Prevence v boleslavské základní škole

Od 4.4.-13.4.2023 proběhlo v ZŠ Jungmannova ve Staré Boleslavi celkem 9 besed na téma prevenci kriminality. Tyto besedy byly trochu jiné než ty předešlé, protože se jich zúčastnil nejen preventista Městské policie, ale i pan Tomáš Kopřiva. Tento pracuje trenér sebeobrany a bojových sportů a konzultant mj. v oblasti šikany a v oblasti práce s dětmi. Společně oba dětem předávali informace, jak se správně chovat. U 4. a některých 5., tříd bylo s dětmi probráno téma šikany, kyberšikany a záškoláctví. Se žáky 6. ročníků bylo probráno bezpečné cesty do a ze školy, se zaměřením na to, jak se nestát obětí trestného činu. T. Kopřiva pak s dětmi prakticky probral i to, jak si vymezit osobní a bezpečný prostor, jak se chovat při podezřelém kontaktu s dospělým.

Z našeho pohledu se besedy povedly, protože děti nejen udržely pozornost po celou dobu besed, ale i se samy zapojily do diskuze a měly různé dotazy nebo své postřehy. Dětem za jejich přístup byly na konci besedy vždy rozdány drobné upomínkové předměty ve formě reflexních prvků, které pomohou k tomu, aby při svých cestách byly lépe vidět.

21. dubna 2023

Radek Fedaček – preventista MP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    21.4.2023