Součinnost při organizaci ,,svatováclavek“

27. a 28. 9. 2022 jsme prováděli činnost související se zabezpečením hladkého průběhu Národní svatováclavské pouti. Jednalo se hlavně o dohled nad tím, zda na místech, kde se nesmí parkovat, nestojí neoprávněně vozidla, dodržování zákazů vjezdů, dodržování veřejného pořádku a občanského soužití. Další akcí, kterou jsme pomáhali organizovat, byl průvod dne 27. 9. 2022. Celá akce, mimo drobných prohřešků, proběhla bez vážnějších prohřešků nebo potíží

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    31.10.2022