Siláci pokáceli stromky

13.8.2022 19:45 hod. jsme byli požádáni o asistenci Policií ČR, která řeší poškození městské zeleně v parku u autobusového nádraží v boleslavské části města. Na místě byly nalezeny vyvrácené dva stromky. Oznamovatel nám předal popis pachatele a dle něj se po chvíli podařilo policistům dva mladíky nalézt a zajistit. Ti se nyní budou zpovídat před správním orgánem a budou muset uhradit vzniklou škodu.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.8.2022