Upozornění na úplnou uzavírku silnice II/610 – rekonstrukce komunikace Podolanka – Dřevčice – Brandýs nad Labem 19.8.2019 -30.6.2020

V termínech v rozsahu od 19.8.2019  do 30.6.2020 bude ve čtyřech etapách probíhat rekonstrukce komunikace č. II/610 v úsecích Podolanka – Dřevčice – Brandýs nad Labem. Po dobu rekonstrukce bude vždy úplná uzavírka opravovaného úseku a doprava bude veden a po objízdných trasách. Celá rekonstrukce je akcí Krajské správy a údržby silnic StČ kraje p.o. se sídlem Praha 5, Zborovská 11, PSČ 150 21.

Etapy uzavírek                          

Situace ze širšího pohledu

I. etapa 19.8.2019 – 27.10.2019 úplná uzavírka silnice II/610, uzavřený úsek od konce obce Dřevčice po odbočky na Jenštejn (Rozcestí). Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, III/0113, a III/0107 – obousměrně, obcí Dřevčice směr obce Svémyslice a zde přes Dehtáry a do Radonic a dále dle potřeby a po dobu 1. etapy budou dočasně přemístěny zastávky BUS  – viz grafika.

Uzavřený úsek + objezd

Přemístění zastávek BUS

II. etapa 28.10.2019 -15.12.2019 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od odbočky na Jenštejn (Rozcestí) po začátek obce Podolanka.  Objízdná trasa je vedena po silnici III/0107 a III/0106 – obousměrně mimo BUS, obcí Jenštejn ul. Dřevčická ke křižovatce Radonická. Zde podle potřeby se pokračuje ul. Vinořská na Vinoř anebo ul. Radonická na Radonice – viz grafika.

Uzavřený úsek                            

Objízdné trasy

III. etapa 16.3.2020-10.5.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od Cihelny Dřevčice od odbočky na Popovice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS přes obec Svémyslice, a to po silnici č 101 přes Zápy a do Brandýsa nad Labem na kruhovou křižovatku do ulic Průmyslová a Zápská. Zde se bude pokračovat dle potřeby těmito ulicemi do Brandýsa nad Labem.

Uzavřený úsek                                                

Objízdné trasy    

 Jednosměrka z Popovic

IV. etapa 11.5.2020-30.6.2020 úplná uzavírka silnice II/610 (mimo BUS), uzavřený úsek od konce města Brandýs nad Labem po Cihelnu Dřevčice. Po dobu etapy III. a IV. bude cesta z Popovic do Dřevčic jednosměrná směrem k obci Dřevčice. Objízdná trasa je vedena po silnici III/33310, III/0103, II/101 – obousměrně mimo BUS, ulicí Průmyslová přes kruhovou křižovatku a zde po silnici č. 101 přes Zápy a následně směr Mstětice a Zeleneč anebo směr Svémyslice, Dřevčice a dál pokračovat po silnici II/610 na Vinoř.

Uzavřený úsek                            

Objízdné trasy

Jednosměrka z Popovic

-raf- 12.8.2019

    Jakékoliv poznatky a informace můžete uvést zde, i anonymně.

    19.8.2019