INFORMACE O UZAVÍRCE ÚSEKU UL. KRÁLOVICKÁ 3.4.2024

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu, při provádění prací za pomoci jeřábu a další stavební mechanizace bude dne 3.4.2024 v úseku od ul. Plantáž k ul. Zápská, uzavřen úsek ul. Královická, a to v úseku od ul. Plantáž po křižovatku s ul. Zápská.

Objízdná trasa tohoto uzavřeného úseku, je stanovena obousměrná objízdná trasa, a to ulicemi:

Pražská, Průmyslová, Zápská a Královická a opačně.

V souvislosti s touto uzavírkou bude odkloněn i provoz autobusů směr do a z Čelákovic, které budou jezdit ul. Na Celné a Jiskrova. S ohledem na šířku ulice a autobusů, bude v úseku od kamenného mostu v ul. Na Celné po křižovatku s ul. Fakultní, zúžený úsek řízen kyvadlově za pomoci světelného signalizačního zařízení – semaforů.

Celková situace je zakreslena ve schéma v příloze.

V místě bude označená samotná uzavírka a bude vyznačena objízdná trasa. Značení bude probíhat již v nočních hodinách a proto Vás prosíme o respektování dopravního značení, kterému věřte a nezkoušejte dojet k uzavírce s myšlenkou, že to možná ještě půjde projet. Otáčející vozy (zejména nákladní) jsou ohrožující pro ostatní účastníky provozu i pracovníky stavby.

19.3.2024 -raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    20.3.2024