Přiznání je polehčující okolnost

27.4.2023 ve 20:25 hod. se na policejní služebnu dostavil mladík (17 let), který uvedl, že se chce přiznat k neoprávněnému použití hasícího přístroje v parkovacím domě. Policisté nás přivolali, tak abychom věc dořešili, protože věděli, že po pachatelích této klukoviny pátráme. Mladík následně sdělil, že toto udělal, jen ze srandy, aby to vyzkoušel, ale udělal to tak aby nepoškodil žádné vozidlo nebo nezpůsobil jinou škodu. Také uvedl, že u tohoto byl sám a nikdo ho k tomu nenavedl. Celá věc byla zadokumentována a bude vyřešena u přestupkové komise.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    30.5.2023