Okno je lepší zavřít

24.1.2024 v 9:45 hod. naši strážníci prováděli hlídkovou činnost v ul. Lipová, když si povšimli, že jedno z odstavených vozidel má stažené okénko u řidiče. Strážníci provedli kontrolu, jestli nedošlo k vloupání do vozidla, nebo není viditelně poškozené, což se naštěstí nepotvrdilo. Proto provedenou perlustrací zjistili majitele, kterého kontaktovali. Ten se dostavil na místo a zkontroloval vozidlo a nezjistil žádnou škodu a tak si vozidlo řádně zajistil.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.2.2024