Ptáci jak hororu

5.10.2019 v 14:56 hod. bylo oznámeno, že v ul. Na Kopečku se pohybují tři mláďata nějakého neobvyklého druhu dravce. Hlídce sdělil, že mláďata bez zásahu odborné péče pojdou a žádal o odchyt ptáků a případné předání do odborné péče. Hlídka provedla na místě šetření a bylo zjištěno, že se nejedná o dravce, ale o neobvyklý druh holuba. Bylo zjištěno, že nedaleko bydlí holubář, který uvedl, že jsou to jeho holuby, kteří se pohybují po okolí, ale na noc se vrací, ale že jim nehrozí žádné nebezpečí, že nejsou zranění, ale jsou pouze zmáčení deštěm. O celé věci byl informován oznamovatel a ptáci byli ponecháni na místě.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.10.2019