Informace o uzavírce ul. Lesní a 5. května z důvodu rekonstrukce v termínu 15.4.2024 – 11.5.2024

S ohledem na plánovanou opravu pozemních komunikací ul. Lesní a 5. května, bude v termínu od 15.4.2024 – 11.5.2024 úplná uzavírka těchto ulic. Uzavírka je v úseku od křižovatky ul. 5. května se sil. II/610 ul. Boleslavská, po křižovatku Lesní s ul. Vestecká – viz grafika v příloze.

Po dobu stavebních prací bude zajištěn přístup do dotčených nemovitostí. Objízdná trasa bude obousměrně vedena po ul. Vestecká, Okružní a Boleslavská.

Děkujeme za pochopení a dodržování dopravního značení v tomto úseku.

-raf- 10.4.2024

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    11.4.2024

    Komentáře

    Comments are closed.