Ze stavby si chtěli vypůjčit ohradníky

Praha venkov – VÝCHOD – I pouhé vypůjčení věci bez svolení majitele je protiprávní.

Dva studenti vysoké školy si chtěli během odpoledne v polovině měsíce května vypůjčit ze stavby v Brandýse nad Labem ohradníky na víkendovou party, které měli v úmyslu po akci opět vrátit zpět na staveniště. Jejich účel pouhé zápůjčky prokazuje  dopis, který chtěli zanechat na místě. Pro zřejmě bezkonfliktní průběh odvozu použili doplňky jako pracovní reflexní vesty a helmy, kdy působili jako pracovníci stavby.

Na cestě při odjezdu je však po zastavení pracovníky stavby přijeli zkontrolovat policisté z brandýského obvodního oddělení.

Po zjištění všech okolností a prošetření případu byl skutek kvalifikován jako přestupek, který policisté z Brandýsa nad Labem oznámili příslušnému správnímu orgánu k dalšímu projednání.

Je třeba upozornit na to, že trestní zákoník upravuje podobné jednání. Je ale nutné naplnit všechny povinné znaky dané skutkové podstaty trestného činu, což se ve výše uvedeném případě nestalo.

„§ 207   Neoprávněné užívání cizí věci

(1) Kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat, nebo

kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, přechodně užívá,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán,

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako osoba, která má zvlášť uloženou povinnost hájit zájmy poškozeného,

b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo

c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

(3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán,

a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu velkého rozsahu, nebo

b) spáchá-li takový čin v úmyslu umožnit nebo usnadnit spáchání teroristického trestného činu, trestného činu financování terorismu (§ 312d) nebo vyhrožování teroristickým trestným činem (§ 312f)“

por. Mgr. Eva Hašlová
22.5. 2020

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    22.5.2020