Dohled na odděleních MěÚ

Naši strážníci, mimo zabezpečování běžné hlídkové činnosti, musí v této době dohlížet nad dodržováním všech pravidel v souladu s vládními opatřeními proti šíření COVID -19. V úředních hodinách provádí dohled nad prostory městského úřadu, zejména oddělení, kde se vydávají občanské průkazy a řidičské průkazy. Zde regulují počty osob uvnitř úřadu a dohlíží nad dodržováním rozestupů ve frontách klientů. S ohledem na přítomnost strážníků, jsou klienti ukáznění a vše probíhá bez incidentů a lidé veškerá omezení respektují.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    12.11.2020