Fakt to není známka punku

17. 5. 2020 v 12:32 hod. nám bylo oznámeno, že k popelnicím, blízkosti Masarykova náměstí chodí močit nějací muži – pankáči. Dále oznamovatel uvedl, že se jedná o hosty jedné z restaurací na náměstí a kdy je na toto již upozornil, ale jen z toho vznikla hádka. Strážníci na místě dle popisu našli uvedenou skupinku, která vše zapřela. Ale i tak jsme je upozornili, že močit mimo WC opravdu není známka punku. Po našem odjezdu se již situace neopakovala.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    16.6.2020