Kampaň Suchej únor a zodpovědný přístup k alkoholu

Uplynul rok a je tu další „Suchej únor“, už podesáté. Celorepubliková informační kampaň stejnojmenné organizace „Suchej únor“ přináší netradiční pohled na problematiku alkoholu, která si v naší společnosti rozhodně zaslouží pozornost a prostor pro diskuzi.

Alkohol otupuje smysly, zhoršuje vnímání, ovlivňuje míru agrese, „vyrábí“ neohrožené jedince, kteří nejsou často schopni předjímat důsledky svého jednání. Nic z toho není rozhodně cizí policistům, ti dnes a denně řeší prohřešky proti právním normám ovlivněné alkoholem či jinými návykovými látkami – za volanty motorových i nemotorových vozidel, na ulicích, v domácnostech aj. To je dost důvodů pro podporu kampaně, která se zaobírá myšlenkou „Ovládáme my alkohol, nebo alkohol ovládá nás?″.

Jedním z témat, kterým se kampaň a s ní propojení odborníci zabývají, je agrese a násilí.  Kniha „Suchej únor“, vydaná v předchozím ročníku kampaně, k tématu mimo jiné zmiňuje: „Spojitost alkoholu a násilí je lety prokázaným faktem, který si může každý z nás ověřit pozorováním pivem a panáky prosáklé půdy klubů a barů. Alkohol narušuje běžné fungování mozku. Například mechanismy, které za střízliva normálně regulují impulzivní jednání. A to včetně neadekvátního použití agrese. Snížení schopnosti přijímat a vyhodnocovat informace může vést ke špatnému vyhodnocení sociální situace a následné přehnané reakci člověka na domnělé hrozby. Ve stejném duchu může vést zhoršení schopnosti úsudku k nesprávnému odhadnutí dopadů, které můžeme svým násilným chováním způsobit. Když někomu rozbijeme lahev o hlavu, těžko můžeme argumentovat tím, že do nás strčil jako první. Někdy to ale funguje i naopak. Naše vlastní přesvědčení o tom, že alkohol způsobuje agresivní jednání, může k takovému jednání vést. Dochází například k tomu, že někteří lidé použijí alkohol jako cílenou přípravu na násilný akt, případně aby jej omluvili (nejen) sami před sebou. Pokud pak někdo zažije násilí na vlastní kůži, může vést taková zkušenost k léčení šrámů na duši alkoholem a ordinování si pití jako sebemedikace, která nám pomůže zpracovat traumatické zážitky. A hádejte, jestli taková léčba funguje? Bohužel, ani v pohádkách.“

Že nejde o pohádky, potvrzuje i pohled do statistik. Z 12 247 násilných trestných činů evidovaných v roce 2020 bylo 994 z nich poznamenáno vlivem alkoholu. Za jedenáct měsíců roku 2021 bylo alkoholem ovlivněno 718 z 11 239 násilných deliktů postižitelných podle trestního práva. V rovině přestupků už se jedná o tisíce až desetitisíce případů, zejména v silničním provozu, ale i na veřejných prostranstvích, ve veřejně přístupných objektech nebo v domácnostech. Je zjevné, že máme mnoho argumentů pro propagaci zodpovědného přístupu k alkoholu.

Na téma zrádného vlivu alkoholu klademe důraz například v projektu „Bezpečně u vody“. Zde se pořádkoví policisté a preventisté zaměřují na bezpečný vodní prostor ve vztahu k vůdcům plavidel i plavcům, ale i na rekreační plochy a objekty v okolí vodních ploch. V roce 2021 jsme opatření navíc propojili s již tradičním projektem „Řídím, piju nealko pivo“, abychom zdůraznili, že do vody ani k vodě alkohol nepatří.

Zodpovědný přístup k alkoholu se snažíme vštěpovat také nejmladší generaci s realizací každoročního bezpečnostního opatření pořádkové policie „Alkohol, drogy a mládež“. Primárním cílem je vytváření zdravého prostředí, ve kterém jsou minimalizovány možnosti dospívajících dětí zakoupit nebo jinak získat alkohol. V každém individuálním případu ovlivněného dítěte se navíc spouští ochranné mechanismy, které poskytují zpětnou vazbu samotným dětem a jejich rodičům.

K důležitým tématům se zkrátka vyplatí někdy otevřít oči. Není správnou příležitostí právě „Suchej únor“?

Do kampaně se každý může zapojit registraci na informačním webu.

pplk. Veronika Hodačová
oddělení prevence Policejního prezidia ČR

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    3.2.2022