Upozornění na uzavírku silnice III/10159 a místní komunikaci na pozemku p. č. 1012/1, v k.ú. Martinov 23.9.-13.10.2019

Tímto upozorňujeme na uzavírku silnice III/10159 a místní komunikaci na pozemku p. č. 1012/1, v k.ú. Martinov v termínu 23.9.-13.10.2019. Uzavírka je z důvodu rozšíření kanalizace a vodovodu v dané lokalitě. Objízdná trasa je vedena po silnici II/101 ul. Kostelecká a dále na Záryby, kde se může pokračovat v další jízdě dle potřeby. Viz grafika a Mapa dopravních omezení.

23.9.2019 – raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    23.9.2019