Informace o dopravním omezení v ul. Dřevčická 14.3.-22.3.2024

Z důvodu provedení prací spojených s odstraněním přípojek STL (středotlakého) plynu, bude v termínu 14.3.(čtvrtek) – 22.3.2024(pátek) uzavřen úsek ul. Dřevčická. Uzavřený úsek bude od č.p. 2214 k č.p. 2203 – viz grafika v příloze.

Prosíme o respektování dopravního značení a zařízení a zvýšenou opatrnost při projíždění tímto místem.

4.3.2024

-raf-

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    4.3.2024