Z hřiště rovnou na Policii

16. 04. 2019 ve 21:40 hod. strážníci v rámci hlídky kontrolovali dětské hřiště v ul. Lipová, Brandýs nad Labem, vzhledem k opakovaným stížnostem obyvatel na hluk v pozdně večerních hodinách. Na místě zjištěna skupinka mladých lidí, kteří byli hluční. Vzhledem k tomu, že bylo ještě před 22. hodinou, byli požádáni o ztišení a ohleduplnost k lidem v okolí. Vzhledem k tomu, že se skupinka začala okamžitě k hlídce chovat arogantně a jeden z mladíků i přes upozornění, aby zvážili své chování, ve svém jednání a hlučnosti pokračoval. Bylo proto vyznán k prokázání totožnosti, kdy nemohl hodnověrně prokázat svou totožnost, byl ke zjištění totožnosti předveden na oddělení Policie ČR. Po perlustraci jeho osoby byl poučen o jeho dalším chování a opustil služebnu Policie.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    15.5.2019