INFORMACE O OMEZENÍ PROVOZU NA ULICI KOSTELECKÁ

Z důvodu havárie kanalizačního řadu, je v ul. Kostelecká, od ul. Poleradská ke křižovatce s ul. Neratovická a P. Lista, v tomto úseku – viz DIO v příloze, omezen provoz a je vyznačená uzavírka chodníku a částečná uzavírka silnice č. II/101, ul. Kostelecká. Toto omezení z důvodu provádění stavebních prací při rekonstrukci kanalizačního řadu. V tomto úseku je zaveden kyvadlový způsob řízení dopravy za pomoci světelného signalizačního zařízení – semaforů.

Předpokládané omezení provozu bude do 16.4.2024, v návaznosti na průběh stavebních prací.

Děkujeme za pochopení.

-raf- 3. dubna 2024

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    3.4.2024