INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU V UL. NA NIŽSÍM HRÁDKU A V ZAHRADÁCH Z DŮVODU REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU 1.9. – 31.10.2023

Z důvodu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ul. Na Nižším hrádku, bude v termínu od 1.9.2023 do 31.10.2023 omezen provoz v této ulici. Práce budou probíhat ve dvou etapách, jejichž přesné termíny nejde odhadnout, neboť budou záviset na postupu stavebních prací. Tyto etapy se mohou i návaznosti prolínat, tak aby bylo možné akci realizovat.

V první etapě se první bude pracovat v úseku od ul. Martinovská po vjezd k bytovému domu. Následně bude zákaz zastavení v úseku ulice od ul. Martinovská po příjezd k bytovému domu. Dále bude uzavřen úsek ul. Na Nižším hrádku od příjezdu k bytovému dobu po odbočku ke kostelu sv. Vavřince. Od odbočky ke kostelu u sv. Vavřince po křižovatku s ul. V Zahradách, bude zaveden po tuto dobu obousměrný provoz – viz grafika 1.

V druhé etapě bude uzavřela celá ulice Na Nižším hrádku, a to od křižovatky s ul. Martinovská až ke křížení s ul. V Zahradách. Ul. V zahradách bude mít v této etapě zúženou vozovku u křižovatky s ul. S.K. Neumanna a Na Nižším hrádku – viz grafika 2.

Příjezd k bytovému domu a svoz odpadů bude umožněn. K ostatním nemovitostem bude zajištěn přístup. Děkujeme za dodržování dopravního značení v tomto místě a za pochopení.

-raf- 21.8.2023

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    21.8.2023