Změny v dříve oznámených oprav komunikací

OPRAVA KŘIŽOVATKY BOLESLAVSKÁ x OKRUŽNÍ A DALŠÍ ETAPY REKONSTRUKCÍ

Krajská správa a údržba komunikací provede v souvislosti s rekonstrukcí „Mělnické“ a „Vestecké“ oproti původnímu plánu i opravu křižovatky Boleslavská x Okružní. Od 6. července do 9. července budou probíhat opravy úseku křižovatky směrem na Vesteckou. Od 12. července do 25. července pak přijde na řadu druhá strana (směrem k Mělnické). Provoz na křižovatce bude veden kyvadlově, vždy v jednom směru za pomoci semaforů.

Návaznost rekonstrukce silnice III/2451 – „Vestecká“

Současně se od 5. července uzavře i část Okružní od Boleslavské po napojení na Vesteckou, kvůli zjištěným technologickým komplikacím se také prodlouží aktuální uzavírka Vestecké od křížení s ulicí Komenského po most nad D10, a to až do 25. července. Do další etapy (od mostu nad D10 po ulici Káranská) přejde rekonstrukce „Vestecké“ až po skončení této zmíněné uzavírky. Poslední úsek by se měl tedy opravovat v období od 26. července do 16. srpna 2021. V této fázi bude zachován kyvadlový provoz vždy v jednom pruhu, autobus tak nebude mít žádnou objízdnou trasu a bude projíždět po své stálé trase.

Návaznost rekonstrukce silnice II/331 – „Mělnická“

S částí křižovatky Boleslavská x Okružní (směr Mělnická) se od 12. července uzavře i úsek ulice Okružní po ulici J. Truhláře (ta bude částečně zobousměrněna). Tato etapa rekonstrukce by měla skončit 25. července. Záhy poté již bude možné projíždět stavbou silnice, a to od Boleslavské až po ulici Lhoteckou. Stavba se posune k tzv. „esíčku“ ulic Mělnická x Lhotecká x Okružní. Mělnická zůstane pro osobní vozidla stále obousměrná až do konce srpna 2021.

29.6.2021 – raf- (zpracováno z více zdrojů)

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    29.6.2021