Nudíte se? Tak si hlavně nekupujte medvídka mývala.

6. 3. 2020 v 11:23 hod. nám bylo předáno k prověření oznámení z linky 112 o výskytu mývala na stromě v Neratovické ulici. Hlídka přijela na místo a nebyla schopna svými prostředky zvíře odchytit a tak zkoušela součinnost s ostatními organizacemi, které se o volně žijící zvířata stará. Pracovník jedné sdělil, že toto zvíře se neodchytává, že se o sebe v přírodě v našich podmínkách postará samo. Naopak se jedná o invazivní druh, který škodí zvířatům běžně žijícím v našich podmínkách. Místo bylo opáskováno, aby zvíře mělo klid a mohlo ze stromu slézt a odejít.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.3.2020