Informace o provádění stavebních prací na D10 dne 26. 3. 2022

V sobotu, 26. 3. 2022 budou v úseku 13,167–12,750 km (cca od přemostění ulicí Vestecká) probíhat stavební práce v souvislosti s montáží trvalých svodidel. Proto bude v tomto úseku omezen provoz a to tak, že provoz ve směru na Prahu, bude veden pouze jedním pruhem.

Prosím, při průjezdu tímto úsekem dbejte dopravních značek a zařízení věnujte řízení zvýšenou pozornost.

-raf- 24. 3. 2022

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.3.2022