážníkem městské policie rodičům žáků Základní školy Na Výsluní v Brandýse nad Labem. Přednáška proběhla v rámci rodičovských schůzek v budově školy, přičemž hlavním tématem byla kyberkriminalita související s nekontrolovaným užíváním internetu dětmi.

Rodiče se dozvěděli, kde všude se jejich děti pohybují na internetu a jak se v tomto prostředí chovají. Rodičům byly vysvětleny způsoby, jak mohou internetoví predátoři se svou obětí manipulovat a jak jednoduše o ní získávají potřebné informace, například z dostupných fotografií uveřejněných na sociálních sítích.

Hlavním cílem bylo rodičům vysvětlit důležitost žít spolu s dětmi na sociálních sítích a nerezignovat na kyberprostor. Policistka vykreslila problematiku aktuální statistikou kriminality z této oblasti a rodiče seznámila  s narůstajícím trendem internetových podvodů. Právě děti se totiž často stávají cílem útoků predátorů ve virtuálním prostředí.

Beseda vzbudila velkou pozornost přítomných rodičů a věříme, že jim pomůže lépe se orientovat v kybersvětě jejich dětí.

prap. Veronika Borovičková
15. dubna 2024

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.4.2024