Strážník lektor BESIPu se má co otáčet

Strážník naší Městské policie, Bc. Ondřej Žabenský od konce loňského roku, vykonává lektorskou činnost pro BESIP (ve svém volném čase) pro Brandýsko a okolí. V současné době dokončil výuku mladých cyklistů. Té se zúčastňují dle metodiky Ministerstva dopravy žáci 4. ročníků. V rámci této výuky bylo proškoleno 286 žáků, kteří úspěšně složili zkoušky a obdrželi průkaz cyklisty.

Takže současní třeťáci se mohou těšit na to, že příští školní rok se s kolegou setkají a i oni si prohloubí své znalosti dopravních přepisů, tak samotné praktické jízdy na kole podle dopravních značek, pod dohledem uniformovaného strážníka.

-raf- 8. 6. 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    8.6.2022