Uzavírka propadlé ulice Na Nižším Hrádku

18.6.2020 v 16:45 hod. došlo k propadnutí vozovky v Brandýse nad Labem, v ulici Na Nižším Hrádku a s ohledem na hrozbu dalšího propadu, byla správcem komunikace okamžitě uzavřena, jak pro automobilovou, tak pěší dopravu. Pro jízdu vozidlem, využijte náhradní trasu a to např. z Masarykova náměstí ulici Petra Jilemnického, do ulice Martinovská. Oprava bude provedena v nejbližších dnech. Ulicí V Zahradách se skutečně nedá projet a uprostřed je mechanická zábrana. Dodržujte dopravní značení.

Děkujeme za pochopení.

19.6.2020 -raf-

 

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    19.6.2020