Další ,,vraky“ v ulicích   

14. 2. 2022 8:39 hlídka MP prověřila tři, dlouhodobě odstavená vozidla ve Výletní ulici, kdy provedenou prohlídkou vozidel bylo zjištěno, že dvě vozidla nemají platnou technickou a tak nemají na veřejné komunikaci co dělat. Na vozidla byla vylepena výzva k odstranění vozidel do dvou měsíců. Pokud je neodstraní vlastník do uvedené doby, věc bude předána správci komunikace a ten vozidla odtáhne na jejich náklady.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    4.4.2022