Útěkář nalezen za hranicemi … katastru

30. 7. 2021 v 7:05 jsme byli požádáni pracovnicí Obecního úřadu Káraný, zda bychom nemohli naší čtečkou čipů, prověřit jednoho psa, který byl odchycen v jejich obci. Při vlastním skenování byl strážníkům pes povědomý, protože podobný pes se hledá u nás v Brandýse. Proto byla informována majitelka zaběhnuvšího psa a tato si jej převzala.

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    24.8.2021