Upozornění na omezení parkování v ulicích Neratovická a Brázdimská 3. 12. 2021

Z důvodu natáčení seriálu Volha, v produkci České televize, bude dne 3. 12. 2021 omezeno parkování v ulicích Neratovická a Brázdimská – viz plánek v příloze. Toto dopravní omezení je odsouhlaseno i vlastníky komunikací (SVJ a BD).

Prosíme o dodržování tohoto omezení a respektování dopravního značení, příp. pokynů pracovníků produkce. Děkujeme za pochopení.

-raf- 24. 11. 2021

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.11.2021