Rozšíření zón placeného stání a rezidentního a abonentního stání od 1. 8. 2021

Od 1. 8. 2021 bude v platnosti rozšíření zón placeného stání a  držitele karet rezidentního a abonentního stání (dále jen ZPS a RAS). Jako nové jsou do systému zařazeny tyto místa:

–          tarif 24/7 v ulici Na Celné a Plantáž u Kočárovny (bude možno platit parkovné 24 hodin každý den)

–          po ukončení provozu parkovacích hodin možnost parkování  pouze držitele karty RAS (K. Tájka, P. Jilemnického, Michalovická, Plantáž, Mělnická ul. Ve Staré Boleslavi u rehabilitace)

–          nově začleněná místa v ul. P. Jilemnického u bývalého cykloservisu Bareš

–          nová zóna ZPS a držitele karty RAS Krajířské náměstí, Na Celné

–          modrá zóna Královická, J. Truhláře (pouze pro držitele karty RAS)

–          nově bude celé Mariánské nám. ZPS

–          nám. Svatého Václava pouze pro držitele RAS (placené stání zatím pouze přes aplikaci MPLA)

Chceme Vás požádat o spolupráci v respektování těchto zón a v případně zjištění nějakých nedostatků s funkčností systémů, abyste informovali Městskou policii. Pro lepší přehlednost připojujeme mapky, kde je vyznačeno kde a jaké zóny v našem městě od 1. 8. 2021 budeme mít.

Legenda způsobu využití jednotlivých parkovacích zón, které budou od 1.8.2021

Mapa zón placeného stání a rezidentního a abonentního stání od 1.8.2021 – Brandýs nad Labem

Mapa zón placeného stání a rezidentního a abonentního stání od 1.8.2021 – Stará Boleslav

23. 7. 2021

-raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    23.7.2021