Dopravně bezpečnostní akce – policisté se zaměřili na kontroly rychlosti.

Dopravně bezpečnostní akce – Policie České republiky

V pondělí 4. března tohoto roku se dopravní policisté zapojili do celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zaměřené především na dodržování rychlosti řidičů motorových vozidel a na sociální předpisy. Většina řidičů stanovenou rychlost nepřekročila a policisté zaznamenali uvedené porušení jen v jednotkách.

V rámci preventivní akce policejní hlídky kontrolovaly také technický stav vozidel, používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů a jejich pozornosti neunikly ani další zákonem stanovené povinnosti, například zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek.

Silniční kontrola se týkala i nákladních vozidel, která ve všech případech předpisově disponovala digitálními tachografy, které nevykázaly žádné nedovolené záznamy ani překročení povolené doby jízdy.

V podobných dopravně bezpečnostních akcích budeme i nadále pokračovat s cílem řidičům připomínat povinnosti vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Od nového roku totiž platí novela silničního zákona, kde došlo nejen k úpravě bodového systému, ale také ke změně výše pokut za spáchané přestupky. Pokud řidič překročí rychlost v obci o 40 km/h a mimo obec o 50 km/h hrozí mu pokuta ve správním řízení ve výši od 7 tisíc do 25 tisíc korun, zákaz řízení až na 1,5 roku a šest bodů. Jestliže překročí motorista rychlost v obci o 20 km/h a mimo obec o 30 km/h, činí pokuta na místě v příkazním řízení od 2 500 do 3 500 korun, ve správním řízení jde o sankci od 4 tisíc do 10 tisíc korun a řidiči budou za tento přestupek přiděleny čtyři body.

prap. Veronika Borovičková
5. března 2024

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    6.3.2024