Informace o omezení provozu na D 10 od 13. 3. – 19. 12. 2021 – oprava mostu ev. č. 10-016..(2)

V termínu od 13. 3. 2021 – 19. 12. 2021 bude na dálnici D10 (v úseku od přemostění ulicí Vestecká) obousměrně omezen provoz- viz obrázek v příloze. Toto omezení bude obousměrné a bude spočívat ke svedení provozu do dvou jízdních pruhů pro každý směr, s omezením rychlosti v opravovaném úseku. Práce budou rozděleny do tří etap a vždy při změně etapy, může být provoz sveden provozu dálnice do jednoho jízdního pruhu. Tyto změny budou prováděny o víkendech.

V daném úseku, během prací dbejte zvýšené pozornosti a řiďte se dopravním značením a signály.

obrázek převzatý z FB

-raf- 4. 2.2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    4.2.2021