Žena v nouzi

31. 3. 2020 16:10 hod. jsme přijali oznámení o ženě, která má žebrat po domech v Popovicích a mělo by se jednat o ženu, která žije v karavanu poblíž Hrušovského rybníku. Proto bylo provedeno šetření u uvedené ženy, která se přiznala, že žádala o pomoc, protože se nachází v nouzi a tak ženě byly předány kontakty na sociální odbor a charitní pomoc v našem městě a bylo ji domluveno, aby se již zdržela podobného jednání.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.4.2020