Upozornění na úplnou uzavírku od 29. 04. do 15. 05. 2019 silnice II/610 ul. Boleslavská a MK ul. 5.května, v k.ú. Stará Boleslav a silnici III/2752 v k. ú. Hlavenec

Od 29. 04. do15. 05. 2019 bude úplná uzavírka silnice II/610 ul. Boleslavská a místní komunikaci ul. 5.května, v k.ú. Stará Boleslav a silnici III/2752 v k. ú. Hlavenec z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce povrchu vozovky. Objízdná trasa bude vedena po D10 – viz grafika a nebo Mapa dopravních omezení.

 

24.4.2019 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    28.4.2019