Vyprovodili jsme maškary

23. 2. 2020 od 14:00 – 15:15 hod. strážníci MP provedli asistenci masopustnímu průvodu z Brandýsa do Boleslavi. Po cestě byl prováděn dohled nad bezpečností účastníků průvodu i ostatních osob a v případě potřeby byl usměrňován provoz, aby průvod mohl bezpečně projít na rizikových místech.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    9.3.2020